Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Manager Bedrijfsvoering voor het Instituut Biologie

Vacature nummer
22-229
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
12 april 2022
Sluitingsdatum
17 mei 2022 Vacature gesloten

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen zoekt:

Manager Bedrijfsvoering voor het Instituut Biologie
Vacaturenummer: 22-229

De werkzaamheden 
De manager bedrijfsvoering maakt deel uit van een ambitieus en internationaal georiënteerd instituut dat excellent onderzoek en onderwijs tot doel heeft op het boeiende wetenschappelijke terrein van de biologie. Het kloppend hart van het instituut bestaat uit onderzoeksprojecten en een divers aanbod van master en bachelor studies die nauw verbonden zijn aan het onderzoek. De manager bedrijfsvoering krijgt alle ruimte om vanuit de terreinen financiën, personeel, ict, huisvesting en communicatie bij te dragen aan de resultaten van het instituut. Samen met de wetenschappelijk directeur, de opleidingsdirecteur en de clusterhoofden vormt de manager bedrijfsvoering het management team. De manager bedrijfsvoering rapporteert aan de wetenschappelijk directeur en heeft een functionele lijn naar de directeur bedrijfsvoering van de faculteit.

De belangrijkste taken zijn:
· Als lid van het management team en in nauwe samenwerking met de wetenschappelijk directeur bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de strategie en het beleid van het instituut;
· Ontwikkelen en implementeren van beleid op de terreinen financiën, personeel, ict, huisvesting en communicatie en aansturen van de bedrijfsvoering binnen de facultaire kaders;
· Opstellen en bewaken van de begroting van het instituut (jaaromzet ca. € 19 miljoen) en begeleiden van investeringsbeslissingen;
· Beheren van de onderzoeksprojecten in samenwerking met de facultaire afdeling Financiën & Projecten;
· Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (ca. 180 fte) in samenwerking met de facultaire afdeling Personeel & Organisatie;
· Leidinggeven aan de medewerkers bedrijfsvoering van het instituut;
· Zorgdragen voor de interne en externe communicatie van het instituut.

Uw profiel 

· Afgeronde academische opleiding met affiniteit met de wetenschap;
· Affiniteit met biologisch relevante maatschappelijke vraagstukken zoals biodiversiteit, gezondheid en klimaat;
· Ruime ervaring in het opstellen en bewaken van budgetten, beleidsvorming en advisering en organisatieontwikkeling;
· Gedrevenheid om vanuit de bedrijfsvoering bij te dragen aan de kerntaak van het instituut;
· Groot analytisch vermogen, sterk cijfermatig inzicht en besluitvaardigheid;
· Organisatiesensitiviteit, verbindings- en overtuigingskracht en leidinggevende capaciteiten;
· Vermogen om te schakelen tussen diverse terreinen in portefeuille en tussen strategie en operatie;
· Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels in woord en geschrift.

Beschrijving faculteit
De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving en waar persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden geïnspireerd door nieuwsgierigheid, om fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Het onderzoek binnen de faculteit varieert van wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde en biofarmaceutische wetenschappen tot aan biologie en milieuwetenschappen en is belegd bij acht instituten. Die verzorgen ook de acht bachelor- en twaalf masteropleidingen. De faculteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt meer dan 2300 medewerkers en bijna 5000 studenten. We zijn gesitueerd in het hart van het Bio Science Park, één van Europa’s grootste scienceparken, waar universiteit en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Het instituut voor Biologie
Het onderzoek binnen het Instituut Biologie Leiden (IBL) heeft tot doel te werken aan de wetenschappelijke basis van biodiversiteit en gezondheid. Dit zie je terug in ons leidende principe Harnessing Biodiversity for Health. We voeren innovatief onderzoek uit om fundamentele vragen te beantwoorden en oplossingsgericht onderzoek om grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Denk aan het beschermen van de biodiversiteit van de natuur, ontwikkelen van duurzame biotechnologie en landbouw en verhogen van een goede gezondheid. Ons onderzoek richt zich op vier onderzoeksthema's: Bioactive Molecules, Host-Microbe Interactions, Development & Disease and Evolution & Biodiversity. Gelegen in een bloeiende wetenschappelijke omgeving met onze Faculteit Wis- en Natuurwetenschappen, Naturalis Biodiversity Center, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Leiden Bioscience Park biedt IBL een boeiende, internationaal georiënteerde en inclusieve plek om te werken en studeren.

Wij bieden
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.629,- en maximaal € 5.943,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 12).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u - bij een vast dienstverband – in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. G.P. van Wezel, wetenschappelijk directeur IBL. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Sylvia Maas (jobs@biology.leidenuniv.nl).

Informatie over de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen kunt u vinden op https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen. Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op https://werkenbij.leidenuniv.nl/.

Solliciteren
Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld met een motivatiebrief en cv, kunnen tot uiterlijk 17 mei per e-mail worden ingezonden aan Sylvia Maas, jobs@biology.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.