Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs en rooster

De universiteit gaat vanaf 1 september zoveel mogelijk terug naar on campus onderwijs en fysiek onderwijs wordt de norm.

De uitgangspunten voor het onderwijs in het eerste semester van 2021-22

On campus onderwijs vormt de basis en studenten kunnen alleen voor online onderwijs opteren vanwege een coronagerelateerde reden (we gaan niet alles streamen, het kunnen ook individuele instructies of inhaalopdrachten zijn). Daarnaast kan er sprake zijn van online onderwijs bij hoorcolleges met meer dan 75 studenten.

Wie om coronagerelateerde redenen niet op de campus kan zijn, volgt het vervangend onderwijs; de andere studenten worden op de campus verwacht voor fysiek onderwijs.

 1. Docenten geven colleges niet dubbel voor online en fysiek publiek. (Bij grote opleidingen bij werkcolleges in parallelgroepen kunnen enkele werkcolleges uitsluitend in online vorm gegeven worden.)
 2. Vervangend onderwijs zal veelal hybride zijn of bestaan uit weblectures & kennisclips; dit kan als second-best ervaren worden.
  • Verdere info over de technische ondersteuning van hybride onderwijs vind je hier.
  • Verdere info over weblectures & kennisclips vind je hier.
 1. Vervangend onderwijs is beperkt tot de volgende groep studenten (limitatieve opsomming): 
  • positieve coronatest;
  • woont samen met een persoon die een positieve coronatest heeft ontvangen;
  • moet door de maatregelen van de overheid in quarantaine;
  • behoort tot een risicogroep;
  • door regelgeving voor internationale reizen niet in staat naar Nederland te reizen of moet eerst een periode in quarantaine.

Bovenstaande redenen kunnen uiteraard ook opgaan voor docenten. Zij zullen hun onderwijs dan tijdelijk online moeten aanbieden.

Aanwezigheid studenten

We moeten er rekening mee houden dat een aantal studenten, zeker aan het begin van het semester, vanwege coronaredenen (inreisproblemen van internationale studenten, risicogroepen, quarantainemaatregel) niet (meteen) op de campus aanwezig kan zijn. Zij kunnen hun afwezigheid kenbaar maken via een nieuwe Brightspace-tool.

Voor deze studenten kunnen waar mogelijk alternatieve (second best) onderwijsvormen beschikbaar worden gesteld waarmee het vak gevolgd kan worden. Voor sommige studieactiviteiten, zoals laboratoriumpractica, is dit uiteraard net als in de coronatijd niet mogelijk.

Werkwijze alternatief onderwijs voor kwetsbare groepen

De procedure is als volgt:

 • Een student meldt zich bij studiecoördinator, die schat in of een aanvraag bij Fenestra zinvol/kansrijk is (volgens richtlijnen universiteit: RIVM risicogroep/quarantainemaatregelen/reisbeperkingen).
 • De student neemt contact op met Fenestra en maakt een afspraak voor een gesprek met een studentendecaan.
 • Fenestra stuurt de verklaring naar de studiecoördinator en functionele mailbox van de examencommissies. 
 • De studiecoördinator informeert betrokken docenten dat er - waar mogelijk - een alternatief voor het on campus onderwijs wordt georganiseerd voor de desbetreffende student.
 • De studiecoördinator wijst de student erop zelf contact op te nemen met de docenten.
 • Docenten worden gemandateerd door de examencommissie om het alternatieve ‘second-best’ onderwijs aan de student te bieden.
 • De docent informeert de examencommissie en studiecoördinator over de gemaakte afspraken met de student.
 • Indien een docent sterk eraan twijfelt of de student aan eindtermen/leerdoelen kan voldoen, neemt de docent eerst contact op met examencommissie voordat er afspraken met de student worden gemaakt. 

Studenten met mantelzorgertaken voor iemand die om medische redenen door de vaccinatie niet goed beschermd is, kunnen ook naar Fenestra als ze het te risicovol vinden om naar de campus te komen. Ook voor deze groep zal het geboden onderwijs maatwerk zijn. Studiecoördinator en docenten kunnen kijken wat het beste advies is voor de student: bij het ene vak is het volgen van (second best) onderwijs een oplossing, bij het andere vak kan uitstel een betere optie zijn (als een vak veel participatie vereist). 

Nu we beland zijn in de periode dat de colleges zijn gestart en niet alle studenten al een verklaring van Fenestra hebben, vragen we de opleiding coulant te zijn.

Hoorcolleges

Hoorcolleges met maximaal 75 studenten

Hoorcolleges met een maximum van 75 studenten en alle werkcolleges worden op de campus gegeven. Online elementen, zoals kennisclips of uitleg die in het coronajaar is opgenomen, kunnen ter ondersteuning dienen van het fysieke onderwijs.

Hoorcolleges met meer dan 75 studenten

Hoorcolleges waarbij geen roosterconflicten met werkgroeponderwijs zijn, kunnen (al dan niet gedeeltelijk) online worden gegeven. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Hoorcolleges vinden live on campus plaats maar worden gestreamed voor de studenten die niet aanwezig zijn. De docent zorgt dat er niet meer dan 75 studenten in de zaal zitten (bijvoorbeeld kan via Brightspace gecommuniceerd worden welke werkgroepen mogen komen). Naar de docenten van colleges met meer dan 75 studenten zal hierover nog een aparte e-mail worden gestuurd.
 • Colleges vinden live, online plaats voor de hele groep (in Kaltura, MSTeams of Zoom). Docenten zorgen daarnaast voor voldoende responsiemomenten.
 • Groepen van 75 tot 150 studenten kunnen in tweeën worden gesplitst, waarbij om de week aan een groep op de campus college wordt gegeven. Het college wordt ook live gestreamd en/of opgenomen, zodat het te volgen is voor de studenten thuis.
 • De docent stelt voorafgaand aan het college eerder opgenomen videocolleges of kennisclips beschikbaar aan de studenten. Daarnaast moeten dan wel live online colleges plaatsvinden die dienen als interactieve vragensessie of voor discussie over de stof.

Let op: Er kunnen problemen ontstaan bij online hoorcolleges wanneer studenten meteen aansluitend een werkgroep on campus hebben. In dit geval kunnen de hoorcolleges het beste worden opgenomen. Wanneer studenten voorafgaand aan de werkgroep de kennis van het hoorcollege nodig hebben, heeft het de voorkeur om de opname reeds de dag voor het geplande werkcollege beschikbaar te stellen. Dit kan via weblectures die in Brightspace beschikbaar worden gesteld. Het verdient de voorkeur om de colleges dan op te nemen met Kaltura Capture.

Als je een college als weblecture in de zaal wilt opnemen kan dat ook. Geef dit op tijd door aan een medewerker van ECOLe. Het is beperkt mogelijk om in de week voor de aanvang van het semester het eerste college als weblecture op te nemen.

Rooster blok 1 van het eerste semester 2021-2022

Het rooster voor het eerste semester neemt de nieuwe richtlijnen voor onderwijs na 1 september in acht. Dit betekent een rooster on campus voor groepen tot 75 studenten op de originele tijdslots (9-11u, 11-13u, etc.). Alle zalen hiervoor zijn inmiddels geboekt. 

Toch online onderwijs?

Het streven is studenten vooral on campus onderwijs te bieden. Alleen colleges voor meer dan 75 studenten mogen geheel online worden aangeboden. De universiteit doet er alles aan om on campus onderwijs veilig te houden. Mocht je als docent bezwaar hebben tegen het geven van onderwijs op locatie, bespreek dat dan met je leidinggevende. Het bieden van uitsluitend online onderwijs is alleen mogelijk na instemming van leidinggevende, opleidingsvoorzitter en vice-decanen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.