Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwelijk advies van een vertrouwenspersoon

Aan een vertrouwenspersoon vertel je vertrouwelijke zaken. Bijvoorbeeld over pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Maar ook bij problemen met je leidinggevende of bij een schending van de wetenschappelijke integriteit kun je je verhaal kwijt aan een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen geven je advies bij problemen op de werkvloer. Ze luisteren. Ze geven je steun en ze denken mee over oplossingen om jouw situatie te verbeteren. 

Twijfel niet of je met jouw probleem of vraag bij een vertrouwenspersoon terecht kunt. Je kunt altijd bij hen terecht om op een laagdrempelige manier en vrijblijvend je zorgen te bespreken. Of je het advies opvolgt, besluit je zelf. Contact opnemen met een vertrouwenspersoon heeft niets te maken met het indienen van een klacht.

Neem je contact op met een vertrouwenspersoon? Dan is je anonimiteit gewaarborgd. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon onderneemt niets zonder jouw toestemming. Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen onafhankelijk en leggen ze geen verantwoording af  aan het College van Bestuur.

Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen vertrouwenspersonen. Hieronder vind je een overzicht van de vertrouwenspersonen en de onderwerpen. Twijfel je over bij wie je het beste terecht kunt? Neem dan met één van hen contact op. Hij of zij brengt je in contact met de juiste vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden 

Voor vragen, problemen of conflicten in de arbeidsrelatie met de universiteit die je niet met je leidinggevende wilt/kunt bespreken.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 

Voor vragen, problemen of conflicten die te maken hebben met bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, uitsluiting, racisme, agressie, geweld of discriminatie.

Vertrouwenspersoon promovendi 

Voor vragen, problemen of conflicten die je als promovendus met iemand anders dan je promotor of begeleider wilt aankaarten of bespreken. Iedere faculteit heeft een eigen vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit 

Voor als je vermoedt dat de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit wordt geschonden. Denk bijvoorbeeld aan plagiaat of het niet erkennen van medeauteurs.

Vertrouwenspersoon misstanden 

Voor kwesties die de integriteit van de organisatie in het geding brengt. Denk bijvoorbeeld aan het vermoeden van niet-nakoming van wetgeving, gevaren voor personen en het milieu en misbruik van middelen.

 

Het is niet makkelijk om iemand te vertellen over je probleem of kwestie. Daarom spelen de vertrouwenspersonen een cruciale rol in onze organisatie. Wat kun je verwachten van een gesprek met een vertrouwenspersoon?

Absolute geheimhouding. Vertrouwenspersonen zijn verplicht om vertrouwelijkheid te waarborgen.

Een luisterend oor. Soms wil je je verhaal gewoon kwijt aan iemand die het niet doorvertelt.

Vriendelijk advies voor een mogelijke oplossing voor jouw vraagstuk. Vertrouwenspersonen denken met je mee.

Hulp met een strategie om de ander aan te spreken. Ze kunnen ook mee naar een moeilijk gesprek als je dat prettig vindt.

Advies over het indienen van een klacht.

X De vertrouwenspersoon laat niemand weten dat je je hebt gemeld: niet je leidinggevende, niet HRM, niet de decaan.  Tenzij jij dat zelf graag wilt.

X Geen oordeel of waarheidsvinding. Dat is niet hun taak.

X Geen afwijzing omdat je probleem ‘niet belangrijk genoeg is’. Vertrouwenspersonen helpen bij kleine en grote problemen. Ook als een medewerker zelf niet zeker weet of er sprake is van een probleem.

X Geen afwijzing omdat je je bij de verkeerde vertrouwenspersoon hebt gemeld.

X De vertrouwenspersoon bepaalt niet of je wel of niet doorgaat met een melding of verdere gesprekken. Dat bepaal jij zelf.  

 

 

Doe je een melding? Dat vertelt de vertrouwenspersoon aan niemand door. Toch is het belangrijk dat de universiteit weet welke problematiek er speelt in de organisatie in zijn geheel. 

Ben jij één van meerdere mensen  die melding maakt van dezelfde problematiek? Dan kan de vertrouwenspersonen een globaal signaal afgeven, bijvoorbeeld bij een decaan of de ombudsfunctionaris. Zo maken we een beter werkklimaat voor iedereen. Jouw eigen verhaal en jouw identiteit maakt de vertrouwenspersoon niet bekend. Signalen betreffen thematiek – niet mensen.

Loop je tegen problemen aan in de nasleep van een melding? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Ze kunnen je  verder helpen.

 

Begeleiding bij een moeilijk gesprek

Je voelt je gediscrimineerd door je leidinggevende. Zij behandelt jou anders dan je collega’s. Zo reageert ze bijvoorbeeld niet meer op je mails. Je krijgt geen toestemming voor een specifieke opleiding en ze negeert je na een uit de hand gelopen gesprek over de problemen. Je wilt absoluut niet meer in gesprek met haar en met haar manager dit gedrag  bespreken. De vertrouwenspersoon gaat met jouw toestemming mee naar dit gesprek. De manager treedt op en de opstelling van je leidinggevende verandert in positieve zin.

Helpen met het verbeteren van de communicatie

Je bent ontevreden over je inroostering. Het ergert je leidinggevende en de verhouding verslechtert. Je meldt je bij de vertrouwenspersoon. De analyse is snel gemaakt. Je vindt dat je niet hoeft aan te geven waarom je de roostering zo belangrijk vindt: je moet zorgplichten zien in te passen, maar je ziet dat als een privékwestie. De vertrouwenspersoon adviseert om je leidinggevende  in algemene termen iets te vertellen over het belang van een handige inroostering. Dan kan je rekenen op meer begrip en minder problemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.