Universiteit Leiden

nl en

Vacature

VOORZITTER VAN DE UNIVERSITEITSRAAD (0,4-0,6 fte)

Vacature nummer
22-362
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0,6
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
23 augustus 2022
Sluitingsdatum
12 september 2022 Vacature gesloten

De Universiteitsraad zoekt een nieuwe

VOORZITTER VAN DE UNIVERSITEITSRAAD (0,4-0,6 fte)
Bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

De leden van de Universiteitsraad geven een stem aan het personeel en de studenten in de centrale besluitvorming van de Universiteit Leiden. De Universiteitsraad ontwikkelt nieuwe ideeën, adviseert het College van Bestuur op alle beleidsterreinen en heeft ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen instemmingsrecht.

De voorzitter vertegenwoordigt de Universiteitsraad in de diverse bestuurlijke gremia en treedt op als eerste aanspreekpunt namens de Raad. De voorzitter is geen lid van de Universiteitsraad en treedt verbindend op tussen medezeggenschap en College van Bestuur. De Raad benoemt de voorzitter voor een periode van twee jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. De griffier van de Universiteitsraad ondersteunt de voorzitter in zijn werkzaamheden. Voor meer informatie kan er hier gekeken worden.

Wat ga je doen?

 • het voorbereiden, bijeenroepen en leiden van de vergaderingen van de Universiteitsraad
 • het coördineren van de activiteiten van de Universiteitsraad
 • het onderhouden van contacten met onder anderen het College van Bestuur, de directeuren en de bestuurlijke staf, de Raad van Toezicht, het ministerie van OCW en collega-voorzitters in den lande
 • het stimuleren en coördineren van communicatie met en tussen de Leidse medezeggenschapsorganen
 • het inhoudelijk opzetten van scholing, training en werkbezoeken van de Universiteitsraad
 • het coachen van individuele leden van de Universiteitsraad
 • het versterken en onder de aandacht brengen van de universitaire medezeggenschap

Wie zoeken wij?

 • Je bent een eigentijdse leider die aantoonbare affiniteit heeft met medezeggenschap en de Universiteit Leiden
 • Je bezit uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • Je beschikt over relevante bestuurlijke ervaring en politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Je hebt kennis van de universitaire bestuurs- en medezeggenschapsstructuur
 • Je bezit een ‘antenne’ voor wat er leeft in de universitaire gemeenschap
 • Je bent energiek, kritisch, onafhankelijk en van nature een verbinder

Arbeidsvoorwaarden
Het tijdsbeslag van de functie is minimaal 2 dagen per week, waaronder ten minste de gehele maandag en dinsdagochtend. Een voorzitter voortkomend uit de studentgeleding of personeelsgeleding van de Universiteit Leiden ontvangt een financiële tegemoetkoming zoals opgenomen in de Faciliteitenregeling Universiteitsraad. Voor medewerkers geldt dat zij in ieder geval hun huidige salarisniveau behouden. Over eventuele extra arbeidsvoorwaarden kan de medewerker het gesprek aangaan.

Diversiteit en inclusie

Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek.


Contact
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de griffier van de Raad, Annelieke Zandvliet,
via 071 527 3125 of a.m.zandvliet@BB.leidenuniv.nl. Op www.universiteitleiden.nl/ur vind je meer informatie over de Universiteitsraad en zijn werkzaamheden.

Solliciteren

Je kunt solliciteren via e-mail. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief, cv en bij voorkeur enkele referenties kunnen tot 12 september 2022 worden gericht aan Annelieke Zandvliet, a.m.zandvliet@BB.leidenuniv.nl. Sollicitatiegesprekken vinden waarschijnlijk plaats op dinsdag 20 en donderdag 22 september.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.