Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Controller

Vacature nummer
22-627 12862
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0,5
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
4 oktober 2022
Sluitingsdatum
18 oktober 2022 Vacature gesloten

Het ICLON – Interfacultair Centrum voor Onderwijsontwikkeling, Lerarenopleiding en Nascholing - zoekt per 1 februari, wegens pensionering van de huidige controller, een

Controller (0.5 FTE)
Vacaturenummer: 22-627 12862

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Binnen het Ondersteunend Bureau is de afdeling financiën verantwoordelijk voor de afhandeling van alle financiële zaken van het ICLON. Op deze afdeling werken naast de controller nog twee medewerkers; de controller is het hoofd van de afdeling.

De financiering van de activiteiten van het ICLON bestaat – naast een universitaire bijdrage voor onderwijs en onderzoek – uit subsidies, projectgelden en cursusgelden.

De hoofdtaken van de nieuwe controller zijn:

 • Verantwoordelijk voor alle financiële zaken, van begrotingen tot rapportages, volgens de hiervoor geldende richtlijnen:
  - Adviseren over en opstellen van concept(deel)begrotingen en bewaken van de realisatie daarvan
  - Vorm en inhoud geven aan de administratieve inrichting en organisatie van het ICLON
  - Zorgdragen voor de totstandkoming van de jaarrekening en daarop betrekking hebbende financiële en niet-financiële rapportages
 • Coördineren van de door de medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden
 • Adviseren van het management over de realisatie van het financieel-economisch beleid van het ICLON
 • Het signaleren van ontwikkelingen op het vakgebied en het nagaan van de impact hiervan voor het ICLON;
 • Meedenken over projectplanningen en -begrotingen met de financieel projectmedewerker
 • Op universitair niveau deelnemen aan de verschillende overlegstructuren voor financieel controllers en desgevraagd participeren in werkgroepen.

Voor deze uitdagende functie zoeken wij iemand die:

 • een deskundige en zakelijke controller is, met een heldere visie op control;
 • een professionele gesprekspartner is voor het management, de docenten en de onderzoekers van het ICLON;
 • klantgericht is, integer, onafhankelijk, assertief en accuraat;
 • beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit;
 • een relevante opleiding op HBO/WO niveau heeft afgerond;
 • tenminste drie jaar relevante werkervaring heeft;
 • een pragmatische instelling heeft m.b.t. het realiseren van resultaten en beschikt over analytisch vermogen;
 • in staat is financiële zaken ‘te vertalen’ voor medewerkers die niet een financiële achtergrond hebben, en omgekeerd de vragen van medewerkers te interpreteren en te beoordelen op hun financiële implicaties.

Beschrijving organisatie
Het ICLON is binnen de Universiteit Leiden een interfacultair instituut met als belangrijkste taken het verzorgen van educatieve opleidingen voor het verwerven van een onderwijsbevoegdheid voor het VO, het aanbieden van docentprofessionalisering voor het PO, VO en HBO, en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs, vakdidactiek en docent-ontwikkeling en daarover publiceren.

Bij het ICLON werken ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen (Afdeling Onderwijs, Afdeling Docentprofessionalisering en Afdeling Onderzoek) en een Ondersteunend Bureau.

Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.

Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek. 
Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/iclon.  

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.974 ,- en maximaal € 5.439 ,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Inlichtingen over bovenstaande functie bij de huidige controller van het ICLON, mw.drs. E.H.P. Mensinga Wieringa, 071-5273776, emensinga@iclon.leidenuniv.nl 

Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 18 oktober 2022 worden gericht aan mw.drs. M.P. Voorkamp.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.