Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Directeur Bedrijfsvoering

Vacature nummer
14430
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1,0
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
19 december 2023
Sluitingsdatum
21 januari 2024 Vacature gesloten

De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is op zoek naar een

Directeur Bedrijfsvoering (fulltime)

Ben jij die constructieve, ervaren en bevlogen bestuurder die in uitdagende tijden gezamenlijk complexe vraagstukken helpt oplossen? Lees dan verder, want misschien is dit dan wel jouw volgende baan!

Als directeur en portefeuillehouder Bedrijfsvoering in het faculteitsbestuur begeef je je op een dynamisch speelveld, waar iedere dag heel verschillende vraagstukken spelen. De nauwe verwevenheid van bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs vraagt om een sterke onderlinge samenwerking van het bestuur en de vijf instituten van de faculteit, maar ook met andere faculteiten, het College van Bestuur, het bestuursbureau en de expertisecentra van de universiteit.

De faculteit
Het onderzoek en onderwijs in de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) varieert van psychologie, pedagogiek, politicologie, culturele antropologie en ontwikkelingssociologie tot wetenschaps- en technologiestudies en is belegd bij vijf instituten. Zij verzorgen in totaal 13 bachelor- en masteropleidingen. De faculteit telt meer dan 1.000 medewerkers en ongeveer 7.000 studenten. Ons hoofgebouw bevindt zich aan de Wassenaarseweg in Leiden, maar we werken daarnaast in vier andere gebouwen in Leiden en Den Haag, onder andere ook in laboratoria en in zorggerelateerd onderzoek. De faculteit heeft een jaarlijkse omzet van ca. 77 miljoen euro.

De missie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is om toonaangevend onderzoek te verrichten en onderwijs te bieden in de sociale en interdisciplinaire wetenschap en daarbij een substantiële positieve impact op de samenleving te hebben. De FSW wil een kennisgemeenschap zijn die gebaseerd is op de samenwerking tussen onderzoekers, docenten, ondersteunende professionals, studenten en niet-academische partners. Om voor hen een inspirerende, veilige en aantrekkelijke omgeving te zijn, gaat veel aandacht uit naar welzijn, sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit, een eerlijke werkdruk, een boeiende baan voor iedereen en echte erkenning en waardering voor alle bijdragen aan ons gemeenschappelijke doel. In dit streven spelen de ontwikkeling van professionaliteit en leiderschap een belangrijke rol.

Context
Het faculteitsbestuur is als collegiaal bestuur integraal verantwoordelijk en bestaat uit de decaan, een vice-decaan onderwijs en een vice-decaan onderzoek, de directeur bedrijfsvoering en een student-lid. Het bestuur werkt intensief samen met de facultaire instituten, diensten en medezeggenschap en hun collega-portefeuillehouders in de andere faculteiten en draagt bij aan het versterken van de universiteit als geheel.

De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de integriteit van de bedrijfsvoering in de faculteit en de instituten en de (strategische) ontwikkeling van beleid op het terrein van Financien, Human Resources, de ondersteuning van Onderwijs, Onderzoek en Laboratoria en Locatiemanagement. Voor jouw portefeuille ben je een belangrijke gesprekspartner van de wetenschappelijke directeuren en de instituutsmanagers van de vijf instituten en de Faculteitsraad en de medezeggenschap in bredere zin. Daarnaast heb je met je collega-bedrijfsvoerders in andere faculteiten een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van de universiteit als geheel. De directeur bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de vice-voorzitter van het College van Bestuur en aan de decaan van de faculteit.

Belangrijkste opgaven

  • Je stuurt op het realiseren van de ambities uit het Universitair Strategisch Plan: “Vernieuwen en Verbinden” en het Facultaire Visie en Strategieplan “Een bloeiende, inclusieve kennisgemeenschap.” Je geeft mede leiding aan de ontwikkeling binnen de faculteit en de universiteit op het gebied van leiderschap, sociale veiligheid, werkbalans en verdere professionalisering en verduurzaming. Daarbij ondersteun je de gewenste ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek naar de principes van Erkennen en Waarderen, Open Science, interdisciplinariteit en samenwerking met maatschappelijke partners. De komende jaren staat er bovendien veel te gebeuren in het hoofdgebouw van de faculteit, om te komen tot een modernere en meer duurzame omgeving voor onze kennisgemeenschap.
  • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de facultaire bedrijfsvoering en infrastructuur als geheel en stuurt de diensten Planning & Control, Human Resources, Locatiemanagement, SOLO en Onderwijs & Studentenzaken aan. Je geeft op een inspirerende en coachende wijze leiding aan de vijf diensthoofden. Je helpt het team van de afdelingshoofden van het faculteitsbureau zich verder te ontwikkelen en zet in op een goede onderlinge samenwerking. Je helpt mee aan het bewaken van werksfeer, veiligheid en werkplezier binnen de organisatie.
  • Je geeft sturing aan de planning- en control cyclus voor Financiën en HR binnen de faculteit. Hierbij zorg je voor een gezonde financiële en personele toekomst in financieel uitdagende tijden. Daartoe breng je samen met de andere leden van het bestuur en de instituutsbesturen de basis verder op orde, vooral op het gebied van transparante financiën en HR.
  • Ook werk je samen met de vice-voorzitter van het CvB, de directeuren bedrijfsvoering van de andere faculteiten en de directeuren van de expertisecentra en het bestuursbureau aan de ontwikkeling van een eigentijdse bedrijfsvoering in de universiteit. Er komen grote vraagstukken op ons af, die we alleen maar kunnen oplossen door samen te werken. Je draagt actief bij aan universitaire projecten op dit gebied, waaronder de vormgeving van een nieuwe interne financieringssystematiek binnen de universiteit, de harmonisatie van processen ten behoeve van interfacultaire samenwerking, en de ontwikkeling van de Campus Den Haag. Je balanceert daarbij de belangen van de faculteit met die van de universiteit als geheel.

Jouw profiel
Je bent een energieke en inspirerende bestuurder die de strategische koers van de organisatie mede weet te formuleren en uit te voeren en weet daarbij anderen op een positieve manier te betrekken en te motiveren. Je schuwt het niet om moeilijke keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Je hebt ruime ervaring als bestuurder in de semipublieke context, bij voorkeur in een complexe onderwijs- en onderzoeksomgeving. Ook heb je een duidelijke visie op bedrijfsvoering, die je samen met de instituten en diensten kunt vertalen in adequate dienstverlening voor onderwijs en onderzoek.

Je bent gericht op samenwerking op bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel niveau, zowel binnen als buiten de faculteit en de universiteit. Je hebt een brede blik en schakelt snel tussen de hoofdlijnen van beleid en de vertaling naar sturing en beheer. Daarbij maak je gebruik van je kennis en ervaring op het gebied van financiën, HRM, organisatieontwikkeling, marketing en communicatie, huisvesting, ICT, juridische zaken en crisismanagement. Je kunt uitstekend uit de voeten in het Nederlands (de bestuurstaal van de universiteit), maar weet ook in het Engels op een soepele manier bestuurlijke gesprekken te voeren.

Ten slotte heb je een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en medezeggenschap en ben je een goede luisteraar. Je kunt mensen en belangen verbinden en blijft tegelijkertijd koersvast. Daarnaast heb je oog voor uiteenlopende belangen en zorg je voor een goede balans tussen het primaire proces, de facultaire bedrijfsvoering en de centrale kaders. Je bent toegankelijk, positief ingesteld, zorgzaam, duidelijk en transparant.

De faculteit streeft goed werkgeverschap na voor haar medewerkers en wil een plek zijn waar ambities en talenten tot hun recht kunnen komen in een sociaal veilige, positieve en inclusieve omgeving. Jij bent daarin als bestuurder een rolmodel.

Wij bieden

  • Een dynamische en internationale omgeving waarin medewerkers door hun nieuwsgierigheid worden gedreven om kennis te vergroten, voor de wetenschap én voor de samenleving van morgen.
  • Een aanstelling – conform de cao Nederlandse Universiteiten – met uitzicht op een vast dienstverband. Hierbij hoort een aantrekkelijk salaris. Afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal € 9.680,- bruto per maand (salarisschaal 16) bij een fulltime (38 uur) aanstelling.
  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals onkostenvergoeding, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8%, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave én de mogelijkheid om jouw arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen (voor meer informatie, zie hier)

Mobiliteit 
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader word je – in het geval van een vast dienstverband - in je rol benoemd voor een periode van vier jaar met kans en intentie van verlenging. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou samen verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van je loopbaan na deze periode, hetzij in deze rol, hetzij in een andere.

Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.

Contact
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Martijn Ridderbos, vice-voorzitter College van Bestuur, via m.ridderbos@cvb.leidenuniv.nl, of Sarah de Rijcke, decaan, via decaan@fsw.leidenuniv.nl. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Karin Nijman, adviseur HR CVB, via 06-23390644.

Solliciteren
Enthousiast geworden over deze functie? We maken graag kennis met je. Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk op 21 januari 2024 in via de blauwe button.

Gesprekken vinden plaats in de week van 17 februari 2024. Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

We streven ernaar de nieuwe Directeur Bedrijfsvoering aan het einde van het voorjaar van 2024 te kunnen benoemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.