Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Beleidsmedewerker Healthy University & Verzuim

Vacature nummer
22-049 10584
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
26 januari 2022
Sluitingsdatum
22 februari 2022 Vacature gesloten

Als HRM dragen wij bij aan een optimaal werkklimaat voor alle medewerkers van de universiteit. HRM is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, bijdragend aan ontwikkeling van onze medewerkers en een veilig en gezond werkklimaat. Wil je graag betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid van de Universiteit Leiden? Bij de HRM afdeling zoeken wij een

Beleidsmedewerker Healthy University & Verzuim (1.0 fte)

Vacaturenummer 22-049 10584

De Universiteit Leiden profileert zich als Healthy University (HU), in haar continue streven om  de mentale en fysieke gezondheid en vitaliteit van medewerkers en studenten te versterken. Onze overtuiging en ervaring is dat gezonde en vitale medewerkers en studenten in een stimulerende leer- en werkomgeving doorslaggevend zijn in het succes van de organisatie. Als beleidsmedewerker binnen het team HRM Beleid ben je verantwoordelijk voor de thema’s Vitaliteit (Healthy University) en Verzuim. Je volgt en ontwikkelt deze thema’s proactief en in samenhang met de ambities van HRM en de universiteit.

Gezonde medewerkers maken een gezonde organisatie. Healthy University Leiden bundelt kennis op het gebied van een gezonde leefstijl en vitaliteit en zet dit om naar initiatieven die een leeromgeving en organisatiecultuur creëren die de gezondheid en het welzijn van medewerkers stimuleert. Als HRM medewerker Healthy University & Verzuim ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Healthy University Taskforce en de Healthy University Klankbordgroep. Daar waar verzuim plaatsvindt, probeer je preventief beleid te formuleren en te zorgen dat de Poortwachter activiteiten ondersteuning bieden aan medewerkers en leidinggevenden.

Je bent de organisatorische spil en het eerste aanspreekpunt. Initiatieven en ideeën rond gezondheidsbevordering en welzijn voor medewerkers komen bij jou terecht en worden door jou gecoördineerd. Je ondersteunt bij het verder vormgeven van het landelijk netwerk HU, draagt zorg voor de communicatie en het onderhoud van het verder te ontwikkelen vitaliteitsdashboard. De andere belangrijke taak is het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van verzuim- en vitaliteitsprojecten om de inzetbaarheid van onze medewerkers te bevorderen. Je volgt interne en externe ontwikkelingen op het gebied van verzuim preventie, werkt nauw samen met de arbodienst en ondersteunt vanuit HRM bij de implementatie en evaluatie van een nieuw verzuimsysteem. Jij stuurt (preventief) op frequent verzuim om langdurige uitval te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Kortom een diverse rol met veel uitdagingen en gezichten: 

 • Je bent de verbindende factor en organisator op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, vitaliteit en verzuim. Gezondheids- en vitaliteit bevorderende initiatieven op de werkvloer gaan je aan het hart;
 • Daar waar er verzuim is weet je de juiste beleidsmatige ondersteuning vorm te geven en uit te dragen via & met het management en HR collega’s van de faculteiten;
 • Je werkt in een rol met veel creatieve ruimte en verantwoordelijkheid om taken zelfstandig uit te voeren; Het vertalen van beleid in instrumenten en processen behoort tot het takenpakket;
 • Je bent van meerdere markten thuis en schakelt makkelijk met diverse stakeholders (relevante bestuurders, afdeling VGM, collega’s in de faculteiten en eenheden etc.).

Je profiel

De persoon die wij zoeken:

 • is een enthousiaste, actieve en leergierige aanpakker die een unieke bijdrage wil leveren aan de vitaliteit van medewerkers via het Healthy University-programma;
 • heeft kennis van en aantoonbaar affiniteit met gezondheids- en vitaliteit bevorderende initiatieven bij werknemers;
 • heeft ervaring met de implementatie en evaluatie van het beleid rondom verzuim(systemen) en de vertaling ervan in de praktijk.
 • is een verbindende, open en creatieve persoonlijkheid met goede verbale en korte schriftelijke communicatievaardigheden (ook in de Engelse taal);
 • heeft een zelfstandige hands-on werkhouding en vindt het vanzelfsprekend om een aantal projecten parallel aan te pakken waarbij je vragen en behoeften van medewerkers en leidinggevenden vertaalt naar dienstverlening;
 • beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau, uitstekend organiserend vermogen en is bij voorkeur bekend met de academische wereld;
 • heeft expertise op het gebied van projectmatig werken, gedragsbeïnvloeding en verzuimprocessen (Wet verbetering poortwachter is voor jou niet onbekend).

Beschrijving  HRM

HRM ondersteunt de universiteit en het College van Bestuur en draagt zorg voor beleid en de uitvoering. Daartoe vertaalt HRM strategisch beleid, universitaire ontwikkelingen en landelijke regelgeving in werkbare beleidslijnen en – regels voor de hele universiteit. Hierbij onderhoudt HMR nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra.

Wij bieden

Dienstverband vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een  dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11). Je werkt 38 uur, maar kan ook 40 uur werken met meer vakantiedagen.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op de website.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader word je - bij een vast dienstverband - in jouw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met de medewerker verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van de loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit

Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Jan Pronk, Teamleider beleid/plaatsvervangend hoofd HRM, e-mail j.l.j.pronk@bb.leidenuniv.nl of per telefoon 071 527 3223. Meer informatie over de Universiteit Leiden vind je op: https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij.

Solliciteren

Enthousiast geworden? We maken graag kennis met je. Solliciteer via de blauwe button boven- of onderaan de sollicitatiepagina.  Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 22 februari worden gericht aan Jan Pronk. De briefselectie & gesprekken zullen plaatsvinden in maart.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.