Universiteit Leiden

nl en

FGW Organisatie

Thuiswerken blijft de norm

Per 19 juli 2021 zijn de coronamaatregelen kabinet aangescherpt en geldt weer het advies om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan.

Wat betekent dit als je op de universiteit werkt? Onderzoek, onderwijs en kritische processen in de bedrijfsvoering moeten doorgaan, ook in onze gebouwen. Onderzoek in bijvoorbeeld bibliotheken en laboratoria blijft dus mogelijk op locatie. Ook het onderwijs op de campus gaat door, binnen de afspraken en veiligheidsvoorschriften die al golden. Ook de kritische processen in de bedrijfsvoering (denk aan het werk van portiers en beveiligers) gaan door in onze gebouwen. 

In overleg met je leidinggevende en na registratie in de flexplanner is toegang tot je werkplek mogelijk.
Lees de updates op onze startpagina voor alle voorwaarden.
 

Gezond aan het werk

De coronacrisis heeft inmiddels het karakter van een marathon. En de finish is nog niet in zicht. Om ervoor te zorgen dat je deze periode gezond doorkomt, biedt de Healthy University at Home ondersteuning. Hier vind je nuttige tips, handige links en best practices.

Ondervind je problemen bij het thuiswerken? Ga met je leidinggevende in gesprek en informeer naar de mogelijkheden voor aanpassingen aan je thuiswerkplek. 

Vrij nemen is een goede manier om uit te rusten en los te komen van je werk, ook in tijden van corona. Als je reisplannen in het water zijn gevallen, adviseren we je toch om tijd voor jezelf te nemen en verlof op te nemen. Meer informatie over het opnemen van vakantiedagen en de geldende vervaltermijnen vind je hier.   

Actuele openingstijden

Let op de actuele openingstijden van de locaties, er vinden regelmatig aanpassingen plaats.

Reizen

De informatie over reizen wordt momenteel geactualiseerd. Houd de updates in de gaten. 

Diploma's, promoties en oraties

Diplomering   

Door de versoepeling van de maatregelen is het inmiddels toegestaan diploma’s fysiek uit te reiken binnen de volgende kaders:   

Diplomeringen en afstudeerceremonies zijn onderwijs-gerelateerd en mogen daarom doorgaan. Hierbij is de capaciteit van de ruimte bepalend. De onderwijsadministratie maakt in overleg met de opleidingsvoorzitter afspraken over datum, tijd en zaal.   

  Studenten die niet bij de uitreiking aanwezig kunnen of willen zijn, hebben twee mogelijkheden:   

  • Het diploma op afspraak afhalen bij de onderwijsadministratie van de opleiding.    

Het diploma laten opsturen naar het huisadres.   

Oraties en promoties

Voor oraties en promoties geldt dat deze met inachtneming van de anderhalve meter afstand weer plaats kunnen vinden. Tot het zomerreces zijn oraties toegestaan met maximaal 50 personen, en promoties met maximaal 10 gasten van de promovendus. Vanaf het nieuwe collegejaar zullen deze beperkingen vervallen en zullen oraties en promoties plaatsvinden volgens de dan geldende coronavoorschriften. Evenementen of activiteiten organiseren, ook met externe genodigden, is weer mogelijk vanaf 26 juni, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en/of de zaalbeperkingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.