Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Afdelingshoofd SOLO

Vacature nummer
22-572 12690
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0,8
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
13 september 2022
Sluitingsdatum
4 oktober 2022 Vacature gesloten

Het Faculteitsbureau van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zoekt kandidaten voor een functie van

Afdelingshoofd SOLO (Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs (0.8 - 1.0 fte)
Vacaturenummer 22-572 12690

 
De FSW is op zoek naar een collega met visie over hoe informatievoorziening het beste dienend kan zijn aan onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de IT-facilitering van onderzoek en onderwijs aan de faculteit en heb je een faculteitsoverstijgende rol als het gaat om univerisiteitsbrede vraagstukken op het gebied van informatievoorziening. Daartoe adviseer je het faculteitsbestuur, initieer je vernieuwingen in de IT-dienstverlening, implementeer je verbeteringen en stuur je de uitvoering op hoofdlijnen aan in samenwerking met jouw teamleiders. Je gaat leidinggeven aan drie teams van in totaal ruim 20 gemotiveerde professionals. De exploitatie van de IT-oplossingen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door andere (universitaire) partijen. Je voert hierover de regie en bewaakt de voortgang en kwaliteit. Je rapporteert aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering, die eindverantwoordelijk is voor de informatievoorziening. 
 
Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling SOLO. SOLO ondersteunt in drie domeinen: onderzoeks- en labsupport, onderwijssupport en informatiemanagement (inclusief privacy, informatiebeveiliging en datamanagement). De domeinen hebben elk eigen uitdagingen, waarin je als afdelingshoofd het overzicht houdt en stuurt op samenhang in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Om het snelgroeiende bèta-medische gedragswetenschappelijke onderzoek van de Universiteit Leiden te faciliteren, wordt de komende jaren een nieuwe, gezamenlijke labomgeving gerealiseerd voor de Leidse Social Sciences and Humanities faculteiten (SSH). Het wordt jouw taak om, in samenwerking met de onderzoeksdirecteur van de faculteit, de IT-infrastructuur hiervan te operationaliseren. Daarnaast werk je aan de verbetering van de informatievoorzieningsprocessen in onderwijs en bedrijfsvoering.  Meer informatie over het werk van de afdeling is te vinden in het jaarverslag 2021 en de website
 
Profiel 
Je bent mensgericht en hebt zelfkennis. Je bent in staat verschillende inhoudelijke en strategische perspectieven en belangen tegen elkaar af te wegen en te integreren. Je stuurt op integraliteit en samenwerking, en denkt en handelt afdelingsoverstijgend en faculteitsoverstijgend. Je hebt te maken met meerdere partijen, waaronder universitaire centrale diensten (m.n. ICT Shared Service Centre, Directie Informatiemanagement, Centre for Innovation, Centre for Digital Scholarship) en andere faculteiten (o.a. Geesteswetenschappen), de besturen binnen de faculteit en (soms) individuele medewerkers. Je werkt nauw samen met je collega hoofden van andere afdelingen binnen het faculteitsbureau en de directeur onderzoek, die het onderzoeksbeleid van de faculteit tot stand brengt. Jouw leidinggevende is de portefeuillehouder bedrijfsvoering.  
 
Werkzaamheden 
•    Leidinggeven aan een divers en multidisciplinair team van professionals in het domein van informatiemanagement, onderwijs- en onderzoeksondersteuning; 
•    Adviseren van het faculteitsbestuur over informatievoorzieningsvraagstukken (facultaire CIO-rol); 
•    Formuleren van (meerjarige) strategische IT-doelen en investeringen (informatieplanning); 
•    Doorontwikkelen en implementeren van de IT-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek; 
•    Beheren van de financiële planning van de afdeling SOLO en IT gerelateerde zaken voor bèta-medisch gedragswetenschappelijke onderzoek; 
•    Vormgeven van de regierol binnen de organisatie, verbinden van vraag en aanbod rondom IT, en versterken van de verbinding tussen de verschillende organisatieonderdelen en faculteiten; 
•    Bewaken van de kwaliteit van dienstverlening van de centrale IT-supportorganisatie; 
•    Zorgdragen voor een hechte en klantgerichte afdeling SOLO die als een eenheid opereert en als zodanig naar buiten treedt. 
 
Vereisten
•    Academisch werk- en denkniveau;  
•    Een opleiding die aansluit bij een of meerdere expertises van de afdeling SOLO en een achtergrond in informatiemanagement; 
•    Aantoonbare kennis van en meerjarige ervaring (bij voorkeur > 8 jaar) in aansturing van digitale ontwikkelingen in de informatievoorziening en ondersteuning in een complexe organisatie, bij voorkeur in het hoger of wetenschappelijk onderwijs; 
•    Ervaring als leidinggevende van een afdeling met informatiseringsvraagstukken; 
•    Verbindend, integer en professioneel om kunnen gaan met verschillende belangen, zienswijzen en bestuurlijke verhoudingen binnen de organisatie; 
•    Vermogen te schakelen tussen verschillende niveaus (centrale-decentrale organisatie) en tussen operatie en strategie;
•    Pragmatisch, besluitvaardig, resultaatgericht en betrouwbaar, initiatiefrijk en ondernemend; 
•    Een open en collegiale houding, en representatief en zelfstandig kunnen optreden; 
•    Omgevings- en organisatiebewust; 
•    Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Over de faculteit
De Faculteit der Sociale Wetenschappen bestaat uit vijf instituten: Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Politieke Wetenschap en Psychologie. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 1.025 medewerkers. De Faculteit der Sociale Wetenschappen combineert hoogwaardig onderzoek met uitmuntend onderwijs en een multidisciplinaire aanpak. Bezoek de website van de faculteit voor meer informatie.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 5.506,- en maximaal € 6.702,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 13). 

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden. Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u - bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met dhr. Rolf Oosterloo, portefeuillehouder bedrijfsvoering FSW, e-mail: r.j.oosterloo@fsw.leidenuniv.nl 

Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 4 oktober 2022 worden ingediend. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.