Universiteit Leiden

nl en

Deskundigheidsbevordering

Om het onderwijs inclusiever te maken voor studenten met een functiebeperking, is het van belang dat er in de organisatie voldoende kennis over functiebeperkingen aanwezig is. De expertgroep Deskundigheidsbevordering wil kennis over studeren met een functiebeperking vergroten bij docenten, studentenbegeleiders en andere medewerkers van de universiteit.

De expertgroep kijkt naar bestaande workshops en trainingen, maar bijvoorbeeld ook naar het verder uitzetten van groepsbijeenkomsten voor studenten met een functiebeperking in faculteiten en de scriptiebegeleiding. Ook worden de mogelijkheden voor het ontwikkelen van online kennisclips en factsheets onderzocht. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn divers: van het begeleiden van studenten met een specifieke functiebeperking tot en met informatie over regelingen en verantwoordelijkheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.