Universiteit Leiden

nl en

FGW Onderwijs

Welkom op deze pagina voor docenten van Geesteswetenschappen. Houd deze pagina in de gaten voor updates over het geven van onderwijs bij FGW. In het linkermenu vind je informatie en tips voor het ontwikkelen en/of verbeteren van jouw (online) onderwijs.

Let op: deze pagina is een aanvulling op de universitaire teaching support site

Bericht van de Vice-decanen

Op 21 januari is deze update gedeeld met alle medewerkers van FGW.

Beste collega’s,
Nu er weer allerlei corona-beperkingen zijn, willen we graag enkele onderwerpen onder jullie aandacht brengen.

(1) Nieuwe richtlijnen 

Op de corona-website van de universiteit vind je de nieuwe richtlijnen met betrekking tot corona per 26 november 2021. De belangrijkste zijn:

  • De universiteit blijft open voor onderwijs. Anderhalve meter afstand houden is binnen universiteitsgebouwen niet verplicht, maar houd afstand waar mogelijk en mijd drukte. Houd rekening met elkaar. Het College van Bestuur onderstreept hierbij nogmaals het belang van fysiek onderwijs, de mogelijkheid tot ontmoeting en samenwerking voor het welzijn van onze studenten.
  • De maximum groepsgrootte voor colleges is 75 personen. Grote hoorcolleges kunnen worden gestreamed of als weblecture beschikbaar worden gesteld. Organiseer wel een interactief responsiecollege.
  • Het is verplicht om een mondkapje te dragen binnen de universiteitsgebouwen. Ook kunnen docenten hun studenten vragen om een mondkapje te dragen tijdens een college of werkgroep.
  • Afgezien van het geven van onderwijs werken we zoveel mogelijk thuis.

(2) Onderwijs on campus

We krijgen soms signalen van collega’s die bezorgd zijn over het lesgeven on campus en die de laatste colleges graag online willen geven. Wij begrijpen dit dilemma: de corona-situatie verslechtert maar de universiteiten blijven open. Het is belangrijk dat we met elkaar aandacht besteden aan deze bezorgdheid.

Wij zijn erg blij dat de universiteit toch open blijft en hopen dat zoveel mogelijk colleges on campus zullen blijven plaatsvinden.
Bedenk dat je als docent de orde in de collegezaal bepaalt en bespreek de corona-maatregelen met je studenten. Als een student verkouden is, kun je heel goed vragen of hij/zij een zelftest heeft gedaan. Het is belangrijk dat we hierover in gesprek blijven en naar mogelijkheden zoeken om de maatregelen zo goed mogelijk uit te voeren.

Als dit je niet geruststelt en het gesprek hierover met je leidinggevende of collega’s neemt de bezorgdheid niet weg, kun je de laatste colleges van het semester online geven. Geef dit s.v.p. door aan je leidinggevende, aan de opleidingsvoorzitter en aan de vice-decanen, zodat wij overzicht houden en weten welk deel van het onderwijs zich online afspeelt.

Dus: kijk eerst of college geven op een veilige manier kan. Lukt dat niet, dan respecteren we dit.

(3) Tentamens

Tentamens mogen waarschijnlijk wél in groepen groter dan 75 personen worden afgenomen. Let goed op de berichtgeving de komende weken.
Hoofdregel is nog steeds: Vanwege coronamaatregelen wordt gewaarborgd dat iedere student tweemaal de gelegenheid krijgt om het tentamen af te leggen in het eerste semester van het studiejaar 2021-2022.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
a. Tentamen on campus, met mogelijk een extra tentamengelegenheid voor studenten die vanwege coronamaatregelen de toets missen. De student die vanwege coronamaatregelen een tentamengelegenheid moet missen, dient zich dan wel voor de reguliere tentamengelegenheid af te melden bij de docent.
b. Om te voorkomen dat het aanbieden van extra tentamengelegenheden tot verhoging van de werkdruk bij docenten leidt, kan er ook voor gekozen worden om volledig online te tentamineren of hybride te tentamineren. Zie daarvoor deze pagina.
c. Een online tentamen kan worden afgenomen in Brightspace (bijvoorbeeld ‘open boek’-tentamen), in Remindo, of in Remindo met proctoring. Een tentamen met proctoring afnemen kan alleen als de tentamenstof niet op een andere manier goed getoetst kan worden. Vraag hiervoor toestemming bij de vice-decanen.

De wijze van tentamineren kan in noodgevallen tot uiterlijk vijf werkdagen voor het afnemen van het tentamen door de docent gewijzigd worden (bijvoorbeeld van on campus naar online via Brightspace). De termijn voor dergelijke noodgevallen is opgenomen in het nieuwe model voor de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. De docent informeert in zo’n geval het opleidingsbestuur, de studiecoördinator en de onderwijsadministratie.

Indien ervoor wordt gekozen het online tentamen in Remindo af te nemen, dient dit te allen tijde uiterlijk twintig werkdagen van tevoren aan ECOLe te worden doorgegeven. Alleen in noodgevallen kan in overleg met ECOLe worden bekeken of het ook op kortere termijn online kan worden verzorgd. ECOLe toetst in dat geval of dat haalbaar is. Online proctoring wordt ingezet als laatste optie, nadat alle alternatieve tentamenvormen (bijv. openboektentamen via Brightspace) zijn overwogen.

(4) Overige informatie

Sportfaciliteiten: Het Universitair Sport Centrum (USC) en Plexus in Leiden en Beehive in Den Haag zijn na 17.00 uur gesloten voor sportactiviteiten.
Horeca: De horeca in universitaire gebouwen is na 17.00 uur gesloten.

De sluitingstijden van de gebouwen blijven behoudens de genoemde wijzigingen bij horeca en sport, vooralsnog ongewijzigd.

Basisregels: We doen een dringend beroep op iedereen om de basisregels uit de coronacheck en het campusprotocol na te leven: · Werk zoveel mogelijk vanuit huis

Laat je snel testen als je klachten hebt · Doe de coronacheck voordat je naar de universiteit komt · Houd als en waar dat kan, anderhalve meter afstand · Doe twee keer per week een zelftest, ook als je geen klachten hebt, die zijn gratis te bestellen

Ons advies is: laat je vaccineren

Er zijn gratis zelftesten beschikbaar via een digitaal portaal van SURF: www.zelftestonderwijs.nl. Bij de ingang van de gebouwen zullen ook zelftesten worden verstrekt. Verzoek is de test niet bij de receptie te doen. Medewerkers en studenten wordt overigens ook aangeraden bij twijfel een PCR-test te laten doen bij de GGD. Dat kan ook als men geen klachten heeft en is betrouwbaarder dan een zelftest. Medewerkers en studenten doen dit gratis via https://coronatest.nl

De meest recente informatie staat op de universitaire corona-website en de FGW-website FGW-Blended.

Met hartelijke groet,
namens het Faculteitsbestuur,

Mirjam de Baar en Jeroen Touwen
Vice-decanen

Hulp nodig?

Stuur een e-mail naar het Expertisecentrum Online Leren (ECOLe).

ecole@hum.leidenuniv.nl

Heb je een didactische vraag?

Stuur een e-mail naar Onderwijs- en Kwaliteitszorg (O&K).

oenk@hum.leidenuniv.nl
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.