Universiteit Leiden

nl en

Promoties, oraties en diploma's

Let op, de informatie op deze pagina is niet actueel. 2 maart volgt een update van de corona-maatregelen. Deze pagina zal na deze datum worden bijgewerkt.

On hold - na 2 maart volgt een update

Tot de lock-down probeerden we zoveel mogelijk door te laten gaan, binnen de ruimte die we vanwege coronamaatregelen hebben gekregen. Voor de diverse diploma-uitreikingen hebben we een aantal richtlijnen opgesteld, in lijn met het universitaire protocol rond ceremonies. Hieronder vind je de werkwijzen voor de diploma-uitreikingen voor propedeuse, bachelor en master bij onze faculteit.

Voor oraties en promoties gelden ook specifieke richtlijnen.

Propedeuse-diploma's

De propedeusediploma’s werden in het pre‐coronatijdperk bij een aantal opleidingen niet in een georganiseerde uitreiking overhandigd aan de studenten, maar door hen opgehaald bij de onderwijsadministratie. In dit coronatijdperk is het verstandiger deze diploma’s aan de studenten toe te sturen met een felicitatiebrief van de opleidingsvoorzitter. De diploma’s en cijferlijsten kunnen geprint worden door de onderwijsadministratie. Dan liggen deze klaar voor ondertekening door de voorzitter van de examencommissie. Hiervoor moet een moment vastgesteld worden tussen onderwijsadministratie en voorzitter examencommissie. De onderwijsadministratie kopieert de getekende diploma’s en cijferlijsten. Vervolgens worden de documenten vergezeld van de felicitatiebrief van de opleidingsvoorzitter aangetekend verstuurd naar de studenten.

Bachelor: diploma-uitreikingen

De diploma‐uitreiking voor de bachelorkandidaten is een groepsgewijze uitreiking.
Gedurende het tweede semester van 2019‐2020 hebben opleidingen wellicht al iets online georganiseerd (bekend is de opleiding Engels). De studenten hebben dan nog geen diploma ontvangen. Voor dit soort situaties zijn er twee mogelijke oplossingen:

 1. De studenten krijgen de documenten aangetekend toegezonden.
 2. We organiseren een drive‐thru uitreiking. De student komt binnen in het Lipsius, krijgt bij de balie van het studiepunt het diploma en de afstudeermap uitgereikt samen met een klein cadeautje of een roos en verlaat het gebouw weer. Per opleiding maken we dan een tijdslot en zou een lid van de examencommissie en eventueel de studiecoördinator of opleidingsvoorzitter en iemand van de onderwijsadministratie aanwezig moeten zijn. De aanvragen hiervoor kunnen gestuurd worden naar OSZ‐roosterzaken@hum.leidenuniv.nl.
  De coördinatie van een drive‐thru uitreiking is in handen van Nick van Geer, Karin van der Zeeuw en de teamleiders onderwijsadministratie.

Deze documenten zouden al getekend en gekopieerd moeten zijn en liggen bij de onderwijsadministraties klaar. Waar nog niets online gedaan is, kunnen de studenten worden meegenomen in de uitreiking van de bachelordiploma’s zoals hieronder beschreven.
De diploma‐uitreikingen voor de studenten die na 1 juni het diploma behalen worden doorgaans groepsgewijs georganiseerd in het Groot of Klein Auditorium van het Academiegebouw.
Het protocol hiervoor is:

 1. De opleiding bepaalt het aantal kandidaten en op basis daarvan het aantal momenten dat nodig is. Via de onderwijsadministratie wordt er een ruimte gereserveerd bij het UFB. Het aantal personen in het Groot en Klein Auditorium is maximaal 30 personen. Dit aantal is inclusief stafleden. Er kunnen geen gasten uitgenodigd worden, maar zowel in het Groot Auditorium, als het Klein Auditorium is het mogelijk een livestream te gebruiken bij de uitreiking. Als de opleiding hiervan gebruik wil maken, kan dat bij de zaalreservering kenbaar gemaakt worden aan het UFB.
 2. De diploma’s en supplementen worden door de onderwijsadministratie gemaakt en geprint.
 3. De voorzitter van de examencommissie geeft een tijdstip door voor het ondertekenen van de documenten aan de onderwijsadministratie.
 4. De onderwijsadministratie draagt na ondertekening zorg voor het kopiëren van de documenten.
 5. De onderwijsadministratie zorgt ervoor dat kandidaten worden uitgenodigd en dat de kandidaten hun komst bevestigen. Indien kandidaten het diploma opgestuurd wensen te krijgen, wordt dit aangetekend verstuurd.
 6. Te allen tijde worden de regels van het Academiegebouw opgevolgd.

Master: diploma-uitreikingen

De uitreiking van masterdiploma’s is individueel en bij Filosofie zelfs nog een officieel examen.* Deze uitreikingen moeten plaatsvinden in de faculteitskamer FGW. Hier kunnen maximaal 10 personen plaatsnemen. Dit is inclusief examencommissie, kandidaat en eventuele gasten.
Het protocol hiervoor is:

 1. De opleiding bepaalt de datum van de uitreiking en reserveert bij het UFB de Faculteitskamer.
 2. De diploma’s en supplementen worden door  de onderwijsadministratie gemaakt en geprint.
 3. De voorzitter van de examencommissie geeft een tijdstip door voor het ondertekenen van de documenten aan de onderwijsadministratie.
 4. De onderwijsadministratie draagt na ondertekening zorg voor het kopiëren van de documenten.
 5. De onderwijsadministratie zorgt ervoor dat kandidaten worden uitgenodigd en dat de kandidaten hun komst bevestigen. Indien kandidaten het diploma opgestuurd wensen te krijgen, wordt die aangetekend verstuurd.
 6. Te allen tijde worden de regels van het Academiegebouw opgevolgd.
   

*) Indien een diploma‐uitreiking voor een masteropleiding groepsgewijs gebeurt, geldt het protocol voor een bachelor diploma‐uitreiking. Zie hierboven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.