Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappelijke integriteit

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is je eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen bij wetenschappelijke integriteit en verdenkingen jegens een medewerker of ex-medewerker van de Universiteit Leiden. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

Eline Slagboom

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit LUMC

Eline Slagboom

"Iedere wetenschapper komt op een punt dat hij/zij een klankbord nodig heeft, een goed advies en een duwtje om problemen bespreekbaar te maken. Ik help daar graag bij."

Janine Ubink

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit/FGW, ARCH, FSW en LAW

Janine Ubink

"Blijf niet rondlopen met jouw vraag over wetenschappelijk integriteit, maar bespreek deze – geheel vertrouwelijk - met ons."

Jan van Ruitenbeek

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit/FNW

Jan van Ruitenbeek

“Wetenschappelijke integriteit is essentieel voor het functioneren van de wetenschap. Je bent altijd welkom voor een gesprek, ook wanneer je twijfelt of je probleem belangrijk genoeg is.”

Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Inbreuk op wetenschappelijk integer handelen bedreigt zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van de wetenschap. Dat kan leiden tot directe schade, bijvoorbeeld aan de omgeving of patiënten, en kan het publieke vertrouwen in de wetenschap en het vertrouwen tussen wetenschappers onderling aantasten.

Schending van de wetenschappelijke integriteit

Voor de Nederlandse universiteiten geldt vanaf 1 oktober 2018 de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Alle wetenschappelijke medewerkers dienen zich te houden aan deze gedragscode. Er is sprake van een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit als de gedragscode wordt geschonden. Je kunt daarbij onder andere denken aan het:

  • Fingeren, falsificeren en bewust verkeerd interpreteren van onderzoeksresultaten,
  • Bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden,
  • Plagiëren van publicaties,
  • Negeren of niet erkennen van mede-auteurs of het zich onterecht voordoen als (mede) auteur,
  • Niet herstellen van fouten na gefundeerde kritiek en het verheimelijken van wangedrag van collega’s.

Wat doet de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen bij wetenschappelijke integriteit en verdenkingen jegens een (ex-)medewerker van de Universiteit Leiden/LUMC. De vertrouwenspersoon kan vervolgens assisteren bij pogingen om te bemiddelen of de zaak op een andere manier op te lossen. De vertrouwenspersoon kan je ook adviseren en wegwijs maken bij het indienen van een klacht bij de commissie. 

Wat doet de vertrouwenspersoon niet

De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in de normale rechtsgang en ook niet optreden als raadsman bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de commissie wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersoon adviseert en heeft geen onderzoeksbevoegdheid, de commissie heeft die wel.  

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Voor elke stap die de vertrouwenspersoon in overleg met jou neemt, is jouw nadrukkelijke toestemming nodig. Jij hebt altijd het laatste woord en besluit uiteindelijk of je de zaak wilt aanbieden aan de commissie wetenschappelijke integriteit.

Commissie wetenschappelijke integriteit

Je hebt altijd de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de commissie wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersoon kan je eventueel wel adviseren over de manier waarop je dat het beste kunt doen. Ook niet-medewerkers van de universiteit kunnen een klacht indienen bij de commissie wetenschappelijke integriteit. De commissie, de secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.