Universiteit Leiden

nl en

Digitaal toetsen vanuit huis (remote)

Digitale toetsen kunnen worden afgenomen vanuit huis. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als het lastig is om een zaal te regelen, als (een deel van) de groep studenten in het buitenland zit of als studenten in groepjes mogen samenwerken bij het tentamen.

Beveiliging

Uiteraard kan er bij een thuistentamen geen surveillant aanwezig zijn, maar er zijn verschillende andere opties om het tentamen te beveiligen tegen fraude:

  • Full screen modus. Studenten zien alleen het tentamen en geen andere tabbladen of programma's. Deze optie is niet compleet feilloos. Studenten kunnen in theorie een extra monitor of laptop hebben, of hun mobiele telefoon gebruiken. 
    NB: full screen kan niet gebruikt worden bij eventuele openboektentamens, gezien studenten daarvoor natuurlijk wél andere programma's mogen gebruiken. 
  • Plagiaatcontrole op open vragen via TurnitIn. Deze is geintegreerd in Remindo. 
  • Randomiseer de vragenvolgorde per student of maak een pool met vragen waar elke student een willekeurige set uit krijgt.
  • Een strakke tijdslimiet zodat studenten niet de tijd hebben om veel op te zoeken.

NB: Online proctoring wordt met ingang van het academisch jaar 2023-2024 niet langer gefaciliteerd.

Wanneer mogelijk raden we altijd aan je toets zo op te zetten dat studenten gevraagd wordt om kennis toe te passen om te voorkomen dat antwoorden makkelijk op te zoeken zijn. Openboektoetsen, bijvoorbeeld, zijn bij uitstek geschikt voor remote tentamens. 

Alternatief: Geef studenten de mogelijkheid om het tentamen in groepen maken. Door ze met elkaar te laten overleggen over vragen stimuleer je discussies onder studenten over het materiaal. Studenten kunnen vervolgens wel zelf hun eigen antwoord invullen op basis van die discussie met medestudenten of allemaal dezelfde antwoorden inleveren als groep (wat je flink wat nakijkwerk kan besparen). Zie ook de best practice van Victor Gijsbers.

Dien je aanvraag voor het digitaliseren van je tentamen in bij ECOLe zodra datum en tijd bekend zijn.

Online Proctoring

Online proctoring wordt met ingang van het academisch jaar 2023-2024 niet langer gefaciliteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.