Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Onderwijskundig Projectleider

Vacature nummer
22-763 13194
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0,8
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
22 november 2022
Sluitingsdatum
6 december 2022 Vacature gesloten

Het team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een vacature voor:

Onderwijskundig Projectleider (0,8 - 1 FTE)
Vacaturenummer: 22-763 13194
 
 
Jouw werkzaamheden
Wil jij bijdragen aan onderwijskundige vernieuwing en inhoudelijke versterking van universitaire taal- en cultuuropleidingen? De opleidingen in het talendomein van de Faculteit der Geesteswetenschappen bieden ruime kennis en expertise op het gebied van talen, talige cultuuruitingen en samenlevingen. We leiden studenten op in een doeltaal, tot academische professionals en tot kritische burgers die internationaal en intercultureel vaardig zijn. Deze opleidingen behoren tot de kern van de geesteswetenschappen, maar staan ook onder druk. Het is belangrijk om ze toekomstbestendig te maken door onder meer de opleiding inhoudelijk te verrijken, de instroom te vergroten en studenten meer te binden en boeien. Je geeft leiding aan een project dat zich onder meer richt op de betere benutting van de keuzeruimte, versterking van het arbeidsmarktprofiel en verbetering van de aansluiting bij studiekiezers en het voortgezet onderwijs. Opleidingen doen voorstellen voor de realisatie van de doelstellingen. Als projectleider begeleid je deze ontwikkeling onderwijskundig en projectmatig.
 
Je maakt deel uit van een inspirerend en gedreven team van beleidsmedewerkers en onderwijsadviseurs dat het faculteitsbestuur, opleidingen en docenten adviseert, onderwijsbeleid ontwikkelt en evalueert en overleggen ondersteunt.
 
Als onderwijskundig projectleider heb je een divers palet van werkzaamheden:

 • Je geeft leiding aan het project en zorgt voor de realisatie van de projectdoelstellingen;
 • Je signaleert kansen voor onderwijsvernieuwing en adviseert opleidingen daarover;
 • Je levert een creatieve inhoudelijke bijdrage aan de onderwijsvernieuwing binnen het talendomein.
 • Je toetst voorstellen voor inhoudelijke programmawijzigingen in het talendomein;
 • Je zorgt voor deskundigheidsbevordering op het vlak van innovatieve onderwijsmethoden in het talenonderwijs;
 • Je werkt samen met en verbindt betrokkenen vanuit de verschillende opleidingen;
 • Je bewaakt het tijdspad en rapporteert over de voortgang;
 • Je volgt en anticipeert op landelijke ontwikkelingen in het talendomein in zowel voortgezet als universitair onderwijs.

 
Jouw profiel

 • Je hebt een universitaire masteropleiding afgerond; een geesteswetenschappelijke opleiding of opleiding in de talen en culturen geldt als een pré;
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring met onderwijsontwikkeling in het talenonderwijs op universitair niveau;
 • Je hebt ervaring als projectleider en bent in staat om goed te plannen en te organiseren en gaat gestructureerd en zorgvuldig te werk;
 • Je bent resultaatgericht en beschikt over een zelfstandige en proactieve werkhouding;
 • Je hebt een uitstekend analytisch en conceptueel vermogen;
 • Je hecht waarde aan collegiale samenwerking;
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels.

Wij zijn
Als onderwijskundig projectleider maak je deel uit van het team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg (O&K) van de stafafdeling Beleids- en Bestuursondersteuning. In dit team van negen personen werken beleidsmedewerkers, een onderwijsadviseur en projectmanager aan het facultaire beleid op het terrein van onderwijs. Onderwerpen waar je directe collega’s zich mee bezighouden zijn o.a. (strategisch) onderwijsbeleid, onderwijsinnovatie, docentprofessionalisering, wet- en regelgeving en de interne en externe kwaliteitszorg van het onderwijs.
 
Het team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg is onderdeel van de grotere afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO). De afdeling BBO ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit, draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van facultaire overleggen en de adviescommissies voor onderwijs en wetenschap. Ook coördineert onze afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderzoeks-, promovendi-, onderwijs-, internationaliserings- en diversiteitsbeleid. onze medewerkers dragen hier samen aan bij, vanuit hun eigen ervaring en talent
 
De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning maakt deel uit van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 26 master- en 25 bacheloropleidingen voor ruim 8.000 studenten. Onze faculteit is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Zie voor meer informatie onze facultaire website: https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

Wij bieden
De aanstelling vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijk dienstverband van één jaar met mogelijkheid van verlenging met één jaar bij een positieve evaluatie. De omvang bedraagt 0,8-1,0 fte. Het bijbehorende UFO-profiel is medewerker onderwijsontwikkeling 2. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.974,- en maximaal € 5.439,- bruto per maand, bij een fulltime aanstelling (conform schaal 11).
 
Indien bij aanvang van het dienstverband nog niet volledig aan de functie-eisen wordt voldaan, vindt in eerste instantie inschaling plaats in de bij de functie behorende aanloopschaal 10.
 
De Universiteit Leiden heeft een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een arbeidsvoorwaardenkeuzemodel, een eindejaarsuitkering (8,3%) en vakantietoeslag (8%). Informatie hierover kun je nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Tim Lamers, teamleider Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg, t.t.lamers@hum.leidenuniv.nl, telefoon 06 55728311.

Solliciteren
Sollicitaties verwelkomen wij graag via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 6 december 2022 ingezonden worden.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.