Universiteit Leiden

nl en

Over het project

Het project Drempelloos Studeren geeft invulling aan de intentieverklaring voor inclusiever onderwijs, die de Universiteit Leiden in 2018 ondertekende.

Deze intentieverklaring is ondertekend naar aanleiding van de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een functiebeperking door Nederland. De doelstelling van dit verdrag is “het volledig genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen”. Het verdrag erkent het belang van individuele autonomie en onafhankelijkheid van personen met een functiebeperking, met inbegrip van de vrijheid eigen keuzes te maken.

Een van de speerpunten van het verdrag is het scheppen van een inclusieve omgeving waar de mensen met een beperking zonder hulp van derden hun weg kunnen vinden. Andere speerpunten zijn studentenparticipatie en kennisbevordering bij medewerkers en medestudenten. 

Het project is in het voorjaar van 2020 van start gegaan en het projectteam is geplaatst onder SOZ/Student Support Services.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.