Universiteit Leiden

nl en

Drempelloos studeren

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Het project Drempelloos Studeren werkt daarom samen met medewerkers en studenten aan bewustwording, kennisdeling en verbeteringsvoorstellen op het gebied van de volgende onderwerpen:

De expertgroepen die deel uitmaken van het project werken nauw samen met andere afdelingen binnen de universiteit en sluiten waar mogelijk aan op bestaande projecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.