Universiteit Leiden

nl en

FGW Onderzoek

Mensgebonden onderzoek

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 heeft gevolgen voor de uitvoering van mensgebonden onderzoek bij FGW. In het protocol wordt beschreven welke algemene en specifieke hygiëne- en beschermingsmaatregelen nodig zijn bij het herstarten van uw onderzoek. 

Bekijk ook de universitaire informatie over onderzoek.

LUCL Lab Protocol COVID-19

Download het protocol (Engels)

Oraties en promoties

Voor oraties en promoties geldt dat deze met inachtneming van de anderhalve meter afstand weer plaats kunnen vinden. Tot het zomerreces zijn oraties toegestaan met maximaal 50 personen, en promoties met maximaal 10 gasten van de promovendus. Vanaf het nieuwe collegejaar zullen deze beperkingen vervallen en zullen oraties en promoties plaatsvinden volgens de dan geldende coronavoorschriften. Evenementen of activiteiten organiseren, ook met externe genodigden, is weer mogelijk vanaf 26 juni, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en/of de zaalbeperkingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.