Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Uytenbogaert-promovendus (1,0 fte)

Vacature nummer
22-290 11603
Categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang
1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
10 mei 2022
Sluitingsdatum
3 juni 2022 Vacature gesloten

Bij de afdeling Encyclopedie van het instituut Metajuridica van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een vacature voor een

Uytenbogaert-promovendus (1,0 fte)
Vacaturenummer 22-290 11603 

Werkzaamheden
Sinds 2021 is aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) de bijzondere Leerstoel Verdraagzaamheid (de Uytenbogaert Leerstoel) gevestigd. Vanuit deze leerstoel wordt, in nauwe samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), onderzoek verricht naar, en onderwijs verzorgd over, filosofische, historische en juridische aspecten van tolerantie. De leerstoelhouder is Prof. dr. B.R. Rijpkema, tevens hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De Leerstoel Verdraagzaamheid wordt gefinancierd door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert.

Binnen de Leerstoel Verdraagzaamheid is nu ook ruimte voor de aanstelling van een promovendus, mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Stichting Leerstoel Uytenbogaert en het Leids Universiteits Fonds. De promovendus zal aangesteld worden bij de afdeling Encyclopedie, Instituut voor Metajuridica van de Faculteit de Rechtsgeleerdheid.
Het promotieonderzoek moet passen binnen het onderzoeksproject ‘Het Europese gesprek over tolerantie’ dat verricht wordt binnen de leerstoel. In het onderzoeksproject wordt de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benut als juridische en geesteswetenschappelijke bron om inzicht te verkrijgen in het denken over tolerantie binnen Europa. Drie onderwerpen staan daarbij centraal: de vrijheid van religie (art. 9 EVRM), de vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) en de vrijheid van vereniging (art 11 EVRM). Het onderzoek resulteert aan het eind van de aanstellingsperiode in een dissertatie.
Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions (LELG), een van de onderzoeksprogramma’s van het E.M. Meijers Instituut (FdR). Het onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. B.R. Rijpkema (FdR en FGW) en dr. T.E.M. Krijger (FGW). Naast het verrichten van het promotieonderzoek omvat de functie het leveren van een bijdrage aan het juridische en geesteswetenschappelijke onderwijs van de leerstoelhouder in beide faculteiten, alsmede praktische en organisatorische ondersteuning. Deelname aan de promovendi-opleiding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt tevens deel uit van de functie.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:
•    Het uitvoeren van het promotieonderzoek;
•    Het tussentijds publiceren van een of meer artikelen in (internationale) tijdschriften;
•    Het ondersteunen van de leerstoelhouder op het terrein van onderzoek;
•    Het deelnemen aan en mede-organiseren van wetenschappelijke activiteiten in het kader van de onderzoeksprojecten binnen de Faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen (lezingen, conferenties, symposia);
•    Het verzorgen van onderwijs binnen de vakken van de leerstoelhouder in de bachelor- en masterfase en het verrichten van coördinerende taken;
•    Het begeleiden van scripties en papers.

Profiel
•    Je hebt een recent afgeronde juridische opleiding en hebt je ontwikkeld in een aanpalend vakgebied, bij voorkeur de (rechts)filosofie of een van de geesteswetenschappen. Met het oog op het onderzoeksproject gaat de voorkeur uit naar iemand met een specifieke interesse in, en kennis van vraagstukken, van de meer politieke (rechts)filosofie, zoals de weerbare democratie;
•    Je hebt talent voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit uitmuntende resultaten voor gedurende de masterfase geschreven papers en de afstudeerscriptie;
•    Je hebt enige onderwijservaring op het bredere terrein van het recht en de (rechts)filosofie of (bij voorkeur) geesteswetenschappen;
•    Je beschikt over goede organisatorische kwaliteiten;
•    Je kunt goed samenwerken, maar bent ook in staat om zelfstandig je weg te vinden binnen beide faculteiten;
•    Je bent flexibel en kunt omgaan met onvoorziene omstandigheden;
•    Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. 

De faculteit
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is gevestigd in Leiden en Den Haag en is met ruim 6500 studenten en ongeveer 1000 medewerkers een van de grootste faculteiten van Nederland. De faculteit richt zich op innovatief multidisciplinair onderzoek en een steeds vernieuwend onderwijsaanbod aan de hand van maatschappelijke vraagstukken. Onze faculteit is groot genoeg om nationaal en internationaal het verschil te maken en klein genoeg om persoonlijk onderwijs te bieden. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan een veilige en duurzame wereld. Impact met recht! Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid

De afdeling
De afdeling Encyclopedie biedt een stimulerende werkomgeving waarin diverse perspectieven op het recht samenkomen in onderzoek en onderwijs. De afdeling biedt onderwijs aan op bachelor- en masterniveau, onder meer in de eigen (samen met de afdeling Rechtsfilosofie aangeboden) master. Daarnaast verricht de afdeling hoogwaardig en toonaangevend onderzoek op het gebied van het recht en de rechtstheorie.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. De beoogde startdatum is 1 september 2022. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 4 jaar, met eerst een contract van een jaar en de mogelijkheid van een verlenging met drie jaar. Met het oog op die verlenging vindt aan het einde van het eerste jaar een evaluatie plaats waarin gekeken wordt naar de promovendi-opleiding, naar de haalbaarheid van het proefschrift, en naar de progressie in didactische kwaliteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2443,- en maximaal € 3122,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal P).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Prof. dr. B.R. Rijpkema (b.r.rijpkema@law.leidenuniv.nl).

Solliciteren
Je kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 03-06-2022 worden gericht aan Prof. dr. B.R. Rijpkema.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 6 tot en met 10 juni 2022. Je wordt vriendelijk verzocht in deze periode beschikbaar te zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.