Universiteit Leiden

nl en

Mentoraat

Het is belangrijk dat studenten contact hebben met hun opleiding, docenten en medestudenten. Hiervoor zijn mentorgroepen ingericht.

Alle informatie over online onderwijs en toetsen vind je op de facultaire pagina www.universiteitleiden.nl/onlinelearningfgw.
Hier vind je ook verwijzingen naar andere bronnen en de universitaire informatie.

Invulling van het studentmentoraat

Voor bacheloropleidingen

Kort samengevat zijn dit de belangrijkste taken van de studentmentoren in het eerste semester van 2020-2021

 • Binding creëren tussen de studenten onderling, met hun opleiding en de universiteit
 • De studenten enthousiasmeren voor hun studie
 • De studenten wegwijs maken in Leiden en de universiteit
 • De studenten informeren over het programma van hun bachelor en belangrijke keuzemomenten
 • De studenten coachen in studievaardigheden
 • Het signaleren van problemen en het zo nodig doorverwijzen van een student die in de problemen raakt

De onderwerpen waaruit men voor mentoraatbijeenkomsten zou kunnen kiezen vallen in een aantal thema’s uiteen:

Digitale leeromgevingen
Om de studenten een goede start te geven moeten ze vóór de colleges beginnen – in de introductieweek - een gedegen instructie krijgen in

 • Het learning management systeem (Brightspace)
 • Onderwijstools (o.a. Kaltura en MS Teams),
 • Wanneer en de wijze waarop belangrijke informatie aan studenten wordt doorgegeven
 • Usis
 • De digitale platforms die studentmentoren gebruiken om met de groep te communiceren.

Deze module is van belang voor alle opleidingen in de introductieweek. Zonder kennis van de digitale leeromgeving kunnen de studenten immers niet van start gaan. Deze module wordt ondersteund door diverse digitale instructiefilms die voor de mentoren beschikbaar zijn als startpunt.

De stad en sociale activiteiten

 • Rondleiding langs belangrijke monumenten
 • Presentatie van studentenverenigingen en studieverenigingen
 • Indien van toepassing verenigingen en voorzieningen voor buitenlandse studenten
 • Introductie van belangrijke Leidse en universitaire evenementen, zoals 3 oktober en de dies, ceremonieel rond afstuderen.
 • Een borrel
 • Een picknick
 • Individuele of groepsgesprekken over hoe de groep de studie en studeren ervaart

De universiteit en haar voorzieningen: algemeen

 • Wandeling over de campus (kan ook via een digitale module)
 • Bezoek aan de UB (kan ook via een digitale module)
 • Lipsius
 • Plexus
 • Eventueel het sportcentrum en fitness in Plexus
 • Bestuurlijke organisatie van de opleiding: vooral van belang oc/examencommissie

Universitaire voorzieningen voor studenten:

 • Studievereniging:
 • Andere universitaire studentenorganisaties
 • Studieplekken
 • Studieadviseur
 • Taalcursussen academisch Engels, bijspijkeren Nederlands
 • Tonen wat er mogelijk is voor studenten die recht hebben op speciale voorzieningen, zoals lichamelijke beperkingen, bijzondere familieomstandigheden of een moeilijke thuissituatie.
 • Honours program
 • Diversity office
 • Voorzieningen voor studenten met een beperking
 • Studentenpsychologen
 • Studenten decanen

Introductie in de academische wereld

 • Kennismaken met de docenten die lesgeven in het eerste jaar (digitaal of on campus in de introductieweek)
 • Vooruitblik op het programma: waarom zit het zo in elkaar, keuzemomenten etc
 • Wat is het verschil tussen middelbaar onderwijs en de universiteit?
 • Wat is een kritische academische houding en hoe verwerf je die?
 • Een gesprek met een vooraanstaand persoon in de faculteit (digitaal: decaan)
 • Een gesprek met een promovendus

Studievaardigheden

 • Hoe bereid je je voor op een college?
 • Wat is de beste manier om aantekeningen te maken?
 • Hoe behoud je overzicht over de stof?
 • Hoe bereid je je voor op toetsen? Leesstrategie en leerstrategie
 • Wat zijn activerende werkvormen?
 • Wat voor typen toetsen kan je in het eerste jaar verwachten?
 • Hoe gaan die toetsen in de praktijk?
 • Wat is fraude/plagiaat, wat zijn de sancties?
 • Time management en planning

Van studie naar werk

 • Wat doet de Career service? (digitale module)
 • Belang van stages
 • Gastspreker uitnodigen die een organisatie vertegenwoordigt die stageplaatsen biedt voor bachelor studenten
 • Alumnus uitnodigen: welke elementen in de studie zijn belangrijk voor een werkgever?
 • Schrijven van een cv en motivatiebrief: waarom heeft de student juist deze studie gekozen? Waarom in Leiden?

Voor masteropleidingen

Het mentoraat biedt voor al deze studenten een aantrekkelijk programma dat niet alleen zorgt voor binding, maar ook een meerwaarde heeft voor het programma, doordat er thema’s aan bod komen waar docenten in het reguliere onderwijs lang niet altijd aan toe komen. Studenten zijn vrij om al dan niet deel te nemen aan de mentoraatsbijeenkomsten; ze kunnen bijvoorbeeld ook de keuze maken om bij een deel van de modules aanwezig te zijn.

De faculteit biedt studenten ook de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het bestaande Buddy programma, dat onder meer door het organiseren van sociale activiteiten ook een belangrijke rol speelt bij de binding tussen studenten, maar minder faciliteiten biedt dan het opleidingsgebonden studentenmentoraat. 

De belangrijkste doelstellingen

 • Kennismaken met de stad Leiden en de Faculteit (voor studenten van buiten)
 • Kennismaken met de digitale leeromgeving waarmee wordt gewerkt
 • Zorgen voor binding tussen studenten onderling door middel van sociale activiteiten
 • Enthousiasmeren van de studenten voor hun studie
 • Zorgen voor de binding met hun opleiding en de universiteit
 • Aandacht besteden aan zaken als diversiteit en inclusiviteit
 • Laten zien wat het onderscheid is tussen de bachelor en de master: wetenschappelijke signatuur van de opleiding
 • Voorbereiding op het schrijven van de scriptie
 • Voorbereiding op de arbeidsmarkt al dan niet binnen de wetenschappelijke wereld
 • Tijdig signaleren van problemen en eventueel doorverwijzen

Modules:

Sociale activiteiten

Met de hele groep

 • Borrel/lunch
 • Rondleiding langs belangrijke monumenten
 • Presentatie van studentenverenigingen en studieverenigingen
 • Introductie van belangrijke Leidse en universitaire evenementen, zoals 3 oktober en de dies, ceremonieel rond afstuderen.

Individueel

 • Onderhouden van contact met individuele leden van de groep om tijdig problemen te signaleren

De universiteit en haar voorzieningen: algemeen

 • Wandeling over de campus (digitale module)
 • Bezoek aan de UB (digitale module)
 • Lipsius
 • Plexus
 • Eventueel het sportcentrum en fitness in Plexus
 • Bestuurlijke organisatie van de opleiding: vooral van belang oc/examencommissie

Universitaire voorzieningen voor studenten:

 • Studievereniging:
 • Andere universitaire studentenorganisaties
 • Studieplekken
 • Studieadviseur
 • Taalcursussen academisch Engels, bijspijkeren Nederlands
 • Tonen wat er mogelijk is voor studenten die recht hebben op speciale voorzieningen, zoals lichamelijke beperkingen, bijzondere familieomstandigheden of een moeilijke thuissituatie.
 • Diversity office
 • Studentenpsychologen
 • Studenten decanen

De wetenschappelijke signatuur van de master

 • Wat is het verschil tussen de ba en de ma?
 • Een docent of gastspreker vertelt over de plaats die de opleiding inneemt binnen het wetenschappelijke veld
 • Een gesprek met een promovendus
 • Welke wetenschappelijke faciliteiten biedt de universiteit?
 • Met welke wetenschappelijke instituten is de opleiding verbondenS

Studievaardigheden

 • Welke eisen worden gesteld aan papers in de master?
 • Hoe zit het hele proces van het schrijven van een scriptie in elkaar?
 • Wat kan de student verwachten van de begeleider?
 • Wat is fraude/plagiaat, wat zijn de sancties?
 • Time management en planning

Van studie naar werk

 • Wat doet de Career service? (digitale module)
 • Belang van stages
 • Alumnus uitnodigen: welke elementen in de studie zijn belangrijk voor een werkgever?
 • Schrijven van een cv en motivatiebrief
 • Netwerken
 • Solliciteren
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.