Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Vakdidacticus Bedrijfseconomie en Supervisor/lerarenopleider

Vacature nummer
22-258 11463
Categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang
0,6
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
26 april 2022
Sluitingsdatum
6 mei 2022 Vacature gesloten

Het ICLON – Interfacultair Centrum voor Onderwijsontwikkeling, Lerarenopleiding en Nascholing - zoekt  t.b.v. de afdeling Voortgezet Onderwijs een

Vakdidacticus Bedrijfseconomie en Supervisor/lerarenopleider (0.6 fte)
Vacaturenummer 22-258 11381

 
Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs. Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleidingen, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en heeft een eigen onderzoeksprogramma waarin de rol van de docent in het onderwijs centraal staat. Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/iclon  
 
In de afdeling Voortgezet onderwijs vinden activiteiten plaats gericht op het opleiden van docenten en voortgaande professionalisering van docenten. Het streven is om medewerkers van de afdeling VO zowel taken te laten uitvoeren in de lerarenopleiding als in de docentprofessionalisering.
 
De werkzaamheden
De individuele taakstelling zal in overleg worden vastgesteld, waarbij de expertise van de betrokken opleider een belangrijke rol speelt. Het taakdomein van de vakdidacticus Bedrijfseconomie bestrijkt:
•    het gezamenlijk met de andere docenten verder ontwikkelen en verzorgen van het onderwijs van de lerarenopleiding. Daarbij gaat het in elk geval om specifieke vakdidactiek Bedrijfseconomie en het verzorgen van de supervisie aan een groep studenten waarin ze worden begeleid bij het verdiepen en verbreden van praktijkervaringen en waarbij ze hun persoonlijke leerroute vormgeven.
•    de begeleiding van studenten bij het praktijkdeel van de lerarenopleiding en hun vakdidactisch verdiepingsonderzoek;
•    het onderhouden van contacten met de betreffende universitaire vakopleiding;
•    het onderhouden van contacten tussen universiteit en opleidingsscholen;
•    het met collega´s verder ontwikkelen en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor docenten in het Voortgezet Onderwijs.
 
Profiel
•    Doctoraal/Masterdiploma Bedrijfseconomie (of een equivalent daarvan);
•    promotie strekt tot aanbeveling;
•    eerstegraads onderwijsbevoegdheid Bedrijfseconomie
•    recente ervaring als docent Bedrijfseconomie in het Voortgezet Onderwijs;
•    bereidheid om samen met andere vakdidactici en onderwijskundigen een onderwijsprogramma verder te ontwikkelen waarin vakspecifieke, algemeen didactische en pedagogische onderdelen op samenhangende wijze aan bod komen;
•    aantoonbare bekendheid met de landelijke discussies over onderwijsvernieuwing, zowel wat betreft het gebied van de didactiek van bedrijfseconomie,  als het Voortgezet Onderwijs in het algemeen;
•    aantoonbare bekendheid met recente nationale en internationale (wetenschappelijke) ontwikkelingen op vakdidactisch terrein;
•    uitstekende contactuele eigenschappen en het vermogen te functioneren in een complexe organisatie, waarin een groot beroep wordt gedaan op flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheden.
 
Onze Organisatie
Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden, waar ca 100 medewerkers werken. Het ICLON heeft een Bestuur waarin de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen zitting hebben.

Wij bieden
Een uitdagende baan waarin u zichzelf continu kunt blijven ontwikkelen, in een collegiale, plezierige werkomgeving. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie tijdelijk voor de duur van een jaar. Het betreft een aanstelling op projectgelden, bij goed functioneren is een tijdelijke verlenging van een jaar mogelijk.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,-  bruto per maand bij een fulltime aanstelling  (salarisschaal 11).
 
Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden 
 
Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.
 
Informatie
Inlichtingen over bovenstaande functie bij Dr. E. de Vrind, leidinggevende lerarenopleiding v.o., ICLON.
 
Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 6 mei worden gericht aan Dr. E. de Vrind.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.