Universiteit Leiden

nl en

FGW Blended - in coronatijd

Wat kan, wat kan een beetje en wat kan niet bij onze faculteit, in tijden van corona? Voor die vragen bieden we deze startpagina met informatie voor onze faculteit, zolang corona ons werk beheerst. We verwijzen door naar de universitaire website als dat beter is.

Zie ook de centrale corona-updates

Deze facultaire site is een aanvulling op / uitwerking van universitaire corona-informatie en -updates.

Updates

De versoepelingen in het hoger onderwijs, zoals aangekondigd in de update van 20 september, zijn inmiddels ingegaan. Dat betekent in het kort dat er geen maximumaantal personen voor onze collegezalen meer gehanteerd wordt, geen mondkapjesplicht meer geldt en dat je niet langer anderhalve meter afstand tot elkaar hoeft te houden in onze gebouwen.

Alle nu nog geldende regels voor werken en studeren op de universiteit, staan in een nieuwe versie van het Campusprotocol. Lees deze goed door en wijs ook je collega's, medestudenten en bezoekers erop. De universiteit is alleen een veilige plek als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en rekening houdt met elkaar. Houd je aan de regels voor je eigen veiligheid en die van de ander, geef elkaar de ruimte en respecteer elkaars grenzen. 

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september 2021 verschillende versoepelingen aangekondigd. Door deze versoepelingen wordt het weer mogelijk om in grote groepen onderwijs op de campus te volgen. Daar zijn we blij mee. De nieuwe versoepelingen gaan in per 25 september 2021. De nieuwe regels voor tentamens en quarantaineplicht gaan zelfs al eerder in. Op 25 september zal ook een nieuwe versie van het Campusprotocol verschijnen, waarin alle nieuwe maatregelen zijn verwerkt.

De belangrijkste wijzigingen per 25 september lees je in deze universitaire update.

Nieuwe versie Coronacheck
De regels vanuit de Rijksoverheid over wanneer je in thuisquarantaine moet, zijn aangepast. Hierin wordt nu ook meegewogen of je al (deels) gevaccineerd bent en/of recent een infectie met coronavirus hebt doorgemaakt. Dit is terug te vinden in de Quarantaine Check van de overheid. De Coronacheck van de Universiteit Leiden is bijgewerkt met deze informatie.

Wil je reageren op deze site, neem dan contact op met Communicatie en Marketing, Nathalie Borst of Joost van der Sluijs

Zoek je naar een antwoord op een corona-gerelateerde vraag, stuur een e-mail aan: coronavragenmdw@hum.leidenuniv.nl
Voor studenten: coronavragenstud@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.