Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Internal Auditor

Vacature nummer
22-024 10550
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0,8-1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
7 november 2022
Sluitingsdatum
2 december 2022 Vacature gesloten

Het Bestuursbureau van Universiteit Leiden is op zoek naar een

Internal Auditor (0,8 - 1,0 FTE)
Vacaturenummer 22-024 10550

De werkzaamheden

Als Internal Auditor zet jij in teamverband veelzijdige audits op en voer je deze mede uit. Dit zijn voornamelijk financial audits en ook operational audits naar het functioneren van de risicobeheersing op het hele werkterrein van de Universiteit Leiden. Je verstrekt (aanvullende) zekerheid over de kwaliteit van de interne beheersing van de processen. Je komt hierbij in contact met diverse lagen van de organisatie waarbij je je informatie en advies  goed afstemt met de verschillende doelgroepen.

Naast kennis van en ervaring met het uitvoeren van financial en operational audits is voor deze functie affiniteit met het aandachtsgebied IT gewenst. In samenwerking met de IT auditor voer je audits naar informatiebeveiliging en audits naar generieke IT-processen uit. Als partner van de business bepaal jij met hen de risico’s en stemt de audits daar op af. In jouw audits richt jij je op het geven van een objectief en onafhankelijk oordeel over de bedrijfsvoering.

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Uitvoeren van financial en operational audits;
 • Uitvoeren van IT-audits op de systemen die ten grondslag liggen aan de belangrijkste financiële verantwoordingen van de Universiteit Leiden en het in dit kader onderhouden van contacten met onze externe accountant;
 • Bespreken van audit bevindingen met het verantwoordelijke management, hen overtuigen van de noodzaak van de risicobeheersing.
 • Op vasthoudende én realistische wijze monitoren van de opvolging van de aanbevelingen;
 • Volgen van en invulling geven aan recente ontwikkelingen op het terrein van auditing, IT, informatiebeveiliging en risicobeheersing;
 • Fungeren als volwaardig gesprekspartner op alle niveaus, rekening houdend met de ontwikkelingen in de omgeving waarin de Universiteit Leiden opereert;
 • Leveren van een proactieve bijdrage aan kwaliteitsverbeteringen binnen de afdeling.

Jouw profiel

 • Een afgeronde wo-masteropleiding, bij voorkeur in de richting van accountancy;
 • In het bezit van een RA, RE en/of RO titel (pré);
 • Relevante werkervaring op het gebied van financial en operational audits;
 • Specifieke kennis en werkervaring opgedaan in de non-profit sector (pré);
 • Affiniteit met recente ontwikkelingen op het terrein van informatiebeveiliging en andere relevante ontwikkelingen in het IT-audit vakgebied (pré);
 • Daadkrachtig met een proactieve en resultaatgerichte instelling;
 • Onderzoekend en analytisch ingesteld;
 • Kritisch durven zijn waarbij sensitiviteit aanwezig is voor verhoudingen binnen de organisatie;
 • Vernieuwend, proactief en zelfstandig;
 • Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk, waarmee je met overtuiging en in het belang van de klant je boodschap kunt overdragen;
 • Vloeiend in het spreken en schrijven van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Een teamplayer.

Beschrijving organisatie

Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Informatie over het Bestuursbureau  kun je vinden op: https://organisatie.leidenuniv.nl/bestuursbureau/

De afdeling Audit is verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits op  processen bij faculteiten en ondersteunende eenheden en beoordeelt daarbij de effectiviteit en efficiëntie..

Wat doet de afdeling?

financial audit, (accountants)controle naar de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoordingsinformatie;

operational audit, het beoordelen van en adviseren over kwaliteitsaspecten van processen en daarmee samenhangende informatievoorziening;

compliance audit, het beoordelen van en adviseren over de naleving van wet- en regelgeving;

IT audit, het beoordelen van en adviseren over de effectiviteit van IT in de organisatie en de IT organisatie in het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie;

overige aan de controle verwante werkzaamheden.

De afdeling Audit maakt organisatorisch onderdeel uit van het Bestuursbureau, maar functioneert onafhankelijk. De afdeling rapporteert aan het College van Bestuur en werkt nauw samen met de externe accountant.

Audit helpt de Universiteit Leiden haar ambities waar te maken en haar financiële waarden te beschermen. Wij bereiken impact door vanuit een onafhankelijke positie het management proactief een spiegel voor te houden, waar nodig uit te dagen en te stimuleren de interne risicobeheersing te versterken.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren en het voldoen aan alle functie-eisen wordt de tijdelijke aanstelling omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.814,- en maximaal € 6.181,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 12).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op https://www.werkenbij.leidenuniv.nl/

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

In de dagelijkse werkzaamheden krijg je te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed. Een uitgebreide beschrijving van de VOG vind je op https://www.justis.nl/producten/vog/.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Waqas Mir, e-mail w.e.mir@bb.leidenuniv.nl , telefoon +31 6 53654809.

Solliciteren

Je kunt solliciteren via de button 'Solliciteren'. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 2 december 2022 worden gericht aan Waqas Mir. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.