Universiteit Leiden

nl en

Tentamens en extra tentamengelegenheid

Tentamens vinden weer op de campus plaats (al dan niet online), zonder beperkingen in groepsgrootte.

Vanwege coronamaatregelen wordt gewaarborgd dat iedere student tweemaal de gelegenheid krijgt om het tentamen af te leggen in het eerste semester van het studiejaar 2021-2022.

Er zal dus mogelijk een extra tentamengelegenheid georganiseerd moeten worden voor studenten die een eerdere gelegenheid vanwege de coronamaatregelen missen. De student die vanwege coronamaatregelen een tentamengelegenheid moet missen, dient zich dan wel voor het betreffende tentamen af te melden bij de docent. Om te voorkomen dat het aanbieden van extra tentamengelegenheden tot verhoging van de werkdruk bij docenten leidt, kan er ook gekozen worden om A) volledig online te tentamineren of B) hybride te tentamineren. Zie daarvoor deze pagina.

De wijze van tentamineren kan in noodgevallen tot uiterlijk vijf werkdagen voor het afnemen van het tentamen door de docent gewijzigd worden (bijvoorbeeld van on campus naar online via Brightspace). De termijn voor dergelijke noodgevallen is opgenomen in het nieuwe model voor de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. De docent informeert in zo’n geval het opleidingsbestuur, de studiecoördinator en de onderwijsadministratie.

Twintig werkdagen voorbereidingstijd online tentamen

Indien ervoor wordt gekozen het online tentamen in Remindo via ECOLe te verzorgen, dient dit te allen tijde uiterlijk twintig werkdagen van tevoren aan ECOLe door te worden gegeven. In noodgevallen kan in overleg met ECOLe worden bekeken of het ook op kortere termijn online kan worden verzorgd. ECOLe toetst in dat geval of dat haalbaar is.

Online proctoring wordt ingezet als laatste optie, nadat alle alternatieve tentamenvormen (bijv. openboektentamen via Brightspace) zijn overwogen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.