Universiteit Leiden

nl en

Subsidie Inclusief Onderwijs

Wil je een professionaliserings- of vernieuwingstraject over inclusief onderwijs opzetten binnen je eigen opleiding?

De Faculteit Geesteswetenschappen biedt ondersteuning aan docenten in de vorm van teaching relief en/of een student-assistent. Aanvragen voor ondersteuning kunnen zowel individueel als in groepsverband worden ingediend. Het traject dient zich te richten op concrete acties, zoals bijvoorbeeld vernieuwing van het wervingsmateriaal, deelname aan trainingen over o.a. diversiteit, inclusie en studentenwelzijn, organisatie van een heidag over inclusief onderwijs, herziening van syllabi, onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van studenten etc.

Voor meer informatie verwijzen we naar het infosheet ‘Inclusief Onderwijs’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.