Universiteit Leiden

nl en

FGW Blended - in coronatijd

Wat kan, wat kan een beetje en wat kan niet bij onze faculteit, in tijden van corona? Voor die vragen bieden we deze startpagina met informatie voor onze faculteit, zolang corona ons werk beheerst. We verwijzen door naar de universitaire website als dat beter is.

Zie ook de centrale corona-updates

Deze facultaire site is een aanvulling op / uitwerking van universitaire corona-informatie en -updates.

Updates

Sinds 5 mei 10 uur zijn gratis zelftesten beschikbaar voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden via zelftestonderwijs.nl. Deze zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. We roepen onze studenten en docenten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid wanneer zij naar de universiteit komen – het vergroot de veiligheid op de universiteit, voor je medestudenten en collega’s. Je kunt in principe voor elk bezoek opnieuw een zelftest doen, er zijn voldoende tests beschikbaar. Het afnemen van de zelftesten is de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers, en is niet verplicht. Informatie over hoe de test werkt, vind je ook op zelftestonderwijs.nl

Als je naar de universiteit komt: doe altijd eerst de coronacheck. Houd je binnen de gebouwen aan de regels uit het campusprotocol, en volg de bewegwijzering en aanwijzingen van onze collega’s van het UFB.

Voor degenen die inmiddels gevaccineerd zijn, gelden dezelfde regels als voor de mensen die nog geen vaccinatie hebben ontvangen. Mocht dat in de nabije toekomst veranderen, dan zullen we dat in onze updates vermelden

Tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdag 20 april jl. is aangekondigd dat er vanaf 26 april iets meer ruimte is om studenten op de campus te ontmoeten. Voordat we daarover iets melden, benadrukken we dat ook na die datum het campusprotocol blijft gelden, o.a. met 1,5 meter afstand en mondkapjesplicht tijdens staan en lopen. En we vragen iedereen om de coronacheck te doen voorafgaand aan een komst naar de universiteit.
Ook geldt dat thuiswerken voor collega’s die niet met studenten werken, voorlopig de norm blijft. Dat beleid blijft ongewijzigd.

Onderwijs en tentamens ongewijzigd, extracurriculaire ontmoetingen eventueel on campus

In principe is iets meer fysiek onderwijs toegestaan. Het faculteitsbestuur heeft echter besloten de huidige organisatie van het onderwijs (veelal online, en in enkele uitzonderingen op locatie, zoals practica, bepaalde kleinschalige werkcolleges en sommige tentamens) voor de rest van dit semester te handhaven. Het vraagt namelijk onevenredig veel van docenten en ondersteuners om in de nog resterende onderwijsperiode het huidige online onderwijs uit te breiden met een deel hybride onderwijs. Bovendien genereert het nieuwe roosterproblemen voor studenten als zij een deel van hun onderwijs online en een deel on campus moeten volgen.
Opleidingen hebben wel de vrijheid om extracurriculair iets on campus aan te bieden. Uiteraard binnen enkele voorwaarden, zie hieronder.

Eenmaal per week in de week iets extra(curriculair)

We erkennen de breed gedragen behoefte van studenten en medewerkers aan persoonlijk contact. Daarom bieden we docenten, mentoren, tutoren, studenten en ondersteuners de ruimte om een aantal extracurriculaire ontmoetingen on campus te organiseren. Let op: deze extracurriculaire ontmoetingen moeten een onderwijsaspect hebben. Denk aan docenten die een vragenuur met studenten willen organiseren en aan tutoren die hun groep bijeen willen roepen. Ook mogelijk zijn een gastcollege, activiteiten van de Popcorner, Career Service, studieverenigingen en persoonlijke contactmomenten tussen studenten en hun studiecoördinator of mentor. Studieverenigingen worden geïnformeerd over de verruimde mogelijkheden; daar loopt een verzoek tot een bijeenkomst via de assessor.

Een verzoek voor een onderwijsgerelateerde bijeenkomst verloopt via de onderwijsadministratie van de betreffende opleiding, waarna het verzoek door het UFB wordt getoetst. Belangrijke vraag is of er een passende ruimte is die groot genoeg is, gelet op overige verzoeken tot zaalgebruik en beperkingen door coronamaatregelen.

Overigens: niemand wordt verplicht fysiek aanwezig te zijn.

Voorwaarden fysieke bijeenkomst
Voor het organiseren van bovengenoemde ontmoetingen geldt een aantal voorwaarden, waaronder de regels van het campusprotocol.

Voorafgaand aan een bijeenkomst:

  • Een bijeenkomst met een groep mag maximaal eenmaal per week worden gehouden.
  • Neem contact op met je onderwijsadministratie voor het boeken van een zaal.
  • Spoor studenten aan vooraf de coronacheck te doen.
  • Communiceer over de activiteit met studenten via Brightspace.

Tijdens een bijeenkomst:

  • Een registratielijst met contactgegevens is verplicht; mocht iemand achteraf besmet blijken te zijn met corona, dan moet de groep aanwezigen hierover geïnformeerd kunnen worden.

Voor studenten geldt:

  • Dat ze de campus direct na een bijeenkomst moeten verlaten en dat ze te allen tijde de aanwijzingen van het personeel opvolgen.

Naar verwachting zal het kabinet op 20 april besluiten dat we vanaf 26 april weer meer fysiek onderwijs mogen geven aan de universiteit. Het kabinet heeft het over ‘elke student een dag per week naar de universiteit’.
Wat dit voor FGW betekent, wordt z.s.m. na de persconferentie bekendgemaakt.
Lees tot dat moment de centrale corona-update met de universitaire plannen en een vooruitblik naar het nieuwe collegejaar.

In de persconferentie is aangekondigd dat de versoepeling voor het Hoger Onderwijs, gepland voor 26 april, doorgang kan vinden indien de besmettingscijfers dit toelaten. Vanaf donderdag as zullen we nadere informatie geven over wat dit betekent voor de Universiteit Leiden. 

Lees verder bij de universitaire corona-informatie en -updates.

Op 23 maart heeft het Kabinet op de persconferentie bekend gemaakt dat -als de besmettingscijfers het toelaten- het Hoger Onderwijs per 26 april terug kan naar de situatie van vóór de lock-down, op basis van anderhalve meter. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van zelftesten. De precieze rol van de universiteiten wordt nog bepaald. De komende weken wordt de opzet met VSNU, OCW, VWS verder uitgewerkt.
Ga voor meer informatie naar het laatste nieuws en updates op de universitaire website

We zijn blij met het uitzicht op versoepeling van de maatregelen in het hoger onderwijs na 31 maart, dat door het kabinet is geschetst tijdens de laatste persconferentie. Op 23 maart zal het kabinet hun definitieve beslissing hierover bekend maken. 

Wat de overige (versoepeling van) coronamaatregelen, die het kabinet op 8 maart heeft aangekondigd, betekenen, lees je in de laatste update op de universitaire website.

De lockdown in Nederland is door het kabinet verlengd t/m 2 maart. De maatregelen die op 15 december van kracht werden (zie hier), blijven dus langer gelden. Lees de toelichting op de centrale site, over de avondklok en online onderwijs tot en met 19 maart.

Op donderdag 21 januari heeft de Tweede Kamer besloten dat er vanaf zaterdag 23 januari tot dinsdag 9 februari een avondklok geldt van 21:00 tot 04:30. Dit heeft verschillende consequenties voor het werken en studeren aan de universiteit lees je hier.

De lockdown in Nederland is door het kabinet verlengd t/m 9 februari. De maatregelen die op 15 december van kracht werden, blijven dus langer gelden. Wat dit voor de universiteit betekent, lees je hier.

Je leest daar ook de BSA is verlaagd naar 40 studiepunten.

Het coronavirus blijft zich helaas verspreiden. Gisteren zijn daarom veel nieuwe maatregelen aangekondigd en vanaf vandaag is Nederland in lockdown.
De extra maatregelen hebben ook gevolgen voor de universiteit, die staan in deze corona-update.

Daar lees je ook informatie over reiskosten en een internetvergoeding. En over studerenwerken, plechtigheden, reizen en gebouwen.

Zoek je naar een antwoord op een corona-gerelateerde vraag, dan kun je een e-mail sturen naar coronavragenmdw@hum.leidenuniv.nl.
We zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk bij de juiste persoon komt en we streven naar een reactie binnen vijf werkdagen.

Daarnaast wijzen we je graag nog op deze websites met corona-informatie:

Mis je informatie op een van deze sites, dan verneemt Joost van der Sluijs dat graag via communicatie@hum.leidenuniv.nl.

En heeft een van de studenten een vraag omtrent coronazaken? Zij kunnen mailen naar: coronavragenstud@hum.leidenuniv.nl

Ga je na maanden thuiswerken weer naar kantoor? Zorg er dan voor dat je je pc of laptop goed bijwerkt. Let ook op bij het opslaan van je bestanden. 
Alles over installatie en gebruik van Office 365 en OneDrive vind je op deze site.

Voor tips over het 'nieuwe werken' is deze site, o0ok van het ISSC, heel nuttig. 

Ben ik als docent verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen door de studenten?

Voor iedereen op de campus geldt het campusprotocol waarbij je nadrukkelijk wordt gevraagd je verantwoordelijk te voelen voor ieders veiligheid en gezondheid en elkaar respectvol aan te spreken als iemand zich niet aan de regels houdt. Docenten hebben daarbij de reguliere verantwoordelijkheid voor de handhaving van de orde in een lokaal. Daar valt ook het aantal studenten onder dat zich in het lokaal bevindt. Dat maximum aantal aanwezigen in een lokaal (aangegeven op de deur van de ruimte)  is vanwege de ventilatie en de 1,5 meter afstand extra van belang. De docenten zijn echter niet verantwoordelijk voor het handhaven van alle coronamaatregelen. Ben je docent en heb je vragen over het lokaal en de maximale bezetting? Wend je dan tot de onderwijsadministratie van je opleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.