Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Strategisch kennismakelaar, 1.0-0.8 fte

Vacature nummer
22-639 12905
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0,8-1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
4 oktober 2022
Sluitingsdatum
7 november 2022 Vacature gesloten

De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een vacature voor een:

Strategisch kennismakelaar, 1.0-0.8 fte (38 – 30,4 uur per week) 

Onderzoekers van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden werken samen met partners, zowel binnen- als buiten de academische wereld, zowel binnen als buiten Leiden, om een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke vragen van deze tijd. Als strategisch kennismakelaar werk je intensief samen met onze onderzoekers en initieer en begeleid je kansrijke samenwerkingen met private partners, NWO, Europa en andere onderzoekers binnen de universiteit en daarbuiten, met een focus op de strategische thema’s van de faculteit ‘De Wereld van Talen en Culturen’, ‘Mensen, Migratie en Mobiliteit’, ‘De Constructie van Erfgoed’ en ’De Menselijke Digitale Wereld’ om te komen tot funding en/of nieuwe allianties. 

Wat ga je concreet doen: 
•    Je brengt in kaart welke expertise er binnen de faculteit bestaat op de hierboven genoemde thema’s.
•    Je zoekt naar gezamenlijke doelstellingen met potentiële partners, binnen en buiten de universiteit.
•    Je initieert en begeleidt het ontstaan van het partnerschap.
•    Je begeleidt de groei in co-creatie van het partnerschap naar een formeel consortium, eventueel inspelend op kansen voor externe onderzoeksfinanciering. 
•    Je ontwikkelt facultair beleid over het wegnemen van organisatorische barrières die samenwerking belemmeren.
•    Je coördineert het facultair fonds voor onderzoekssamenwerking.  

Profiel
•    Je bent een enthousiaste verbinder.
•    Je hebt een WO master, bij voorkeur in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of rechtsgeleerdheid. Een behaalde promotie is een plus.   
•    Je kent de wereld van het onderzoek binnen de geesteswetenschappen goed.
•    Je hebt een sterk netwerk binnen minimaal één van de vier strategische thema’s van de faculteit, of hebt aantoonbaar de capaciteit om snel netwerken (binnen en buiten de academie) op te bouwen. 
•    Je hebt kennis van en ervaring met het vormgeven van partnerschappen.
•    Je bent aantoonbaar in staat om draagvlak te creëren voor nieuwe ideeën en plannen.
•    Je bent aantoonbaar resultaatgericht, je brengt samenwerkingen van de koffietafel naar een consortium. 
•    Je schrijft heldere stukken in zowel het Nederlands als in het Engels.

De Faculteit der Geesteswetenschappen
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. De faculteit is gevestigd in het historische hart van Leiden en eigentijdse locaties in Den Haag. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland. Zie voor meer informatie de website: https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen 

Je komt te werken in het cluster Onderzoeksbeleid van de afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning. Dit cluster bestaat uit zes mensen die zich bezighouden met verschillende beleidsdossiers als promovendibeleid, onderzoeksdata, maatschappelijke impact en digital humanities. Hoewel iedereen afgebakende verantwoordelijkheden heeft, is het teamgevoel belangrijk, zowel om elkaar inhoudelijk te versterken als voor een leuke en informele werksfeer.  

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.974,- en maximaal € 5.439,-  bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11). De omvang van de aanstelling bedraagt 1.0 - 0.8 fte (38-30,4 uur per week). Het bijbehorende UFO-profiel is beleidsmedewerker 3. 

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl/

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te zijn die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt onze organisatie. 

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Marcel Belderbos, coördinator van het cluster Onderzoeksbeleid van de afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning, m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl

Solliciteren
Je kunt online solliciteren in ons sollicitatiesysteem via de button 'Solliciteren' . Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv gebundeld in één PDF-document getiteld ‘naam, voornaam, vacaturenummer’  kunnen voor 7 november 2022 worden gericht aan Marcel Belderbos.

 

Gesprekken met hiervoor uitgenodigde kandidaten zullen in november 2022 plaatsvinden.


 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.