Universiteit Leiden

nl en

FGW Organisatie

Check de universitaire updates

Bekijk ook regelmatig de universitaire updates.

Thuiswerken

Als je werk het toelaat, dan kun je voor een deel thuiswerken en voor een deel op de universitaire locaties. Het beleid daarvoor vind je hier.

Reizen en vergoedingen

Moet je reizen voor je werk, dan ontvang je een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten. Ben je van plan een buitenlandse dienstreis te maken? Plan tijdig en met toestemming van je leidinggevende, en regel het in vijf stappen.

En voor binnenlandse dienstreizen maak je in principe gebruik van het openbaar vervoer. Als dat niet mogelijk is, dan kun je in overleg met je leidinggevende gebruikmaken van eigen vervoer, een taxi of huurauto. Lees hier alles over Vergoeding binnenlandse dienstreis.

Gezond aan het werk

Om je gezondheid te bevorderen, biedt de Healthy University at Home ondersteuning. Hier vind je nuttige tips, handige links en best practices.

Ondervind je problemen bij het thuiswerken? Ga met je leidinggevende in gesprek en informeer naar de mogelijkheden voor aanpassingen aan je thuiswerkplek. 

Vrij nemen is een goede manier om uit te rusten en los te komen van je werk, ook in tijden van corona. Als je reisplannen in het water zijn gevallen, adviseren we je toch om tijd voor jezelf te nemen en verlof op te nemen. Meer informatie over het opnemen van vakantiedagen en de geldende vervaltermijnen vind je hier.   

Actuele openingstijden

Let op de actuele openingstijden van de locaties, er vinden regelmatig aanpassingen plaats.

Diploma's, promoties en oraties

Diplomering   

Door de versoepeling van de maatregelen is het inmiddels toegestaan diploma’s fysiek uit te reiken binnen de volgende kaders:   

Diplomeringen en afstudeerceremonies zijn onderwijs-gerelateerd en mogen daarom doorgaan. Hierbij is de capaciteit van de ruimte bepalend. De onderwijsadministratie maakt in overleg met de opleidingsvoorzitter afspraken over datum, tijd en zaal.   

  Studenten die niet bij de uitreiking aanwezig kunnen of willen zijn, hebben twee mogelijkheden:   

  • Het diploma op afspraak afhalen bij de onderwijsadministratie van de opleiding.    

Het diploma laten opsturen naar het huisadres.   

Oraties en promoties

Voor oraties en promoties geldt dat deze met inachtneming van de anderhalve meter afstand weer plaats kunnen vinden. Tot het zomerreces zijn oraties toegestaan met maximaal 50 personen, en promoties met maximaal 10 gasten van de promovendus. Vanaf het nieuwe collegejaar zullen deze beperkingen vervallen en zullen oraties en promoties plaatsvinden volgens de dan geldende coronavoorschriften. Evenementen of activiteiten organiseren, ook met externe genodigden, is weer mogelijk vanaf 26 juni, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en/of de zaalbeperkingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.