Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Hoofd HRM / Hoofd Human Resources

Vacature nummer
22-272 11521
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
3 mei 2022
Sluitingsdatum
12 mei 2022 Vacature gesloten

De Universiteit Leiden is bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen op zoek naar een
 
Hoofd HRM / Hoofd Human Resources   (1,00 fte)
 
Het Hoofd HRM is, bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, verantwoordelijk voor een doeltreffend HR management. Samen met het faculteitsbestuur, in het bijzonder de decaan en de directeur Bedrijfsvoering ontwikkel je facultair HR beleid en werk je natuurlijk aan de realisatie. De Faculteit is een actief transitieproces aangegaan waar meerdere organisatorische en HR-vragen achter vandaan komen. Zo ook de doorwerking van de recent afgesloten CAO voor Universiteiten. Verder werk je actief mee aan het universiteitbrede HRM-beleid & projecten mede volgend uit het nieuwe universitair strategisch plan.  Voor de instituten zijn jij en je team de HR business partner en -navigator.
 
•    Als Hoofd HR heb je een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de wetenschappelijke wereld. Je bent een verbinder en door samen te werken, bereik je verandering. Daarnaast zorg je voor een sfeer waarin talenten tot hun recht komen. Naast de in-, door- & uitstroom zijn onderwerpen als een gezond en inclusief werkklimaat, diversiteit, leiderschap, erkennen & waarderen hierbij van belang.
•    Je geeft leiding aan een HR-team (5-6 FTE) van gedreven en kundige adviseurs waarbij je jouw stijl van leidinggeven kunt aanpassen aan de situatie. Als Hoofd HR werk je intensief samen met het faculteitsbestuur, de afdelingshoofden van het Faculteitsbureau (zoals Communicatie en Financiën) en de wetenschappelijke directeuren.
•    De HRM-kolom binnen de gehele universiteit bevindt zich in een transitiefase naar een organisatie waarin HR-advies een stevige positie inneemt om het nieuwe strategisch plan 2022-2027 te realiseren. Daarmee werken we de komende jaren aan een verdere professionalisering van het HR beleid & advies; inclusief verdere digitalisering en procesondersteuning. 
•    Natuurlijk werk je ook samen met de hoofden HR van de andere faculteiten en met de universitaire, centrale (beleids)directie HRM. Het hebben van een moderne visie op HR in kennisintensieve organisaties, de inzet van arbeidsrecht en het brede spectrum van HR instrumenten is jou bekend. Zo wordt jij trekker van universiteits-brede projecten rond bijvoorbeeld loopbaanpaden, strategische personeelsplanning, performancemanagement, digitalisering, end-to-end procesbeschrijvingen of arbeidsvoorwaarden.
De werkzaamheden
•    Je draagt proactief bij aan de uitvoering van het universitair strategisch plan ( https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/profiel/strategie ). Als Hoofd HR wordt van jou een actieve bijdrage verwacht binnen jouw faculteit en werk je mee aan overkoepelende projecten & vernieuwingen;
•    Voor het Faculteitsbestuur ben je een kritisch sparringpartner bij bestuurlijke, organisatorische en strategische vraagstukken;
•    Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het HR-afdelingsplan van de faculteit en het bewaken van het budget;
•    Je draagt bij aan een verdere optimalisering en harmonisering van HR-werkprocessen, een integrale bedrijfsvoering en eenheid van werkgeverschap;
•    Namens de Faculteit initieer en neem je actief deel aan facultaire en universitaire overleggen en trek je facultaire en universiteitbrede projecten.
 
Profiel
•    Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van HRM, sociale pedagogiek, of Bedrijfs-/bestuurskunde;
•    Daarnaast heb je ruime (indicatie: 8-15 jaar) relevante ervaring in HR, waarvan de laatste jaren in een leidinggevende positie;
•    Je hebt een inspirerende, verbindende en coachende stijl van leidinggeven, met een moderne visie op HR;
•    Als strategisch denker heb je ervaring met organisatieontwikkeling en het begeleiden van (verander)processen;
•    Je bent resultaatgericht en hebt een feilloos gevoel voor verhoudingen en bestuurlijke sensitiviteit; ervaring in de wetenschap of andere kennisintensieve organisaties strekt tot aanbeveling zodat je gemakkelijk schakelt met (hoogopgeleide) collega’s op verschillende niveaus en van diverse achtergronden;
•    Communicatief ben je sterk, zowel mondeling als schriftelijk en in het Nederlands en Engels;
•    Je kunt structuur brengen en planmatig werken aan de combinatie van operationele bedrijfsvoering en verdere professionalisering.

De faculteit & HR afdeling
De focus binnen jouw faculteit zal naast de operationele verantwoordelijkheid, liggen op change en organisatie ontwikkeling: mensen meenemen in initiatieven door vraagstellingen te verscherpen en daarna te voeden met ideeën. De inzet van coachende kwaliteiten richting de omgeving zal je effectiever maken. Je signaleert wat er speelt en biedt mensgerichte oren en ogen in de organisatie. Binnen de faculteit draag je bij aan de HR inhoud en het daarin verbinden van de instituten binnen de Faculteit; samen met de andere ondersteunende collega’s (o.a. Financiën en Communicatie). Als vertegenwoordiger van HR van deze faculteit zoek je dezelfde verbinding met de Hoofden HR van de andere faculteiten, het centrale (beleids)MT en de HR directeur. Je bent dan ook gewend ‘aan tafel te zitten’ als HR-verantwoordelijke en daarmee HR te positioneren.

Wij bieden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst conform de CAO Nederlandse Universiteiten voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 5.294,- en maximaal € 6.444,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 13) van 38 uur per week.


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen (zoals 40 uur werken in ruil voor extra vakantiedagen). Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader word je - bij een vast dienstverband – in de functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van je loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met het vertrekkend Hoofd HRM van deze faculteit Valérie Héraud (06-18969379) of de HR Directeur van de Universiteit Esther van Opstal (06-28577104) en solliciteren via de website van de universiteit. De deadline voor reacties is 12 mei en de sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 en 19 mei.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.