Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Directeur Bedrijfsvoering

Vacature nummer
22-823 13282
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1
Doelgroep
Intern
Stad
Leiden
Publicatie datum
6 december 2022
Sluitingsdatum
21 december 2022 Vacature gesloten

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is op zoek naar een  
 
Directeur Bedrijfsvoering
Vacaturenummer: 22-823 13282

 
Context en verantwoordelijkheden 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden is rijk aan expertise op het terrein van het recht in de volle breedte, economie en criminologie. Vanuit de faculteit en universiteit werken we nationaal en internationaal samen met vele partners. Ons gedeelde motto Bij ons leer je de wereld kennen brengen we dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van (inter)nationaal erkend hoog niveau. Onze academische gemeenschap in Leiden en Den Haag is georganiseerd in 5 wetenschappelijke instituten, 21 wetenschappelijke afdelingen en 7 stafafdelingen. Met 700 medewerkers verzorgt de faculteit 7 master- en 4 bacheloropleidingen voor ruim 6.000 studenten. Daarnaast heeft de faculteit ook nog 9 advanced-masteropleidingen. 
 
Als directeur en portefeuillehouder bedrijfsvoering beweeg je je in een complex, uitdagend en dynamisch speelveld. De nauwe verwevenheid van bedrijfsvoering en onderzoeks- en onderwijsbeleid vraagt om een sterke onderlinge samenwerking van de faculteitsbestuurders en met de vijf instituten binnen de faculteit, maar ook met het Bestuursbureau en de expertisecentra van de Universiteit Leiden. De vraagstukken zijn divers en draaien altijd om de koppeling tussen het primaire proces (onderwijs en onderzoek) en de bedrijfsvoering.   
Vanuit je eigen portefeuille werk je nauw samen met de decaan op strategische dossiers zoals de langere termijn huisvesting van de faculteit, wetenschappelijke impact en de borging van de administratieve en financiële organisatie en met de vice-decanen op het vlak van onderwijs en onderzoek.  
De directeur bedrijfsvoering is het lid van het Faculteitsbestuur dat verantwoordelijk is voor de (strategische) ontwikkeling van beleid op het terrein van Financieel Economische Zaken, Human Resources, Communicatie & Marketing, Informatisering, Facilitaire Zaken, Onderwijs- en Studentzaken en Beleids- en Bestuursondersteuning. Voor jouw portefeuille ben je een belangrijke gesprekspartner van de wetenschappelijke directeuren van de vijf instituten, de afdelingsvoorzitters en van de Faculteitsraad.  
 
Je neemt deel aan het universiteitsbrede directeurenoverleg en het overleg met de portefeuillehouders bedrijfsvoering en draagt bij aan het versterken van de faculteit en de universiteit als geheel. De directeur bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de vice-voorzitter van het College van Bestuur, en valt direct onder de decaan van de faculteit. 
 
Belangrijkste opgaven  

 • Je geeft sturing aan het realiseren van een meerjarig integraal en strategisch beleid voor HR en Financiën binnen de faculteit en de monitoring daarvan. Hierbij neem je de strategische plannen van de universiteit en faculteit als uitgangpunt en zorg je voor een gezonde financiële en personele toekomst in samenspraak met de overige bestuurders van de faculteit. 
 • Je stuurt op het realiseren van de financiële planning- en control cyclus van de faculteit en het bevorderen en bewaken van compliance doelstellingen. Je brengt in samenspraak met de andere leden van het bestuur en de instituutsbesturen de basis verder op orde, vooral op het gebied van transparante financiën en HR.  
 • Ook draag je samen met de vice-voorzitter van het CvB, de directeuren bedrijfsvoering van de andere faculteiten en met de directeuren van de expertisecentra en het Bestuursbureau bij aan de ontwikkeling van een eigentijdse bedrijfsvoering. Je brengt daarbij de belangen van de faculteit op het vlak van de bedrijfsvoering in balans met die van de gehele universiteit en andersom. 
 • Je vertegenwoordigt de faculteit in projecten op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder de vormgeving van een nieuwe interne financieringssystematiek binnen de universiteit en de harmonisatie van processen ten behoeve van interfacultaire en externe samenwerking.  
 • Je helpt het team van de afdelingshoofden van de stafafdelingen verder te ontwikkelen en zet in op een goede onderlinge samenwerking en zorgt voor het bewaken van werksfeer, veiligheid en werkplezier binnen deze afdelingen en de faculteit.  

 
Jouw profiel 

 • Je bent een inspirerend bestuurder die de strategische koers van de organisatie mede weet te formuleren en uit te voeren en daarbij anderen weet te betrekken en te motiveren. 
 • Je hebt strategisch inzicht en kennis en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Je verbindt het inhoudelijk gerichte bestuur met de (beleid)ondersteunende staf. 
 • Je hebt aantoonbaar strategisch inzicht in en kennis en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een academische context. 
 • Je kunt op basis van ervaring en kennis snel schakelen in een complexe organisatie tussen de hoofdlijnen van beleid en de vertaling naar sturing en beheer.
 • Je hebt een afgeronde academische opleiding en uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, in zowel het Nederlands als het Engels. 
 • Je onderschrijft de vier kernwaarden van de Universiteit Leiden: vernieuwend, verbindend, verantwoordelijk, vrij.  
 • Je kent je kracht en ontwikkelpunten als het gaat om de vier leiderschapscompetenties van de Universiteit Leiden: connectie maken, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, grenzen verleggen en kan daarvanuit het faculteitsbestuur als een team versterken. 

 
Wij bieden 

 • Een dynamische en internationale omgeving waarin medewerkers door hun nieuwsgierigheid worden gedreven om kennis te vergroten, voor de wetenschap én voor de samenleving van morgen. 
 • Een aanstelling – conform de cao Nederlandse Universiteiten – met uitzicht op een vast dienstverband. Hierbij hoort een aantrekkelijk salaris. Afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal € 8.881,- bruto per maand (salarisschaal 16) bij een fulltime (38 uur) aanstelling. 
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals onkostenvergoeding, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8%, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave én de mogelijkheid om jouw arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen (voor meer informatie, zie hier

Nieuwsgierig zijn, betekent ook open zijn 
Onze nieuwsgierigheid laat zich niet begrenzen; wij staan open voor allerlei perspectieven en streven  
naar een diverse en inclusieve gemeenschap – opdat een breed scala aan perspectieven 
gecombineerd met waardering en respect voor een ieder onze gemeenschap enkel kan verrijken en 
versterken. 
 
Contact  
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Martijn Ridderbos, vice-voorzitter College van Bestuur m.ridderbos@cvb.leidenuniv.nl
 
Voor meer informatie over de procedure kan je contact opnemen met Désirée Leeuw-Le Large, HR adviseur via 06-34514585.  
 
Solliciteren 
Enthousiast geworden over deze functie? We maken graag kennis met je. Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk op 21 december 2022 via de blauwe sollicitatiebutton.
Gesprekken vinden plaats op 18 januari 2023. 
Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
We streven ernaar de nieuwe Directeur Bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk te kunnen benoemen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.