Universiteit Leiden

nl en

Pilots en trainingen

De implementatie van Brightspace verloopt geleidelijk. Per academisch jaar 2019-2020 worden diverse vakken per faculteit in Brightspace geplaatst. Die ervaringen worden benut om Brightspace voor docenten én studenten zo optimaal mogelijk in te richten voor het daaropvolgende collegejaar.

Facultaire implementatieteams (FIT's)

Om een soepele overgang te kunnen garanderen zijn er facultaire implementatieteams (FIT’s) samengesteld. Het FIT zorgt ervoor dat u wordt geïnformeerd over trainingsdata en migratiewerkzaamheden. Samen met het centrale implementatieproject zorgen zij dat u ondersteuning krijgt bij de migratie. Reken daarbij op goed getrainde student-assistenten, die u kunnen begeleiden bij de overstap.

Pilotvakken

Verzorgt u één of meerdere vakken in Brightspace? Dan krijgt u een uitnodiging om een training te volgen.

Overzicht van de pilotvakken

Online support site

Instructies over het werken met en het inrichten van uw onderwijs in Brightspace vindt u op https://universiteitleiden.screenstepslive.com. De website is een catalogus met daarin stap-voor-stap beschrijvingen van de mogelijkheden binnen Brightspace.

Instructievideo

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie