Universiteit Leiden

nl en

Ongewenst gedrag

Op de werkvloer is er geen plek voor ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en geweld. Ervaar of signaleer je ongewenst gedrag? Dan kan het lastig zijn om daarover te praten. Toch is het belangrijk om het te melden bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Alleen dan kunnen we je helpen. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Geen enkele stap wordt gezet zonder jouw toestemming.

Ramon Kuipers

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag

Ramon Kuipers

“Een prettig en veilig werkklimaat voor iedereen, ik maak me daar graag sterk voor. Als je ongewenst gedrag ervaart of als er een integriteitskwestie speelt, sta ik je in alle rust en vertrouwen bij."

Neem per mail contact op met Ramon Kuiper.

Mehrnoush Golafshan

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Mehrnoush Golafshan

“Je hart luchten en sparren over de situatie met een vertrouwenspersoon biedt vaak nieuw inzicht en perspectief, zo helpen we je graag tot een oplossing te komen. Soms is één gesprek al genoeg.”

Neem contact op met Mehrnoush Golafshan.

Wacht niet te lang met het vragen van advies

Ervaar of signaleer je ongewenst gedrag? Spreek de betrokkene(n) rechtstreeks aan of deel het met je leidinggevende. Kom je er niet uit met elkaar of wil je niet naar je leidinggevende? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan:

  • onheuse bejegening
  • pesten en treiteren, zoals roddelen, uitsluiting en vernedering
  • discriminatie op basis van gender, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, beperkingen, politieke opvattingen en nationaliteit
  • (seksuele) intimidatie
  • agressie en geweld

Wat doet de vertrouwenspersoon

De universiteit heeft twee vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen staan altijd aan jouw kant. Je kunt terecht bij de vertrouwenspersoon voor:

  • Het delen van je verhaal en je emotie
  • Het onderzoeken van de stappen die je zou kunnen nemen
  • Het in kaart brengen van de voor- en nadelen van elke stap zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen (niets doen kan ook een beslissing zijn)
  • Advies en ondersteuning
  • Begeleiding als je de situatie aan de orde wilt stellen of als je een formele klacht wilt indienen bij de klachtencommissie

Wat doet de vertrouwenspersoon niet

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in de normale rechtsgang en ook niet optreden als raadsman bij bezwaar- en beroepsprocedures. Evenmin is hij/zij per se uit op waarheidsvinding. De vertrouwenspersoon gaat niet over functioneringsproblemen of arbeidsconflicten. 

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Voor elke stap die de vertrouwenspersoon in overleg met jou neemt, is jouw nadrukkelijke toestemming nodig. Jij hebt altijd het laatste woord en besluit uiteindelijk of je de zaak wilt aanbieden aan de klachtencommissie. 

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Kom je er zelf niet uit? Of is het gedrag van een dergelijke aard dat je direct een klacht wilt indienen? Dan kan de vertrouwenspersoon je daarin begeleiden. Deze formele klacht dien je in bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Ook hier geldt dat de klachtencommissie, de secretaris en het bijbehorende secretariaat een geheimhoudingsplicht hebben en alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.