Universiteit Leiden

nl en

Activiteitgericht huisvesten

Activiteitgericht huisvesten is een initiatief van de Universiteit Leiden om medewerkers een werkplek te geven voor de verschillende werkzaamheden op de dag. Voor elke activiteit een passende werkruimte, is het idee. De laatste pilot, bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, is inmiddels afgerond.

Activiteitgerichte huisvesting is nodig omdat veel werkplekken in onze gebouwen slimmer en efficiënter gebruikt kunnen worden. Kamers zitten op slot, medewerkers zijn langere tijd buiten de deur voor onderzoek of voor het geven van onderwijs. Een efficiënter gebruik van werkplekken is duurzamer, en vangt bovendien groei in aantal medewerkers op. De afdeling Vastgoed van de Universiteit Leiden bedenkt daarom manieren om de huidige ruimtes opnieuw in te richten. Daarbij gaan we stapsgewijs te werk; de diverse gebouwen van de Universiteit Leiden worden op uiteenlopende momenten opnieuw ingericht.

Tijdpad van het programma

Het programmateam Activiteitgerichte huisvesting startte in 2018 met drie pilots: bij het Expertisecentrum ISSC, bij het Bestuursbureau op Rapenburg 70 en bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Naast de pilots zijn ook het Kamerlingh Onnes Gebouw en de ruimtes van het CvB in de Oude UB ingericht volgens de nieuwe richtlijnen.

De drie pilots zijn inmiddels afgerond en worden nog geëvalueerd. Zodra de situatie rondom corona het toelaat en medewerkers in volle bezetting minimaal 3 maanden fysiek aanwezig kunnen zijn, wordt er een nieuw plan gemaakt voor de herinrichting van de overige universiteitsgebouwen. In dat plan moet duidelijk worden wanneer alle verbouwingen zijn afgerond.

Werkwijze en resultaten

Wat zijn de uitgangspunten bij het vernieuwen van werkplekken, hoe zijn we tot nu toe te werk gegaan, wat kun je zoal verwachten bij de herinrichting van het gebouw waar jij werkt? Daarover lees je meer in de beschrijvingen van de Pilots (zie het navigatiemenu links). In de e-zines hieronder kun je de allereerste nieuwe werkplekken bewonderen in beeld en woord.

De verbouwingen voor de laatste pilot van Activiteitgericht Huisvesten, bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, zijn afgerond. Kijk snel naar de nieuwe ruimten!

E-zine Faculteit FSW

Ondanks corona heeft de pilot activiteitgericht huisvesten (AGH) niet stilgelegen. De eerste verbouwingen zijn inmiddels achter de rug. Benieuwd? Lees meer en bekijk het prachtige resultaat in dit e-zine.

E-zine nieuwe werkplekken

Verbouwen in coronatijd: hoe doe je dat? Lees in dit e-zine over het ICT Shared Service Centre (ISSC) en de grootscheepse verbouwing van het Snelliusgebouw.

E-zine ISSC

Wat zijn de eerste ervaringen met de pilots in de deelnemende universiteitsgebouwen? We lopen een dag mee met zes collega’s, die vertellen over hun werk en hun wensen voor de nieuwe werkplekken. Lees meer!

E-zine deelnemen aan de pilots
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.