Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Dean Honours Academy

Vacature nummer
21-663
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Doelgroep
Intern
Publicatie datum
24 januari 2022
Sluitingsdatum
10 februari 2022 Vacature gesloten

Dean Honours Academy (0,4-0,6 fte)

Vacaturenummer 21-663

De Honours Academy is het samenwerkingsverband voor het extra-curriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden.

De Honours Academy richt zich op de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten binnen de Universiteit Leiden. Dit doet zij enerzijds om studenten in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen en anderzijds om invulling te geven aan de institutionele taak van de universiteit om kennisproducenten en probleemoplossers van morgen op te leiden. De Honours Academy faciliteert de ontwikkeling van het extra-curriculaire honoursonderwijs en het uitwisselen van ervaringen op dit terrein. Het onderwijs omvat de programma’s Pre-University College Leiden, Pre-University College Den Haag, Pre-University Classes, het Bachelors Honours College, het Leiden Leadership Programme en de Master Honours Classes. 
De Honours Academy bedient met haar onderwijsprogramma's jaarlijks ongeveer 1800 studenten, zowel vwo-scholieren als bachelor- en masterstudenten.
In de nieuwe fase van de Honours Academy is ruimte voor nieuwe inhoudelijke onderwijsinitiatieven, vooral met het oog op inclusiviteit, diversiteit en verbinding met de samenleving. Daarbij is onder meer van belang de doorontwikkeling van het Pre-University College in Den Haag en het honoursonderwijs in de masterfase, waaronder het Leiden Leadership Programme. Daarnaast wil de Honours Academy zichzelf nog verder optimaliseren door verder invulling te geven aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek en aan de universitaire ambities uit het nieuwe Strategisch Plan. 

De werkzaamheden

 • Leidinggeven aan de Honours Academy;
 • Aansturen van de organisatie en integratie van het bovenfacultair honoursonderwijs;
 • Aansturen van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijstelling van het onderwijsbeleid;
 • Bevorderen van de samenhang tussen de verschillende programma’s;
 • Onderhouden van de relatie met de faculteiten en studentvertegenwoordigingen;
 • Verantwoordelijk voor een integraal systeem van kwaliteitszorg met oog voor kwaliteitsverbetering;
 • Onderzoeken van de optimale organisatiestructuur voor de Honours Academy die het best aansluit bij de uitdagingen van morgen.

Profiel
De Honours Academy is op zoek naar:

 • Een academicus/academica (UHD of hoogleraar) met bewezen leiderschapsvaardigheden, die voor wat betreft onderwijs en onderzoek midden in de academie staat;
 • Een persoon met een visie op innovatief en inclusief onderwijs;
 • Een leidinggevende met relevante ervaring in bestuur en management in een academische setting en een transparante en inspirerende managementstijl;
 • Een verbindend bestuurder die gericht is op het zoeken van samenhang en samenwerking op bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel niveau, die dankzij deskundigheid en enthousiasme kan optreden als ambassadeur van het honoursonderwijs;
 • Een ondernemend bestuurder met een breed netwerk die goed in staat is om verbindingen te leggen en te onderhouden tussen de Honours Academy, de faculteiten en externe partners.

Wij bieden

Benoeming in de functie van Dean geschiedt in beginsel voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. De Dean wordt voor de omvang van de Dean-functie gedetacheerd vanuit de eigen eenheid.

Nieuwsgierig zijn, betekent ook open zijn
Onze nieuwsgierigheid laat zich niet begrenzen; wij staan open voor allerlei perspectieven en streven naar een diverse en inclusieve gemeenschap – opdat een breed scala aan perspectieven gecombineerd met waardering en respect voor een ieder onze gemeenschap enkel kan verrijken en versterken.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met de Vice-Rector Magnificus, prof. Hester Bijl.  Met vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Mw. D.J.A. Le Large HR-adviseur (d.j.a.le.large@bb.leidenuniv.nl).

Solliciteren

Sollicitaties voorzien van motivatiebrief en CV kunnen tot en met 10 februari 2022 worden gestuurd aan d.j.a.le.large@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.