Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Directeur HRM

Vacature nummer
21-488
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
28 september 2021
Sluitingsdatum
4 oktober 2021 Vacature gesloten

De Universiteit Leiden, Directie Human Resource Management (HRM) is opzoek naar een

Directeur HRM

Functie omschrijving
De Directie Human Resource Management (HRM) is verantwoordelijk voor het universiteitsbrede HRM-beleid met de nadruk op organisatieontwikkeling, personeelsontwikkeling, mobiliteit en arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen. De directie HRM adviseert faculteiten en eenheden over HRM-vraagstukken en voert regie over de gehele HR keten.

Plaats in de organisatie:
De directeur HRM rapporteert functioneel aan de portefeuillehouder HRM in het CvB, Martijn Ridderbos en hiërarchisch aan de Algemeen Directeur/Secretaris CvB, Carolien Metselaar. De directeur HRM is lid van het MT-Bestuursbureau.

De werkzaamheden
Adviseren van het CvB en leiden van de HRM-discipline in lijn met de visie en ambitie van de Universiteit Leiden en binnen de (financiële) kaders en het mandaat. De directeur HRM is eindverantwoordelijk voor het organisatiebrede HR-beleid en zorgt voor goede aansluiting op de visie, ambitie en verdere ontwikkeling van de Universiteit Leiden. Daarnaast is de directeur HRM als lid van het MT-Bestuursbureau medeverantwoordelijk voor de integrale advisering aan het CvB op directie-overstijgende dossiers en acteert hij/zij als organisatieadviseur voor de gehele universiteit.

Verantwoordelijkheden Directeur HRM:

HRM

 • Draagt bij aan de strategie van de universiteit vanuit een visie op organisatieontwikkeling en met begrip van ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit waarop moet worden geanticipeerd om de unieke positionering van Universiteit Leiden te kunnen blijven waarborgen en uitbouwen
 • Vertaalt de strategie in universitair HR-beleid, -beleidslijnen en - regels en bewaakt de uitvoering
 • Zorgt voor kwalitatief hoogwaardige HR-processen en -instrumenten
 • Werkt voor wat betreft de processen samen met de eenheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, zoals het Administratief Shared Service Center
 • Bouwt, professionaliseert en positioneert HRM binnen de organisatie
 • Is het boegbeeld van HRM, binnen en buiten de organisatie
 • Is ambassadeur voor de toegevoegde waarde van eigentijds en innovatief HRM
 • Initieert en coördineert het vormgeven en uitvoeren van universiteitsbrede initiatieven en programma’s in het HRM-domein, waaronder bijvoorbeeld Medewerkers Tevredenheid, Sociale Veiligheid, Erkennen en Waarderen, Diversiteit & Inclusie
 • Ondersteunt en voert regie bij organisatie-ontwikkelvraagstukken en verandertrajecten
 • Is namens de Universiteit Leiden lid van het HR overleg (HRNU) binnen de landelijke VSNU en neemt deel aan werk- of stuurgroepen in dat verband
 • Zorgt voor goede werkverhoudingen binnen het HR-domein en levert een bijdrage aan de kwalitatieve bezetting van HRM functies binnen de keten
 • Is voorzitter van het team van Hoofden HRM en vertegenwoordigt de HRM-kolom binnen de universiteit. De stem van de directeur is doorslaggevend, met als doel het waarborgen van de universitaire HRM strategie, zowel bij het opstellen ervan, als bij de vertaling naar beleid en processen

Advisering

 • Adviseert het CvB over HRM-beleid en thema’s en stelt, als lid van het MT-Bestuursbureau, integrale adviezen op voor het CvB. Zoekt daarin proactief de samenwerking
 • Zorgt voor een goede advisering en dienstverlening aan faculteiten en overige eenheden
 • Participeert in, of is voorzitter van stuurgroepen in het HR-domein
 • Ondersteunt en adviseert het CvB in de samenwerking met de medezeggenschapsorganen en het Lokaal Overleg

Management

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het jaarplan van de Directie HRM (ongeveer 35 medewerkers)
 • Geeft leiding aan het managementteam van HRM
 • Heeft budget verantwoordelijkheid voor de Directie HRM, delegeert mandaat naar de teams
 • Is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van de directie en voert HR-beleid uit voor de eigen medewerkers

Functiekenmerken en competenties

 • Voert de functie uit in permanente verbinding met faculteiten (faculteitsbesturen en HR-afdelingen), expertisecentra en de overige directies in het Bestuursbureau
 • Is een bruggenbouwer die kan verbinden met de belangrijkste stakeholders binnen en buiten de organisatie, op basis van sterke communicatieve vaardigheden, conceptueel vermogen en diepte- en breedtekennis op het HRM vakgebied
 • Heeft een visie op HRM, weet deze op inspirerende wijze uit te dragen en neemt de organisatie en haar medewerkers mee in die ontwikkeling
 • Zorgt voor afstemming over beleid en strategie, voortgang en prioritering van projecten, signaleert knelpunten en werkt aan gedragen oplossingen
 • Voelt de complexiteit aan van centrale sturing/kaderstelling en decentrale operatie, opereert daarin effectief en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden
 • Is veranderingsgericht en heeft een ondernemende instelling
 • Heeft een scherp oog voor externe ontwikkelingen. Vertaalt deze naar adviezen voor de eigen organisatie
 • Bewaakt kwaliteit en integraliteit in de uitvoering en maakt, als onderdeel van het MT-Bestuursbureau, weloverwogen keuzes en staat voor deze keuzes
 • Geeft als leidinggevende zoveel mogelijk verantwoordelijkheid aan medewerkers en coacht medewerkers op basis van vertrouwen. Stimuleert de medewerkers om op basis van hun talenten het beste uit zichzelf te halen
 • Is een rolmodel als leider binnen de organisatie. Werkt samen en integraal, kiest voor simpel waar dat kan en complex waar dat moet

Profiel

 • Heeft een afgeronde relevante academische opleiding
 • Heeft ervaring opgedaan binnen een professionele organisatie
 • Het vermogen een strategische visie te ontwikkelen en deze uit te dragen op universitair niveau
 • Een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Ruime ervaring in het managen van beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen en in projectmatig werken
 • Aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan professionals, met een inspirerende, verbindende en ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven
 • Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, in zowel het Nederlands als het Engels
 • Relevante competenties waaronder: bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit, strategisch- en analytisch denkvermogen, relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor.

Wij bieden
De Universiteit Leiden biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Directeur HRM wordt marktconform gewaardeerd op grond van schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten (€ 6.510- € 8.508 bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van opleiding en ervaring).

De Universiteit Leiden kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41 vakantiedagen op voltijdbasis, een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris, een ABP pensioen, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, sabbatical leave, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal faciliteiten zoals sportaccommodaties en bibliotheek en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Het dienstverband start met een periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Diversiteit
|Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.

Informatie
Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430, universiteit-leiden@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl.

Sollicitatie

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op maandag 4 oktober voor 10.00 uur) via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams
 • De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn, in een veilige setting conform voorschriften RIVM
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de Universiteit Leiden die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De gesprekken met de selectiecommissies van de Universiteit Leiden vinden plaats op donderdagavond 28 oktober en dinsdagmiddag 2 november, beide in Leiden.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • De Universiteit Leiden wenst haar nieuwe Directeur HRM te benoemen in november 2021

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.