Universiteit Leiden

nl en

Fraudebestrijding

De beschikbare tools voor digitaal toetsen biedden allemaal hun eigen vormen van fraudepreventie. Daarnaast is het nog mogelijk om online proctoring te gebruiken voor tentamens die thuis afgenomen moeten worden. Online proctoring is alleen te gebruiken in combinatie met Remindo en mag alleen worden ingezet als er geen andere manier is om fraude voldoende tegen te gaan.

Lees de richtlijnen van de falcuteit voor het toetsen met online proctoring bij remote tentamens als je online proctoring wilt inzetten.

Voorwaarden Online Proctoring

Fraudepreventie zonder proctoring

Wanneer mogelijk raden we altijd aan je toets zo op te zetten dat deze studenten vraagt om kennis toe te passen om te voorkomen dat antwoorden makkelijk op te zoeken zijn. 

Denk erover na om daarnaast volgende mogelijkheden in te zetten om fraude te voorkomen: 

  • Zet een strakke tijdslimiet; 
  • Randomiseer de vragenvolgorde per student; 
  • Maak meerdere sets vragen en biedt deze gerandomiseerd aan bij studenten; 
  • Plagiaatcheck op openboek tentamens via TurnitIn of open vragen in Remindo; 

Alternatief: Geef studenten de mogelijkheid om het tentamen in groepen maken. Door ze met elkaar te laten overleggen over vragen stimuleer je discussies onder studenten over het materiaal. Studenten kunnen vervolgens wel zelf hun eigen antwoord in vullen op basis van die discussie met medestudenten. Zie ook best practices.

Online Proctoring

Proctoring is inmiddels een bekende tool voor surveillance tijdens toetsen die niet on-campus afgenomen kunnen worden. De tool voldoet aan de GDPR-richtlijnen (AVG). Proctorio kan opnames maken van het scherm van je studenten, hun audio en hun webcam om te controleren of de student het tentamen zelf aflegt en geen hulpmiddelen gebruikt.  

Bekijk deze video (Engels) over hoe dit voor studenten in zijn werk gaat. Studenten die niet in het bezit zijn van de benodigde apparatuur voor online proctoring kunnen een laptop lenen bij ECOLe. 

Opnames worden aan het einde van het tentamen gecontroleerd door de software van Proctorio. Je kijkt dan zelf de incidenten die Proctorio meldt na. Bij grote groepen is het ook mogelijk om surveillanten de beelden te laten bekijken. Dit kun je aangeven bij je aanvraag. 
Een verslag zal een lijst bevatten van alle studenten die verdacht gedrag hebben vertoond. Het is altijd aan de tutor en de examencommissie om te beslissen of een tentamen ongeldig wordt verklaard. 

Meer informatie over Proctorio vind je hier

Vraag proctoring tegelijk aan met de aanvraag van je Remindo tentamen.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.