Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Vakdidacticus Duits

Vacature nummer
13685
Categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang
1
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
25 mei 2023
Sluitingsdatum
7 juni 2023 Nog 9 dagen om te solliciteren

Solliciteer direct

Het ICLON - Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsonderzoek en Nascholing- zoekt t.b.v. de afdeling Voortgezet Onderwijs (VO) een

Vakdidacticus Duits (0.1 fte)
Vacaturenummer 13685

De functie kan eventueel uitgebreid worden met taken als supervisor/ begeleider studenten en medewerker in de docentprofessionalisering tot mogelijk 0,4 FTE.

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

In de afdeling VO vinden activiteiten plaats gericht op het opleiden van docenten en voortgaande professionalisering van docenten. Het streven is om medewerkers van de afdeling VO zowel taken te laten uitvoeren in de lerarenopleiding als in de docentprofessionalisering.

De werkzaamheden
De individuele taakstelling en omvang van de aanstelling zal in overleg worden vastgesteld, waarbij de expertise van de betrokken opleider een belangrijke rol speelt. Het taakdomein van de vakdidacticus Duits bestrijkt:

 • Het verzorgen van het studie onderdeel vakdidactiek Duits en het begeleiden van studenten bij hun vakdidactisch verdiepingsonderzoek;
 • Het afstemmen met andere vakdidactici en aansluiten bij de didactiek van de opleiding, bij het verzorgen van het onderwijs;
 • Het beoordelen van de toelaatbaarheid van studenten Duits;
 • Indien nodig contact onderhouden met de betreffende universitaire vakopleiding en opleidingsscholen.

Naast de 0,1 fte vakdidactiek Duits kan de vacature uitgebreid worden met (dit hangt van de match van expertise en beschikbaarheid af):

 • Het verzorgen van de supervisie aan een groep studenten waarin studenten worden begeleid bij het verdiepen en verbreden van praktijkervaringen en waarbij ze hun persoonlijke leerroute vormgeven;
 • Het gezamenlijk met de andere docenten verder ontwikkelen en verzorgen van het onderwijs van de lerarenopleiding;
 • De begeleiding van studenten bij het praktijkdeel van de lerarenopleiding;
 • Het onderhouden van contacten tussen universiteit en opleidingsscholen;
 • Het met collega's verder ontwikkelen en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Profiel

 • relevant doctoraal/masterdiploma Duits;
 • eerstegraads onderwijsbevoegdheid Duits;
 • recente ervaring als docent Duits in het voortgezet onderwijs en ervaring met het begeleiden van docenten in opleiding strekt tot aanbeveling;
 • promotie gewenst, maar is niet vereist;
 • bereidheid om samen met andere vakdidactici en onderwijskundigen een onderwijsprogramma verder te ontwikkelen waarin vakspecifieke algemeen didactische en pedagogische onderdelen op een samenhangend wijze aan bod komen;
 • aantoonbare bekendheid met de landelijke discussies over onderwijsvernieuwing, zowel wat betreft het gebied van vakdidactiek van Duits, als het voortgezet onderwijs in het algemeen;
 • aantoonbare bekendheid met recente nationale en internationale (wetenschappelijke) ontwikkelingen op vakdidactisch terrein;
 • uitstekende contactuele eigenschappen en het vermogen te functioneren in een complexe organisatie, waarin een groot beroep wordt gedaan op flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheden.

Beschrijving organisatie
Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden. Het ICLON heeft een Bestuur waarin de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen zitting hebben. Bij het ICLON werken ongeveer 100 medewerkers.
Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.
Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/iclon.

Wij bieden
Een uitdagende baan waarin je jezelf continu kunt blijven ontwikkelen, in een collegiale, plezierige werkomgeving. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie tijdelijk voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.974,- en maximaal € 5.439,­ bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op: http://www.werkenbij.leidenuniv.nl/


Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te zijn waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.

Informatie
Inlichtingen over bovenstaande functie bij dr. Esther de Vrind, Opleidingsdirecteur lerarenopleiding VO, ICLON.

Solliciteren
Je kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 7 juni 2023 worden gericht aan dr. Esther de Vrind, Opleidingsdirecteur lerarenopleiding VO, ICLON.

Solliciteer direct

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.