Universiteit Leiden

nl en

Subsidie Inclusief Onderwijs

Wil je een professionaliserings- of vernieuwingstraject over inclusief onderwijs opzetten binnen je eigen opleiding? Of heb je materieel budget nodig voor een kleinschaliger project?

De Faculteit Geesteswetenschappen biedt ondersteuning aan docenten in de vorm van teaching relief, een student-assistent of materieel budget. Aanvragen voor ondersteuning kunnen zowel individueel als in groepsverband worden ingediend.

Voor kleine projecten, zoals de aanschaf van nieuw lesmateriaal of didactische hulpmiddelen in het kader van diversiteit en inclusie, kan een verzoek voor materieel budget tot max. €250 worden ingediend via divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van het beschikbare budget.

Docenten kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor de ontwikkeling van een professionaliserings- en/of vernieuwingstraject binnen de opleiding gericht op inclusieve didactiek en/of inclusieve curricula. Aanvragen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden ingediend. De aanvrager coördineert het professionaliserings- en/of vernieuwingstraject binnen de opleiding. Het traject richt zich op concrete acties, zoals bijvoorbeeld vernieuwing van het wervingsmateriaal, deelname aan trainingen over o.a. diversiteit, inclusie en studentenwelzijn, organisatie van een heidag over inclusief onderwijs, herziening van syllabi, onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van studenten etc.

Geboden ondersteuning in het kort

  • Bekostiging van het traject is in de eerste plaats gericht op personele kosten (teaching relief en/of student assistent) voor een periode van max. 12 maanden. De aanvrager dient een onderbouwing voor het gevraagde budget aan te leveren.
  • Naast de bijdrage voor personele kosten zijn er vanuit team O&K middelen beschikbaar om externe experts of trainers in te huren.
  • De aanvrager kan een beroep doen op ondersteuning van verschillende collega’s binnen het team O&K en OSZ.

Aandachtspunten

  • De aanvrager (individuele docent/groep van docenten) zoekt de samenwerking op met collega’s binnen de opleiding, is bereid anderen te inspireren en zichzelf verder te ontwikkelen. Het betrekken van studenten strekt tot de aanbeveling.
  • De aanvrager is aangesteld bij FGW gedurende de looptijd van het traject.
  • Deelname aan dit traject dient te worden afgestemd met de leidinggevende en onderwijsdirecteur. Voeg het bewijs hiervan (bijv. mailwisseling) toe bij de aanvraag. Ook zien we graag dat het opleidingsbestuur en de opleidingscommissie hun medewerking verlenen.
  • Er dient aandacht te zijn voor de evaluatie van het traject en manieren waarop de opgedane kennis of ervaring breder gedeeld kan worden met de afdeling, het instituut of de faculteit. Daarnaast is een korte reflectie van de aanvrager en deelnemers onderdeel van de evaluatie in het geval van een professionaliseringstraject.

Heb je interesse? Zorg dan voor een beknopte uitwerking van het professionaliserings- of vernieuwingstraject (incl. begroting) en neem uiterlijk begin oktober contact op met Sanne Arens (s.arens@hum.leidenuniv.nl) en Aurelie van ’t Slot (a.van.t.slot@hum.leidenuniv.nl). Indien om teaching relief wordt gevraagd kan dit veelal pas in het daaropvolgende academisch jaar worden ingezet. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van het beschikbare budget. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.