Universiteit Leiden

nl en

Personeelsaangelegenheden

Het kan voorkomen dat je in je arbeidsrelatie met de universiteit tegen problemen aanloopt. Je kunt het gevoel hebben dat je nooit aan de verwachtingen van je leidinggevende voldoet. Of er zijn besluiten genomen waar je je niet prettig bij voelt. Als je zorgen hebt, wacht dan niet te lang met het vragen van advies. Samen met de vertrouwenspersoon ga je op zoek naar een oplossing, zodat je weer met een goed gevoel naar werk kan. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Geen enkele stap wordt gezet zonder jouw toestemming.

Marije Bedaux

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden

Marije Bedaux

"Iemand kan het gevoel hebben nooit aan de verwachtingen van de leidinggevende te voldoen, alsof die steeds iets anders verwacht. Of er kan iets misgaan in de machtsverhouding. Het verhaal heeft altijd meerdere kanten, dus probeer je te achterhalen wat precies het probleem is."

Bedaux werkt bij de Career Service van de Faculteit Rechtsgeleerdheid als loopbaancoach voor studenten. Ze heeft verschillende trainingen gevolgd, waaronder een mediation-opleiding.

Neem per mail contact op met Marije Bedaux.

Nadia Garnefski

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden

Nadia Garnefski

"Als vertrouwenspersoon luister ik naar je en help ik je graag weer op weg door samen naar mogelijke oplossingen te kijken; wacht niet te lang met contact opnemen; soms is de eerste stap makkelijker dan je denkt."

Garnefski is GZ-psycholoog en universitair hoofddocent bij de afdeling Klinische psychologie van het Instituut Psychologie. Haar onderzoek richt zich onder andere op het ontwikkelen van e-health-programma's voor volwassenen en jongeren met depressieve gevoelens.

Neem per mail contact op met Nadia Garnefski.

Wacht niet te lang met het vragen van advies

Bespreek eerst je zorgen met je leidinggevende of P&O adviseur. Het kan gebeuren dat je er met haar of hem niet uit komt. Ook kan je leidinggevende juist deel van het probleem zijn. In dat geval kun je terecht bij de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden. De universiteit heeft twee vertrouwenspersonen die ook werkzaam zijn voor de universiteit. De vertrouwenspersonen helpen jou bij:

  • Problemen (in de communicatie) met de leidinggevende en/of collega’s. 
  • Veranderingen in het werk of de organisatie, al dan niet als gevolg van een reorganisatie, met in jouw ogen onjuiste of onterechte gevolgen.
  • Misstanden in de directe werkomgeving die je niet openlijk durft aan te kaarten.

Mocht de specifieke deskundigheid van een andere vertrouwenspersoon nodig zijn, dan kunnen ze je eventueel doorverwijzen.  

Wat doet de vertrouwenspersoon

Samen met de vertrouwenspersoon bekijken jullie eerst of en hoe het probleem in de lijn kan worden besproken en opgelost. Ook P&O of een mediator kunnen een bijdrage leveren aan een oplossing. Het doel is om problemen weer bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing. In eerste instantie helpt de vertrouwenspersoon je om zelf gesprekken aan te gaan. Soms gaat de vertrouwenspersoon mee naar een gesprek, maar alleen in overleg met jou. 

Wat doet de vertrouwenspersoon niet

De vertrouwenspersoon pakt geen zaken op die thuishoren bij de leidinggevende. Evenmin is hij/zij per se uit op waarheidsvinding. Het doel is jou zodanig bij te staan tot er een oplossing komt die voor alle partijen acceptabel is. De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in de normale rechtsgang en ook niet optreden als raadsman bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. 

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Voor elke stap die de vertrouwenspersoon in overleg met jou neemt, is jouw nadrukkelijke toestemming nodig. Jij hebt altijd het laatste woord en besluit uiteindelijk of je de zaak wilt aanbieden aan de commissie voor beroep en bezwaar.

Commissie voor beroep en bezwaar

Ben je het niet eens met een besluit en kom je er samen niet uit? Dan kun je bezwaar maken tegen dat besluit via de commissie voor beroep en bezwaar. De commissie, de secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.