Universiteit Leiden

nl en

Digitale toetstools

Lees meer over de beschikbare tools.

Remindo is de digitale toetsingsoftware van de faculteit. Met Remindo kun je een vragendatabase aanmaken die je vervolgens kunt gebruiken voor je toetsen. Het is mogelijk om Remindo voor toetsen vanuit huis in te zetten, maar ook voor digitaal toetsen op campus. Neem contact op met ECOLe voor de mogelijkheden.

Bekijk deze demo, die laat zien welk type vragen je kunt gebruiken met Remindo en wat je studenten te zien krijgen bij het maken van de toets.

Voordelen van Remindo zijn:

  • De automatisering van het nakijkwerk. Gesloten vragen worden direct automatisch nagekeken en nakijkwerk voor open vragen is makkelijk te verdelen onder collega's (tegelijk nakijken is mogelijk);
  • Op open vragen kun je een plagiaatcheck laten doen;
  • Verkrijg uitgebreide analyses over de kwaliteit van je toets als geheel en individuele vragen;
  • Gebruiksvriendelijke interface voor studenten.

Remindo kan gebruikt worden voor zowel formatieve als summatieve toetsing.

Summatief

Wil jij tentamens afnemen in Remindo? Dan helpt ECOLe je bij het opzetten van je tentamen. Je levert je vragen en een settingsformulier aan en wij zetten de vragen over naar Remindo. In de Digital Assessment Module wordt dit hele proces beschreven. Lees dit goed door als je gebruik wilt maken van onze service. Vraag tentamens uiterlijk 20 werkdagen van te voren aan.

Formatief

Gebruik Remindo om zelf of samen met collega's wekelijkse toetsjes klaar te zetten. Bouw een grote vragenbank op om toetsen met verschillende thema's automatisch te kunnen genereren en laat studenten (meerdere malen) met verschillende sets vragen oefenen.

Formatief toetsen kan zowel nuttig zijn ter voorbereiding op het college, als docent kun je de antwoorden inzien en heikelpunten tijdens het college bespreken, maar zorgt er ook voor dat studenten met al de geleerde stof blijven oefenen.

Bekijk de webinar over het gebruik van Remindo voor formatief toetsen en vraag een account aan bij ECOLe als je wilt starten.

Brightspace heeft een geintegreerde toetstool: Quizzes. Hoewel Remindo uitgebreidere  mogelijkheden biedt is Quizzes een goede optie voor toetsing als je niet veel tijd wilt steken in het opbouwen van een vragenbank.

Wil je gebruik maken van Quizzes om een tentamen met gesloten vragen op te zetten? Bekijk dit protocol voor meer informatie.

Verschil tussen Remindo en Brightspace Quizzes

Remindo biedt uitgebreidere mogelijkheden bij het selecteren van vragen uit een vragenpool. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch een selectie vragen laten tonen of bepaalde vragen uitsluiten. Ook raden we Remindo aan als je als doel hebt een grote vragenbank op te bouwen. Quizzes kun je daarnaast niet gebruiken als:

  • meerdere docenten tegelijk hun deel moeten nakijken;
  • je van online proctoring gebruik wilt maken;
  • je open vragen wilt toevoegen die gecheckt moeten worden op plagiaat;
  • je achteraf aanpassingen wilt kunnen doen op basis van een automatisch gegenereerde analyse op de resultaten.

Gebruik Quizzes wel als je op gebruiksvriendelijke wijze zelf snel zelf toetsen klaar wilt zetten en bovenstaande niet van toepassing is.

TurnItin is een in Brightspace geintegreerde tool om documenten die studenten inleveren na te kijken. Een belangrijk middel is de plagiaatcheck van Turnitin om de originaliteit van bijvoorbeeld essays te checken. Gebruik het Turnitin tentamenprotocol om zelf je opdrachten voor studenten klaar te zetten in Brightspace.

Peermark kan in Brightspace worden gebruikt om studenten elkaars schrijfopdrachten na te laten kijken. Dit stimuleert studenten om kritisch naar elkaars werk te kijken.

Geef studenten de opdracht om een video, podcast of poster te maken. Deze plaatsen ze op Pitch2Peer waar ze elkaars werk kunnen beoordelen aan de hand van door jou opgestelde criteria.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.