Universiteit Leiden

nl en

Digitale toegankelijkheid

De expertgroep Digitale Toegankelijkheid richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid van de universitaire website, digitale leermiddelen en digitaal toetsen. Vanwege de coronacrisis vindt veel onderwijs online plaats. De expertgroep werkt daarom nauw samen met het Centre for Innovation, om de toegankelijkheid van het online onderwijs te waarborgen.

De expertgroep overlegt onder andere over ondertiteling van video’s op publiektoegankelijke websites, het aanbieden van alternatieve teksten voor gebruikt beeldmateriaal en het geschikt maken van de inrichting van de websites voor het gebruik van hulptechnologie. De groep werkt daarnaast aan richtlijnen voor websites en programma’s die worden gebruikt in het onderwijs (PowerPointpresentaties, PDFs en Word-documenten). Deze richtlijnen zijn bedoeld ter ondersteuning van docenten en studentenbegeleiders. Met het programmateam Harmonisatie Onderwijslogistiek wordt opgetrokken in de ontwikkeling van het nieuwe studentenportaal. De expertgroep onderzoekt samen met de UB of leerboeken kunnen worden gedigitaliseerd. 

Het uitgangspunt van de expertgroep is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Sinds 1 januari 2017 geldt een algemene norm voor toegankelijkheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld scholen, werkgevers en bedrijven dat wat zij bieden, toegankelijk moeten maken. Op die manier hoeven mensen met een functiebeperking steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid past deze norm toe op digitale voorzieningen van (semi-)overheidsinstanties. Instellingen kunnen middels een toegankelijkheidsverklaring laten zien dat zij voldoen aan deze norm.  
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.