Universiteit Leiden

nl en

Brightspace (FGW)

Brightspace is de digitale leeromgeving van Universiteit Leiden.

In de faculteit Geesteswetenschappen wordt Brightspace intensief gebruikt bij de online ondersteuning van het onderwijs. Via Brightspace worden ook andere applicaties ontsloten, zoals voor plagiaatcontrole en online nakijken (Turnitin), peer review (FeedbackFruits/Pitch2Peer), video (Kaltura) en stemmen in de klas (Wooclap). Ook de links naar weblectures en kennisclips worden via Brightspace aangeboden.

Vragen

Voor al je vragen kun je terecht bij ecole@hum.leidenuniv.nl. We maken ook graag een afspraak om jouw vragen te bespreken, digitaal of op kantoor wanneer mogelijk. 

Trainingen en open office hour

Voorafgaand aan elk academisch jaar wordt er een open office hour gehouden waarin je met al jouw vragen over de digitale leeromgeving welkom bent. Voor sommige Brightspace-functionaliteiten worden ook trainingen gegeven. Die worden o.a. via de facultaire nieuwsbrief en deze website gecommuniceerd. 

Instructievideo’s 

Aan de hand van verschillende instructievideo’s kun je een goed beeld krijgen van hoe Brightspace werkt. Hier vind je een overzicht van alle beschikbare instructievideo’s. Facultaire instructievideo’s zijn er ook:  

Handleidingen en zelf aan de slag 

 • Op Screensteps vind je stapsgewijze uitleg voor alle functionaliteiten in Brightspace, van Assignments tot Quizzes.  
 • Log hier in op Brightspace. Je gebruikt daarvoor je ULCN inloggegevens (net als op Blackboard).   
 • Oefen in je Sandbox. Je vindt deze persoonlijke oefenomgeving als je inlogt op Brightspace.   
 • Doorloop deze online training. Deze trainingsmodule kun je vinden als je op Brightspace inlogt en kun je in je eigen tijd doorlopen.   

FAQ

Hoe worden Brightspace-modules aangemaakt? 

Brightspace-modules worden aangemaakt op basis van vakken die geroosterd zijn in uSis. Het roosteren in uSis moet dus afgerond zijn voordat Brightspace-modules gemaakt worden. Losse modules worden in principe niet meer aangemaakt.  

Wat als mijn cursus ontbreekt voor het onderwijs begint? 

Het meest waarschijnlijk is dat je nog niet bent toegevoegd aan de cursus. Vooralsnog gebeurt dit semi-handmatig. Het zou ook kunnen dat het vak nog niet geroosterd is in uSis, of onverhoopt nog niet is doorgezet naar Brightspace. Neem in alle gevallen contact op met ecole@hum.leidenuniv.nl.  

Kan ik de titel van mijn cursus aanpassen? 

Waarschijnlijk niet; titels in Brightspace komen uit uSis. In uSis worden cursustitels in principe niet aangepast. Neem voor de zekerheid contact op met de onderwijsadministratie. 

Hoe schrijven studenten zich in voor de juiste cursus? 

Studenten schrijven zich in op uSis en worden automatisch in Brightspace ingeschreven. De twee systemen zijn daarmee gekoppeld, in tegenstelling tot wat in Blackboard gebruikelijk was. 

Kunnen studenten toegevoegd worden aan Brightspace-modules?

Wil je een student toevoegen aan je Brightspace-module? Als een inschrijving via MyStudymap/uSis geen optie is en het is geen studentassistent (voor wie een medewerkersaccount nodig is), kan er een inschrijflinkje gegenereerd worden waarmee de student zichzelf direct kan toevoegen aan de Brightspace-module. Ze krijgen dan een alleen-lezenrol en kunnen zien wat reguliere studenten zien, maar niet interactief meedoen binnen de Brightspace-module. Interesse? Neem contact op met ECOLe

Kunnen studenten toegang tot een course krijgen om alleen “mee” te kijken? 

Studenten die zich niet inschrijven in uSis kunnen als Student Observer read-only) worden toegevoegd aan een vak. Ze moeten dan wel een ULCN account hebben. Het vak moet worden toegevoegd aan het Discover-platform binnen Brightspace. De student schrijft zichzelf in d.m.v. een inschrijflink. Vraag deze link aan via ecole@hum.leidenuniv.nl

Kunnen studenten van buiten Universiteit Leiden ook inloggen? 

Op dit moment is dat nog toekomstmuziek. Het inschrijven van studenten van buiten, van zowel van Nederlandse als buitenlandse universiteiten, is ook niet echt een LMS-probleem. Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de onderwijsinstellingen over hoe om te gaan met het “over en weer inschrijven”. Als dat geregeld is (via uSis) komen ook de studenten van buiten automatisch in Brightspace terecht. 

 Wat als een student niet doorkomt naar Brightspace? 

Studenten die in uSis zijn ingeschreven maar hun cursus niet zien in Brightspace moeten contact opnemen met ecole@hum.leidenuniv.nl.
Als studenten niet kunnen inloggen in Brightspace, nemen ze contact op met het ISSC. 
Studenten van non-uSis-cursussen (zoals van het Academisch Talencentrum) moeten contact opnemen met hun administratie. 

Kun je als docent handmatig studenten inschrijven?

Dit is niet mogelijk. De inschrijving van studenten loopt via uSis. Als er vervolgens studenten buiten uSis om direct in Brightspace worden ingeschreven, zijn deze studenten niet bekend in uSis. Dat betekent bijvoorbeeld dat cijfers voor deze spookstudenten niet geregistreerd kunnen worden. 

Kan ik als docent handmatig collega’s inschrijven? 

Ja, dat is mogelijk zolang de collega een ULCN-account (medewerkers- of gastaccount) heeft. Zie de online handleiding op Screensteps of zet de volgende stappen: 

 1. Klik op Course Tools -> Classlist -> Add participants -> Add existing users. 
 2. Vul de naam of inlognaam van je collega in. 
 3. Druk op Enter. 
 4. Selecteer de juiste persoon uit de lijst. 
 5. Vul als rol in: Instructor of Assistant-Instructor.  
 6. Klik op Enroll Selected Users. 
 7. Klik op Done. 

Uitwisselingsstudenten zijn vaak pas laat bekend in uSis en met de uSis-Brightspace-koppeling zouden zij dus content van de eerste paar weken missen. Wat doen we daaraan? 

Studenten zonder account kunnen niet ingeschreven worden. Een student is bekend in uSis zodra deze student is ingeschreven aan de universiteit en een account heeft (met s-nummer). 

Op welke manier voeg ik bestanden toe aan Brightspace? 

Er kunnen zich verschillende en misschien onbedoelde gevolgen voordoen afhankelijk van de manier waarop je je bestanden toevoegt aan Brightspace, dus zorg ervoor dat je de juiste manier kiest. 

NB: houd er rekening mee dat je geen literatuur of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal naar je cursus uploadt! Kijk hier voor meer informatie. 

 1. Content > Add Existing > Browse or Drag&Drop. Hiermee upload je een bestand naar Brightspace, waar het automatisch converteert het naar .pdf. Maak het bestand beschikbaar voor een bepaalde datum of tijd met Manage Dates en/of voor een specifiek publiek met Release Conditions

 1. Content > Create New > HTML Document > Insert Stuff or Add link. Creëert een link naar het bestand, dat in een nieuw tabblad opent. Let op: voeg nooit tentamenvragen of andere gevoelige documenten toe op deze manier. Volg in plaats daarvan het tentamenprotocol

 1. Course Tools > Course Admin > Manage Files > Upload. Upload een bestand naar Brightspace, maar converteert het niet naar .pdf, waardoor e.g. PowerPoint slides afgespeeld kunnen worden met audio. Je kan dan het bestand aan een Content-mapje toevoegen via Content > Create New > HTML Document > Add link > Course File. 

Kan een onderdeel gemakkelijk onzichtbaar gemaakt worden voor studenten? 

Ja, daar is een duidelijke optie voor in de course. Je kan vervolgens controleren of de content correct weergegeven wordt door de optie View as Student te gebruiken. 

Hoe zit het met auteursrecht en Brightspace? 

Klik op de oranje auteursrecht-widget die je vindt in Course Home van elke cursus, of check de website: https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/docenten/auteursrecht-voor-docenten 

Heb je veel losse opdrachten in je Brightspace Gradebook die je zou willen samenvoegen? Gebruik een Grade Category! Doe dit via Grades > Manage Grades > New > Category. Voor Weight vul je in voor hoe veel procent alle opdrachten samen meetellen voor het eindcijfer. Als alle losse opdrachten even zwaar tellen binnen de categorie, kies je onder Distribution "Distribute weight evenly across all items". Klik op Save and Close. Vervolgens voeg je de losse opdrachten toe aan de categorie (open de grade items en kies de categorie uit het dropdown menu). In Enter Grades kun je de categorie ook invouwen. Meer informatie over Grade Categories vind je hier. Bekijk ook deze instructievideo (01:05). 

Heb je een announcement dat je op meerdere Brightspace modules wil plaatsen? Het is nu mogelijk om announcements te kopiëren! Post een announcement in één Brightspace-module en klik hierna op het dropdown-menu dat naast de titel staat. Onderaan vind je de optie ‘Copy to Other Courses’. Vervolgens kun je het announcement kopiëren naar meerdere courses tegelijkertijd.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.