Universiteit Leiden

nl en

Implementatieteams

De implementatie van Brightspace verloopt geleidelijk. Per academisch jaar 2019-2020 worden al enkele pilotvakken in Brightspace geplaatst om het onderwijs te ondersteunen. De ervaringen gebruiken we om Brightspace voor docenten én studenten zo optimaal mogelijk in te richten voor het daaropvolgende collegejaar.

Om een soepele overgang te kunnen garanderen zijn er facultaire projectleiders aangesteld en facultaire implementatieteams (FIT’s) samengesteld.

De FIT zorgt ervoor dat u wordt geïnformeerd over trainingsdata en migratiewerkzaamheden. Tijdig, op maat en toegespitst op uw onderwijssituatie. Hun streven is docenten zo goed mogelijk te helpen.

Het centrale implementatieproject ondersteunt de faculteiten bij de migratiewerkzaamheden en levert ondersteuning en extra support aan docenten, waar nodig. Reken daarbij op goed getrainde student-assistenten, die de docenten kunnen begeleiden bij de overstap.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie