Universiteit Leiden

nl en

Misstanden

Als je iets opmerkt dat mogelijk niet door de beugel kan, dan is het belangrijk dat je dit meldt bij de vertrouwenspersoon misstanden. Bijvoorbeeld extreem hoge uitgaven voor een project of mogelijk onterecht gebruik van een laboratoriumfaciliteit. Hoe meer we weten, hoe meer we kunnen doen. Je anonimiteit is in elke fase gewaarborgd. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

Gert de Boer

Vertrouwenspersoon misstanden (extern)

Gert de Boer

"Ik wil een veilig klimaat bieden waarin alles gezegd kan worden en waarin de melder zich niet geremd hoeft te voelen door effecten van de melding."

De Boer volgde cursussen op het gebied van onder meer psychologie, en mediation met als specialisatie strafrecht waarbij de overheid een van de partijen is. Ook heeft hij de gecertificeerde opleiding van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen gevolgd. De Boer woont en werkt in zowel Den Haag als Zwolle.

Neem per mail contact op met Gert de Boer.

Je leidinggevende is je eerste aanspreekpunt bij een vermoeden van een misstand. Wil je dit liever niet bij hem of haar melden? Bijvoorbeeld als het vermoeden juist de leidinggevende betreft. Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon misstanden. 

Wat doet de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft tot taak je te begeleiden, adviseren en door te verwijzen. Ook kan de vertrouwenspersoon namens jou anoniem melden. Het gaat hier om maatschappelijke mistanden, zoals:

  • Wetsovertredingen
  • Een dreigend gevaar voor de volksgezondheid
  • Een dreigend gevaar voor de veiligheid van personen
  • Een dreigend gevaar voor de aantasting van het milieu
  • Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten

Wat doet de vertrouwenspersoon niet

De vertrouwenspersoon misstanden treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in de normale rechtsgang en ook niet optreden als raadsman bij bezwaar- en beroepsprocedures. Evenmin is hij/zij per se uit op waarheidsvinding.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid gegarandeerd

Vermoede misstanden kun je met een gerust hart melden. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Voor elke stap die de vertrouwenspersoon in overleg met jou neemt, is jouw nadrukkelijke toestemming nodig. Jij hebt altijd het laatste woord en besluit uiteindelijk of je de zaak wilt aanbieden aan de commissie misstanden. De vertrouwenspersoon kan in dat geval namens jou een klacht indienen. De vertrouwenspersoon en de commissie rapporteren uitsluitend aan het college van bestuur, altijd geanonimiseerd. Wil je een misstand helemaal buiten de universiteit om melden? Dan kun je terecht bij: Het huis voor klokkenluiders.

Commissie Misstanden

De Commissie Misstanden onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het college van bestuur. Je identiteit wordt niet bekend gemaakt zonder jouw nadrukkelijke toestemming. De commissie, secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.