Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Universitair Docent Dataverwerking bij de Divisie Biotherapeutics

Vacature nummer
22-221
Categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang
1
Doelgroep
Intern
Stad
Leiden
Publicatie datum
12 april 2022
Sluitingsdatum
15 april 2022 Vacature gesloten


De Faculteit der  Wiskunde en Natuurwetenschappen en Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) zijn op zoek naar een 

Universitair Docent Dataverwerking bij de Divisie Biotherapeutics

Data acquisitie, verwerking en interpretatie is door de huidige, enorme stroom aan data in het bio-farmaceutische onderzoek een dermate gecompliceerd proces, dat ondersteuning op het niveau van een universitair docent gewenst is bij de Divisie BioTherapeutics van het LACDR om het onderzoek op hoog niveau te kunnen voortzetten. De aan te stellen Universitair Docent zal hiermee het onderzoek van de PI’s in de Divisie BioTherapeutics ondersteunen en daarmee bijdragen aan promoties en onderwijs in de divisie.

Werkzaamheden
We willen daarom een universitair docent dataverwerking aanstellen met de volgende taken:
-    Data acquisitie:
Het verkrijgen van data omtrent ziekteprocessen ten einde te komen tot nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen. Voor het verkrijgen van de data zal de UD celbiologische en moleculair-biologische technieken up-to-date moeten houden en nieuwe technieken dienen in te voeren. De nadruk zal liggen het verkrijgen van “single cell RNA-sequencing data”, geavanceerde flow cytometrie data (onder andere CYTOF) en fluorescent gebaseerde histologische data.
-    Dataverwerking en interpretatie:
Belangrijk onderdeel van deze aanstelling zal de interpretatie van de verkregen data zijn: het snel ontwikkelende veld van de bio-informatica biedt een enorme uitdaging om met up-to-date programma’s tot een juiste interpretatie van de verkregen data te komen. De UD zal daarom tot taak hebben te zorgen voor een state-of-the-art data interpretatie, invoeren van de juiste software (en hardware) en het begeleiden van promovendi en postdocs bij het gebruik van de software.
-    Datamanagement:
Essentieel in het onderzoek is (FAIR) datamanagement: de UD zal mede in samenspraak met de data steward van het LACDR zorgdragen voor een adequaat data management van de divisie, mede om te voorzien in de eisen van externe subsidiegevers als NWO.
-    Onderzoeksuitvoering:
De UD zal promovendi actief bijstaan bij het opzetten van experimenten op het gebied van RNAseq, flow cytometrie en beeldanalyse.  
-    Onderzoekspublicatie en acquisitie contractonderzoek:
Bovenstaand data gedreven onderzoek zal aanleiding zijn tot publicaties en het indienen van onderzoeksvoorstellen door postdocs en PI’s in de afdeling. De UD zal ook hier actief aan bijdragen.
-    Begeleiding studenten:
De invoering van het big data gedreven biologisch onderzoek is van groot belang. Met name tijdens het masteronderwijs is de begeleiding van studenten op dit aspect van groot belang. De UD zal zorgdragen voor het invoeren van dit big data gedreven onderzoek in het masteronderwijs. Ook bij de BOO’s zal de UD betrokken worden met betrekking tot het aspect van data analyse.
-    Beheer apparatuur en laboratoria:
Onderhoud en gebruik van moderne laboratoriumapparatuur vereist een hoge mate van kennis in de mogelijkheden va deze apparatuur voor onderzoek. De UD zal verantwoordelijk zijn voor het juiste gebruik van apparatuur gericht op single cell analyses zoals imagescanner, flow cytometrie apparatuur, 10X genomics, CYTOF.

Profiel 
Wij zoeken een gepromoveerde onderzoeker met ervaring in het opzetten en uitvoeren van biofarmaceutisch onderzoek, specifiek gericht op het moduleren van immuun responsen. Specifieke ervaring in het opzetten en analyseren van complexe flow cytometrie en CYTOF data en ervaring in de analyse en interpretatie van single cell RNA seq data van immuun cellen strekt tot aanbeveling. 

Wij bieden
De aanstelling is voor 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en werkervaring, minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11). Verder bieden we je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie kun je nalezen op: https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/nieuwe-medewerker/arbeidsvoorwaarden/overzicht-arbeidsvoorwaarden

Faculteit
De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving, waar persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden gedreven door nieuwsgierigheid, om zo fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Het onderzoek binnen de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen varieert van wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde en bio-farmaceutische wetenschappen tot aan biologie en milieuwetenschappen en is belegd bij acht instituten. Die verzorgen tevens acht bachelor- en twaalf masteropleidingen. De faculteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt meer dan 2300 medewerkers en ruim 5000 studenten. We zijn gesitueerd in het hart van het Bio Science Park, één van Europa’s grootste scienceparken, waar universiteit en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. 

Het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) is een toonaangevend instituut op het gebied van innovatief geneesmiddelenonderzoek en onderwijs. Multidisciplinair geneesmiddelenonderzoek gekoppeld aan de opleiding van jonge onderzoekers is de primaire missie van LACDR.

Universiteit
De Universiteit Leiden is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten.
Dankzij haar bevlogen en betrokken medewerkers heeft de universiteit een leidende rol in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en scoort Leiden elk jaar zeer goed in toonaangevende rankings. De lat ligt dan ook hoog. Wat je voor werk je ook aan onze universiteit gaat doen, je wordt altijd aangemoedigd om je horizon te verbreden, je talenten te ontplooien en het maximale uit jezelf te halen.
Kijk ook op: https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij 

Heb je vragen over de inhoud van deze functie? Dan kun je contact opnemen met prof.dr. Johan Kuiper,  Head of the Division of BioTherapeutics, j.kuiper@lacdr.leidenuniv.nl. 

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te zijn waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en hun al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij ons onderwijs en onderzoek verrijken en versterken.

Informatie
Informatie over de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen kan je vinden op  https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen. Meer informatie over de Universiteit Leiden vind je op https://werkenbij.leidenuniv.nl/ 

Solliciteren
Enthousiast geworden? We maken graag kennis met je. Stuur je sollicitatie met het vacaturenummer en een motivatiebrief en cv uiterlijk 15 april 2022 per email naar prof.dr. Johan Kuiper.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.