Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Projectmedewerker diversiteit en inclusie

Vacature nummer
20-510
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0.8
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
30 november 2020
Sluitingsdatum
6 januari 2021 Vacature gesloten

Het Bestuursbureau, directie Strategie en Academische Zaken, zoekt voor het expertisebureau Diversiteit en inclusie een

Projectmedewerker diversiteit en inclusie

De werkzaamheden
Als projectmedewerker ondersteun je de Diversity Officer en de beleidsadviseur D&I op het gebied van communicatie, bij de administratieve taken, bij diverse trainingen en overleggen en draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de instelling op het gebied van diversiteit en inclusie. Je belangrijkste taken zijn:

 • Planning en coördinatie van overleggen, bijeenkomsten, evenementen en trainingen;
 • Coördineren van de communicatie-activiteiten via de website, blog, en nieuwsbrief;
 • Administratieve ondersteuning en verslaglegging;
 • Ondersteunen van de D&I-officer en beleidsadviseur bij het verzamelen van informatie, ontwikkelen van richtlijnen, en teksten over D&I vraagstukken.

Profiel

 • Beschikt over een hbo diploma of academische graad;
 • Heeft aantoonbaar affiniteit met en ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie;
 • Is georganiseerd, proactief en oplossingsgericht;
 • Heeft technische vaardigheden in beheer van blogs, website beheer en online omgevingen;
 • Werkt goed samen in een team en is zelfstandig;
 • Kan zich goed inleven in anderen en kan goed met mensen met verschillende ervaringen en posities omgaan;
 • Communiceert mondeling en schriftelijk uitstekend in het Nederlands en Engels;
 • Is stressbestendig en weet prioriteiten te stellen.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de beleids- en besluitvorming. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Zie voor meer informatie de website van het Bestuursbureau.

De directie Strategie en Academische Zaken is onderdeel van het Bestuursbureau en ondersteunt het College van Bestuur bij de ontwikkeling van strategie en beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering en kwaliteitszorg. Ontwikkeling van het onderwijsaanbod, versterking interne kwaliteitszorg onderwijsvernieuwing, bevordering van studiesucces, onderzoeksprofilering en impact, versterking van de internationale oriëntatie en diversiteits- en inclusiviteitsbeleid zijn voorbeelden van actuele aandachtsgebieden. Naast beleidsontwikkeling behoort ook de zorg voor de implementatie en evaluatie van beleid tot de werkzaamheden.

De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief. Het expertisebureau Diversiteit en Inclusie draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het universitaire beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. Het expertisebureau adviseert faculteiten, instituten en programma’s over hun aanpak van diversiteit en inclusie. We bevorderen bewustwording door evenementen en trainingen, en ontwikkelen handvatten en instrumentarium die bestuurders, medewerkers en studenten in staat stellen bij te dragen aan een inclusieve leer- en werkomgeving. Zie voor meer informatie de website. 

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling tot en met 31 december 2021. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.790,- en maximaal € 4.402,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling(schaal 9/10).  

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te zijn waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en hun al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij ons onderwijs en onderzoek verrijken en versterken.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Aya Ezawa, diversity officer, e-mail a.ezawa@hum.leidenuniv.nl, telefoon 071-527 3176.

Solliciteren

Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 6 januari 2021 ingezonden worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.