Universiteit Leiden

nl en

Panelsessies symposium uitgelicht

Lees meer over twee van de vijf panelsessies: welzijn in specifieke vakgebieden en studentondersteuning.

Panelsessies uitgelicht

Tijdens deze panelsessie zijn drie voorbeelden uitgelicht waarin welzijn van studenten een rol speelt.

  1. Betty Huerta van Universiteit Leiden deelde de aanpak rond de cursus waarin studenten worden uitgedaagd om in de schoenen van een ondernemer op het gebied van welzijn te stappen. Gedurende de cursus ontwikkelden zij dankzij de challenge-based learning opzet nieuwe vaardigheden: zij leerden zelf na te denken over hun verwachtingen, te reflecteren, in teamverband te werken en zelf initiatief te nemen. Deze aanpak had een positief effect op hun welzijn en leverde skills op die zij ook nodig hebben na hun opleiding. 
  2. De Humania Socialisation Workshop van Semmelweis is gericht op het ontwikkelen van softskills voor medische en tandheelkunde studenten. Centraal staat hierin de Bálint approach, waarin casussen met elkaar worden besproken in een veilige omgeving en waarin de deelnemers openstaan om van elkaar te leren, met elkaar te spiegelen en blinde vlekken te ontdekken. De cursus is zeer populair en effectief, vertelde Piroska Balog, omdat de student zich ontwikkelt op het gebied van zelfkennis en algemene psychologische kennis, en het hierdoor op meerdere vlakken een verrijking is. Ook het tutor-systeem speelt een belangrijke rol, waarbij veel voormalige studenten zich later opwerpen als tutor. 
  3. Tot slot deelde Monique van den Dries van Universiteit Leiden de resultaten van haar onderzoek naar het effect van veldwerk in Corona-tijd op het welzijn van Archeologie-studenten. Aangenomen wordt dat het deelnemen aan vrijwilligerswerk of andere archeologische activiteiten een positief effect heeft op het welzijn van studenten Archeologie. Maar hoe groot was dit effect ten tijden van de Corona-pandemie? De deelnemende studenten zijn vier keer bevraagd over hun emoties gedurende het veldwerk en aansluitend het werk in het lab. Uit het onderzoek bleek dat studenten zich gelukkiger voelden dan de controle groep. Gedurende het veldwerk nam het welzijn toe.  

Eén van de deelnemers benoemde dat zij door deze voorbeelden ook ziet dat de rol van docenten zich ontwikkelt. Coachingsvaardigheden zijn bijvoorbeeld waardevol bij het ondersteunen van studenten die zich staande moeten houden in een omgeving waarin veel van hen gevraagd wordt.

Tijdens deze panelsessie werden vier initiatieven gepresenteerd. In het kort. 

  1. De POPcorner werd toegelicht door L’Aurora Mazzitelli die zelf als student assistent en ervaringsdeskundige werkt in de POPcorner. Een initiatief dat tien jaar geleden is gestart. Het helpt studenten om hun weg te vinden op de faculteiten en tijdens hun studie. Haar doel is om studenten een zo goed mogelijke start te geven en ze verder op weg te helpen. 
  2. Anna van der Meulen en Alexandra Blank presenteerden hoe binnen Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) bachelor- en masterstudenten individueel en in groepen online gecoacht. Ze maken gebruik van een speciaal aangestelde coach. Zeker tijdens de Covid-periode wilden zij hun studenten niet uit het oog verliezen. Ze zochten ze op de platforms waar zij al gebruik van maakten. Dit heeft een positief effect op hun welzijn gehad. 
  3. György Purebl gaf deelnemers inzicht in de werkwijze op Semmelweis University. Iedereen was zeer onder de indruk van het feit dat het leren van de zogenaamde ‘soft skills’ onderdeel uitmaakt van het curriculum. Zoals Purebl het stelt: “Als we jong volwassenen opleiden en hen betere mensen maken door deze skills te trainen dan worden het ook betere dokters”.  Een heel mooi voorbeeld van hoe je welzijn onderdeel van een opleiding kunt maken. 
  4. Tot slot liet Bob van der Horst ons kennismaken met het Humanities Buddy Programme (HBP). Het koppelen van studenten die weg van huis zijn aan buddies, maakt voor hen het leven in een ander land een stuk plezieriger en succesvoller. Ze creëren ‘A home away from home’ met ruim 20 buddy’s, zelf geworven onder studenten. 

Na de presentatie van de initiatieven was er volop ruimte voor de deelnemers om vragen aan elkaar stellen. Dit gaf extra verdieping en liet direct zien hoe ook de projecten onderling van elkaar kunnen leren. Veel gesprekken kregen direct vervolg tijdens de netwerksessies.

Overzicht van alle good practices

Meer weten over de good practices? Je vindt ze terug op de overzichtspagina ‘Good practices van het symposium’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.