Universiteit Leiden

nl en

Fraudebestrijding

Lees meer over fraudepreventie middelen binnen beschikbare tools voor digitaal toetsen.

Remote toetsen

Fraude preventie is met name relevant voor toetsen die remote (vanuit huis) worden afgenomen. Met ingang van blok 4 2022 worden remote toetsen als back-up voor studenten met covid-gelerateerde klachten niet langer gefaciliteerd. Onderstaande info is dus alleen van toepassing op digitale toetsen die volledig remote worden afgenomen.

Fraudepreventie zonder proctoring

Wanneer mogelijk raden we altijd aan je toets zo op te zetten dat deze studenten vraagt om kennis toe te passen om te voorkomen dat antwoorden makkelijk op te zoeken zijn. 

Denk erover na om daarnaast volgende mogelijkheden in te zetten om fraude te voorkomen: 

  • Zet een strakke tijdslimiet; 
  • Randomiseer de vragenvolgorde per student; 
  • Maak meerdere sets vragen en biedt deze gerandomiseerd aan bij studenten; 
  • Plagiaatcheck op openboek tentamens via TurnitIn of open vragen in Remindo; 

Alternatief: Geef studenten de mogelijkheid om het tentamen in groepen maken. Door ze met elkaar te laten overleggen over vragen stimuleer je discussies onder studenten over het materiaal. Studenten kunnen vervolgens wel zelf hun eigen antwoord in vullen op basis van die discussie met medestudenten of het tentamen indienen als groep. Zie ook de best practice van Victor Gijsbers

Online Proctoring

Proctorio surveilleert studenten tijdens toetsen die niet on-campus afgenomen kunnen worden. Het kan opnames maken van het scherm van je studenten, hun audio en hun webcam om te controleren of de student het tentamen zelf aflegt en geen hulpmiddelen gebruikt.  

Opnames worden aan het einde van het tentamen gecontroleerd door de software van Proctorio. Je kijkt dan zelf de incidenten die Proctorio meldt na. Het is altijd aan de tutor en de examencommissie om te beslissen of een tentamen ongeldig wordt verklaard. 

De tool voldoet aan de GDPR-richtlijnen (AVG). Meer informatie over Proctorio vind je hier  

Online proctoring mag alleen bij hoge uitzondering worden gebruikt en je moet voldoen aan de richtlijnen van de faculteit.

Voorwaarden Online Proctoring

Bekijk deze video (Engels) over hoe dit voor studenten in zijn werk gaat. Studenten die niet in het bezit zijn van de benodigde apparatuur voor online proctoring kunnen een laptop lenen bij ECOLe. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.