Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Vanaf de start van het academisch jaar 2020-2021 vervangt de Universiteit Leiden Blackboard door Brightspace als digitale leeromgeving. De komende periode staat in het teken van het informeren en trainen van docenten op onze faculteit. De coronacrisis heeft inmiddels voor veel uitdagingen voor docenten gezorgd. Om deze reden is gekeken hoe wij je, in deze nieuwe situatie, het best kunnen ondersteunen.

Brightspace indruk: neem gerust een kijkje!

Elke docent heeft al toegang tot Brightspace. Iedere docent beschikt daarnaast standaard over een ‘Sandbox’: een persoonlijke testomgeving waar anderen geen toegang toe hebben.

Brightspace leren kennen: online trainingen en instructies

Er zijn diverse mogelijkheden om Brightspace te leren kennen en eigen te maken. In Brightspace zelf vind je de ‘Brightspace Online Training’ die elk moment geraadpleegd kan worden. Vind je de training niet in Brightspace? Stuur dan een mail aan brightspace@law.leidenuniv.nl.

Daarnaast zijn er diverse online handleidingen en instructievideo’s te vinden op: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/. Daarnaast heeft het centrale Brightspaceteam ook algemene instructievideo's gemaakt. Deze video's bespreken Brightspace-functionaliteiten zoals Grades, Assignments, Course Builder, Discussions en Announcements. De video's zijn hier te vinden.

Brightspace inrichten: zelf doen of laten doen?

Wij staan klaar om je maximaal te ondersteunen: we kunnen de omgeving uit Blackboard, na een korte afstemming, volledig overzetten naar Brightspace. Je hoeft ons werk dan alleen te controleren. Natuurlijk mag je het ook zelf doen. Brightspace wijst zichzelf in de meeste gevallen. Ook dán staan we klaar om te helpen.

Brightspace planning: wanneer is mijn vak aan de beurt?

Alle omgevingen voor komend collegejaar staan al klaar. Veelal nog leeg en zonder toegevoegde docenten. Vanaf mei 2020 staat het projectteam klaar om de Blackboardomgevingen om te zetten naar Brightspace en/of docenten te ondersteunen bij de inrichting van Brightspace. Voor de migratie starten we met vakken uit blok 1, daarna gaan we aan de slag met vakken uit blok 2, etc. Geef je een vak dat later in het jaar plaatsvindt, maar is er reden om dit toch al snel op te (laten) pakken? Geef het dan gerust aan in het intakeformulier dat in mei 2020 gestuurd wordt.

Vragen?

Je kunt contact opnemen met het facultaire implementatieteam via brightspace@law.leidenuniv.nl.

Het facultaire implementatieteam van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bestaat uit de volgende personen:

FAQ

Waarom Brightspace?

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden per collegejaar 2020/2021. Brightspace vervangt daarmee Blackboard. Het is gebruikersvriendelijk, ‘responsive’ en biedt veel mogelijkheden voor het onderwijs in de toekomst. Blackboard moet vervangen worden omdat de licentie is verlopen. Brightspace kwam als winnaar uit de Europese aanbesteding.

Wanneer gaat Brightspace live?

September 2020 voor de gehele universiteit.

Wanneer vindt de migratie van Blackboard naar Brightspace plaats?

Vanaf mei 2020 worden vakken ten behoeve van academisch jaar 2020/2021 gemigreerd, startend met vakken van blok 1, vervolgens blok 2, enz.

Wat is jullie aanpak?

Docenten worden zo veel mogelijk ontzorgd. Dit betekent o.a. dat de overstap van Blackboard naar Brightspace door een team van studentassistenten gedaan wordt, in overleg met de docent. Ook zullen voor docenten (en secretariaten) trainingssessies worden georganiseerd en staat het Facultair Implementatieteam (FIT) klaar voor persoonlijke begeleiding.

Is Brightspace moeilijk in gebruik?

Uit enquêtes die naar aanleiding van pilots in alle faculteiten zijn gehouden, komt naar voren dat docenten en studenten het gebruiken van Brightspace snel leren en dat het prettig werkt.

Is er ook een Nederlandstalige interface (d.w.z. de knoppen van Brightspace, menuknoppen kan men zelf hernoemen)?

Die is er, maar op het moment is deze kwalitatief te slecht om aan te bieden.

Hoe word ik uitgenodigd voor een training?

Docenten en secretariaten worden via mail benaderd over de overstap en kunnen zich online opgeven voor trainingssessies.

Wanneer krijg ik een training?

Een training heeft de meeste toegevoegde waarde, vlak voor het daadwerkelijk gebruiken van Brightspace. Om die reden worden er trainingen gepland vanaf juni 2020 tot de start van blok 4 in het komend collegejaar 2020-2021. Na de livegang in september 2020 blijft het projectteam met alle daarbij horende ondersteuning nog (minimaal) een semester actief.

Hoe lang duurt een training?

De trainingssessies duren tussen 30 minuten en een uur, exclusief het beantwoorden van eventuele vragen.

Hoe kan ik nu al kennismaken met Brightspace?

Iedereen met een ULCN account kan al inloggen in Brightspace. Elke docent beschikt standaard over een zgn. ‘Sandbox’. Dit is een persoonlijke testomgeving waar andere gebruikers geen toegang toe hebben. Je krijgt ook direct toegang tot de Brightspace Online Training in Brightspace.

Kan mijn opleiding een Sandbox krijgen?

Een Sandbox is een persoonlijke omgeving die aangemaakt wordt aan de hand van het ULCN-account van een individu. Dit individu kan wel collega’s inschrijven in zijn/haar cursus, maar daardoor is de omgeving ook ook toegankelijk voor 

Welke vormen van ondersteuning zijn er?

Moet een docent zelf de migratie van content uit Blackboard verzorgen?

Dat mag, zeker als de cursus inhoudelijk veel zal veranderen. In dat geval wordt een “lege” cursus opgeleverd. Het hóeft echter niet; er is een team aan studentassistenten dat de migratie verzorgt. Deze migratie wordt uitgevoerd in overleg met de docent. In beide gevallen wordt de docent begeleid door het facultair implementatieteam (FIT) van FDR

Hoe lang kun je nog bij Blackboard om oude content op te halen en over te zetten? Of t.b.v. visitaties?

Er komt een archieflicentie (read-only) voor docenten voor 5 jaar vanaf oktober 2020. De jongste 3 jaar zullen online beschikbaar zijn, de latere jaren op aanvraag. Docenten kunnen op de archiefserver inloggen en hun oude content bekijken en downloaden. Tools als Turnitin, Pitch2Peer en Kaltura zullen in de archiefomgeving werkzaam blijven. Vakken op de archiefserver kunnen niet meer worden aangezet (available gemaakt) en studenten kunnen zich niet meer inschrijven.

Worden samenwerkingsmodules voor docenten, opleidingen en/of studiecoördinatoren ook gemigreerd?

Per geval wordt dit bekeken; in sommige gevallen zal bijvoorbeeld Office365 een betere optie zijn dan Brightspace. Dit proces wordt door het FIT FdR begeleid.

Worden scriptie-inlevermodules in Brightspace ook weer mogelijk?

Ja, de bedoeling is dat elke BA- en elke MA-opleiding jaarlijks automatisch een eigen Brightspace-course krijgt, mede op verzoek van het faculteitsbestuur en op instigatie van het projectteam. Wel moeten de regelingen hieromtrent nog worden aangepast.

Is de weekstructuur verplicht?

De weekstructuur houdt in dat cursusmaterialen per week zijn ingedeeld op een eenduidige wijze. Als de structuur niet overeenkomt met de logica van de cursus of didactisch niet klopt, is de structuur aan te passen. In de migratiefase kan dit worden aangepast door studentassistenten. De docent kan altijd zelf nog aanpassingen doen aan zijn/haar cursus.

Kan een onderdeel gemakkelijk onzichtbaar worden gemaakt voor studenten?

Ja, daar is een duidelijke optie voor in de course. Een docent kan vervolgens controleren of de content correct weergegeven wordt door de optie View as Student te gebruiken.

Kun je naar content zoeken in een course ("waar staat die pdf?")?

Voor docenten is er een overzicht van alle documenten die in een cursus zijn geüpload. Dit overzicht is niet doorzoekbaar. Voor studenten is dit overzicht niet beschikbaar maar is in de toekomst wel voorzien.

Waar komen al die mooie plaatjes vandaan en zijn die auteursrechtvrij?

Er is er een verschil tussen decoratieve plaatjes en educatieve plaatjes. De laatste categorie valt vrijwel altijd onder het citaatrecht; dan moet de afbeelding functioneel zijn en bij de tekst passen. Bij decoratieve plaatjes extra op copyright letten. Meer informatie is te vinden op de website van het Auteursrechtinformatiepunt van de UBL.

Afbeeldingen die vrij te gebruiken zijn, zijn o.a. te vinden op https://www.pexels.com/, maar er zijn talloze websites met vrij te gebruiken afbeeldingen. Zoek ook via Google > Afbeeldingen > Gebruiksrechten.

Kunnen studenten van buiten toegang tot een course krijgen om alleen “mee” te kijken?

Studenten die zich niet inschrijven in uSis kunnen als read-only (zgn. observer-rol) worden toegevoegd aan een vak. Ze moeten dan wel een s-nummer hebben. Binnenkort komt hier de tool Discover voor beschikbaar. Dit is een tool in Brightspace waarmee studenten zichzelf kunnen inschrijven. Voor uSis-vakken geldt dat studenten zich alleen als observer kunnen inschrijven en dan ook alleen als de docent dit toestaat. Voor non-uSis-vakken wordt per geval besloten of het wordt opgenomen in Discover.

Kunnen studenten van buiten LEI ook inloggen?

Op dit moment is dat nog toekomstmuziek. Het inschrijven van studenten van buiten, van zowel van Nederlandse als buitenlandse universiteiten, is niet direct Brightspace gerelateerd. Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de onderwijsinstellingen over hoe om te gaan met het “over en weer inschrijven”. Als dat geregeld is (via uSis) komen ook de studenten van buiten automatisch in Brightspace terecht.

Hoe schrijven studenten zich in voor de juiste cursus?

Studenten schrijven zich in op uSis en worden automatisch in Brightspace ingeschreven. De twee systemen zijn daarmee gekoppeld, in tegenstelling tot wat in Blackboard gebruikelijk was.

Wat als de uSis-Brightspace-koppeling onverhoopt niet werkt?

Als de koppeling niet of niet goed werkt, worden studenten semi-handmatig ingeschreven. Voor sommige cursussen / organisatieonderdelen worden studenten handmatig ingeschreven in Brightspace. Daarvoor moeten inschrijflijsten (met s-nummers en cursussen) geleverd worden. Het daadwerkelijke inschrijven gebeurt dan snel (meestal duurt dat een werkdag).

Wat als een student niet doorkomt naar Brightspace?

Studenten die in uSis zijn ingeschreven maar toch niet doorkomen naar Brightspace moeten contact opnemen met ISSC. Studenten van non-uSis-cursussen (zoals van het Academisch Talencentrum) moeten contact opnemen met hun administratie.

Kun je als docent handmatig studenten inschrijven?

Dit is niet mogelijk. De inschrijving van studenten loopt via uSis. Als er vervolgens studenten buiten uSis om direct in Brightspace worden ingeschreven, zijn deze studenten niet bekend in uSis. Dat betekent bijvoorbeeld dat cijfers voor deze ‘spookstudenten’ niet geregistreerd kunnen worden

Kan ik als docent collega's handmatig inschrijven?

Ja, dat is mogelijk zolang de collega een ULCN-account (medewerkers- of gastaccount) heeft. Zie de online handleiding op Screensteps.

Uitwisselingsstudenten zijn vaak pas laat bekend in uSis en met de uSis-Brightspace-koppeling zouden zij dus content van de eerste paar weken missen. Wat doen we daaraan?

Studenten zonder account kunnen niet ingeschreven worden. Een student is bekend in uSis zodra deze student is ingeschreven aan de universiteit en een account heeft (met s-nummer). Het is dus zaak voor uitwisselingsstudenten om zo snel mogelijk hun inschrijving aan de universiteit af te ronden en hun account te activeren, want voor die tijd hebben ze geen toegang tot Brightspace.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.