Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Internal Auditor

Vacature nummer
10550
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0.8-1
Doelgroep
Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
5 april 2023
Sluitingsdatum
23 april 2023 Vacature gesloten

Het Bestuursbureau van Universiteit Leiden is op zoek naar een Internal Auditor (0,8 - 1,0 FTE).

De werkzaamheden
Als Internal Auditor zet jij in teamverband veelzijdige audits op en voer je deze mede uit. Dit zijn voornamelijk financial audits en ook operational audits naar het functioneren van de risicobeheersing op het hele werkterrein van de Universiteit Leiden.Je verstrekt (aanvullende) zekerheid over de kwaliteit van de interne beheersing van de processen. Je komt hierbij in contact met diverse lagen van de organisatie waarbij je je informatie en advies goed afstemt met de verschillende doelgroepen.Belangrijk te benoemen in dit kader is de jaarrekeningcontrole van de Universiteit Leiden waar jij voornamelijk bezig zult zijn met de uitvoering van complexere jaarrekeningposten. Afhankelijk van de opgedane kennis, ervaring en senioriteit zul jij een (deels) aansturende rol vervullen. Denk hierbij aan aspecten zoals reviewende taken, beheren van de afdelingsplanning, het leveren van bijdragen voor de Managementletter en het Accountantsverslag.In jouw audits richt jij je op het geven van een objectief en onafhankelijk oordeel over de bedrijfsvoering.

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Uitvoeren van financial audits (m.n. de jaarrekeningcontrole);
 • Uitvoeren van operational audits;
 • Bespreken van audit bevindingen met het verantwoordelijke management, hen overtuigen van de noodzaak van de risicobeheersing.
 • Op vasthoudende én realistische wijze monitoren van de opvolging van de aanbevelingen;
 • Volgen van en invulling geven aan recente ontwikkelingen op het terrein van auditing, verslaggeving, en risicobeheersing;
 • Fungeren als volwaardig gesprekspartner op alle niveaus, rekening houdend met de ontwikkelingen in de omgeving waarin de Universiteit Leiden opereert;
 • Leveren van een proactieve bijdrage aan kwaliteitsverbeteringen binnen de afdeling.

  Jouw profiel
 • Een afgeronde wo-masteropleiding, bij voorkeur in de richting van accountancy;
 • In het bezit van een RAtitel (pré);
 • Relevante werkervaring op het gebied van financial en operational audits;
 • Specifieke kennis en werkervaring opgedaan in de non-profit sector (pré);
 • Daadkrachtig met een proactieve en resultaatgerichte instelling;
 • Onderzoekend en analytisch ingesteld;
 • Kritisch durven zijn waarbij sensitiviteit aanwezig is voor verhoudingen binnen de organisatie;
 • Vernieuwend, proactief en zelfstandig;
 • Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk, waarmee je met overtuiging en in het belang van de klant je boodschap kunt overdragen;
 • Vloeiend in het spreken en schrijven van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Een teamplayer.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Informatie over het Bestuursbureau kun je vinden op: https://organisatie.leidenuniv.nl/bestuursbureau/

De afdeling Audit is verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits op processen bij faculteiten en ondersteunende eenheden en beoordeelt daarbij de effectiviteit en efficiëntie.

Wat doet de afdeling?

 • financial audits, (accountants)controle naar de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoordingsinformatie;
 • operational audits, het onderzoeken van en adviseren over kwaliteitsaspecten van processen en daarmee samenhangende informatievoorziening;
 • compliance audit, het onderzoekenvan en adviseren over de naleving van wet- en regelgeving;
 • IT audit, het onderzoeken van en adviseren over de effectiviteit van IT in de organisatie en de IT organisatie in het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie;
 • overige aan de controle verwante werkzaamheden.


De afdeling Audit maakt organisatorisch onderdeel uit van het Bestuursbureau, maar functioneert onafhankelijk. De afdeling rapporteert aan het College van Bestuur en werkt nauw samen met de externe accountant

Audit helpt de Universiteit Leiden haar ambities waar te maken en haar financiële waarden te beschermen. Wij bereiken impact door vanuit een onafhankelijke positie het management proactief een spiegel voor te houden, waar nodig uit te dagen en te stimuleren de interne risicobeheersing te versterken.

Wij bieden
Aanstellingvindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur vanéén jaar. Bij goed functioneren en het voldoen aan alle functie-eisen wordt de tijdelijke aanstelling omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal €4.814,- en maximaal € 6.181,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 12). Omdat dehuidige CAO geldt tot en met 31 maart 2023 zalde hiervoor vermelde brutosalaris rangenaar verwachting hoger uitvallen.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
In de dagelijkse werkzaamheden krijg je te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed. Een uitgebreide beschrijving van de VOG vind je op https://www.justis.nl/producten/vog/.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Waqas Mir, e-mail w.e.mir@bb.leidenuniv.nl , telefoon+31 6
53654809.

Solliciteren
Je kunt solliciteren via de button 'Solliciteren'. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 23 april 2023 worden gericht aan Waqas Mir.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.