Universiteit Leiden

nl en

Fysieke toegankelijkheid

Om in kaart te brengen hoe we universitaire gebouwen beter toegankelijk kunnen maken en om te onderzoeken hoe we ervoor zorgen dat dit in de toekomst structureel een aandachtspunt blijft, is de expertgroep Fysieke Toegankelijkheid ingesteld. Het uitgangspunt van de expertgroep is dat studenten met een functiebeperking zo veel mogelijk zelfstandig universiteitsgebouwen kunnen betreden en zich door de panden kunnen bewegen. De expertgroep wil dat panden beschikken over betere voorzieningen voor studenten met een functiebeperking voor het volgen van onderwijs. 

De expertgroep brengt in kaart welke behoeften gebruikers van gebouwen hebben en welke voorzieningen daarom gewenst zijn. De groep werkt daarnaast samen met de afdeling Vastgoed en het Diversity Office. Door middel van inventarisaties wordt de toegankelijkheid van universiteitsgebouwen onderzocht. Indien in een gebouw verbeteringen relatief eenvoudig op te lossen zijn, kan snel worden overgegaan tot het realiseren van deze verbeteringen. De expertgroep wil de resultaten van de inventarisaties uiteindelijk delen met de faculteitsbesturen en met hen in gesprek gaan over toegankelijkheid. 

Verder wil de expertgroep graag dat informatie over de toegankelijkheid van gebouwen beter vindbaar wordt op de universitaire website. Punt van aandacht in de expertgroep is de bewegwijzering in panden. Tot slot overlegt deze expertgroep over het inclusiever maken van het calamiteitenplan. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.