Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Assessor (studentlid)

Vacature nummer
23-182
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0,6
Doelgroep
Intern
Stad
Leiden
Publicatie datum
14 maart 2023
Sluitingsdatum
16 april 2023 Vacature gesloten

Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is op zoek naar een

Assessor (studentlid) 
Vacaturenummer: 23-182

De assessor is het student-lid van het faculteitsbestuur en is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille studentzaken. Het faculteitsbestuur bestaat daarnaast uit de decaan met als portefeuille onderzoek (tevens voorzitter), een bestuurslid met de portefeuille onderwijs (tevens vicedecaan) en een bestuurslid met de portefeuille bedrijfsvoering. De assessor fungeert als adviserend lid van het bestuur op het hoogste niveau binnen de faculteit, met als doel het studentenperspectief in de besluitvorming te doen gelden. De assessor vormt hiermee de schakel tussen het faculteitsbestuur en de studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.  

Taken
•    Participeren als bestuurslid in de wekelijkse vergaderingen van het faculteitsbestuur en deelname aan de beleids- en besluitvorming;
•    Inbrengen van het studentenperspectief in diverse bestuurlijke overleggen binnen de faculteit en universiteit, zoals het facultaire overleg met de Opleidingsdirecteuren, en bestuurlijke overleggen met het College van Bestuur;
•    Coördineren en leiden van diverse overleggen met studenten, zoals het studieverenigingenoverleg (VerO) en het Overleg Studentleden OnderwijsCommissies (OSOC); 
•    Contact onderhouden met studieverenigingen en de studentgeleding van de faculteitsraad, en toegankelijk zijn voor studenten van de faculteit voor vragen, opmerkingen en ideeën;
•    Overleggen en nauw samenwerken met assessoren van andere faculteiten binnen de Universiteit Leiden in het Leids Assessoren Overleg (LAssO); vanuit deze structuur overleggen met de rector en de universitaire expertisecentra in het Studentenzakenberaad (SZB);
•    Bijdragen aan de organisatie van facultaire aangelegenheden zoals de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de facultaire onderwijsprijzen;
•    Betrokken zijn bij het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit van de faculteit.

Profiel
De assessor:
•    is gevorderd student in één van de opleidingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen;
•    beschikt over contacten met studentengroeperingen binnen en eventueel buiten de faculteit;
•    heeft aantoonbare kennis van en visie op relevante universitaire ontwikkelingen (zoals de ontwikkeling m.b.t. kwaliteitszorg onderwijs, diversiteit en inclusie,  internationalisering, etc.);
•    heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring;
•    is goed in organiseren en plannen en weet flexibel te handelen;
•    is open, communicatief sterk, heeft overtuigingskracht en werkt graag en goed samen;
•    beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Benoeming en vergoeding
De assessor wordt op voordracht van het faculteitsbestuur benoemd door het College van Bestuur voor de periode van één jaar, met als ingangsdatum 1 september 2023. Aan de benoeming gaat een korte inwerkperiode vooraf. 

De taken van de assessor nemen ongeveer 25 uur per week in beslag. De assessor wordt hiertoe geregistreerd als ‘gast’ bij het Faculteitsbureau en ontvangt een tegemoetkoming in de vorm van een vergoeding. De vergoeding bestaat uit: het normbedrag voor het levensonderhoud van een student hoger onderwijs (zie Wet studiefinanciering 2000 artikel 3.18), het equivalent van 1/12 van het wettelijk verschuldigde collegegeld en het equivalent van 0.1 fte in trede 2 van salarisschaal 6 (cao NU).  De vergoeding komt neer op een maandelijks bedrag van ongeveer € 1.400,-. Een gedeelte van dit bedrag kan netto worden uitgekeerd, het restant is bruto.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over de rol van de assessor kun je contact opnemen met Ava Bauer, huidige assessor van het faculteitsbestuur, via 06-81067675 of assessor@science.leidenuniv.nl

Solliciteren
Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 16 april 2023 worden gestuurd ter attentie van het faculteitsbestuur via secretariaatbestuurfwn@science.leidenuniv.nl.

De interviews vinden plaats in de periode van 1 tot en met 17 mei 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.