Universiteit Leiden

nl en

FGW Blended - in coronatijd

Wat kan, wat kan een beetje en wat kan niet bij onze faculteit, in tijden van corona? Voor die vragen bieden we deze startpagina met informatie voor onze faculteit, zolang corona ons werk beheerst. We verwijzen door naar de universitaire website als dat beter is.

Zie ook de centrale corona-updates

Deze facultaire site is een aanvulling op / uitwerking van universitaire corona-informatie en -updates.

Updates

Per 19 juli 2021 zijn de coronamaatregelen kabinet aangescherpt en geldt weer het advies om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan.

Wat betekent dit als je op de universiteit werkt? Onderzoek, onderwijs en kritische processen in de bedrijfsvoering moeten doorgaan, ook in onze gebouwen. Onderzoek in bijvoorbeeld bibliotheken en laboratoria blijft dus mogelijk op locatie. Ook het onderwijs op de campus gaat door, binnen de afspraken en veiligheidsvoorschriften die al golden. Ook de kritische processen in de bedrijfsvoering (denk aan het werk van portiers en beveiligers) door in onze gebouwen. 
Lees verder

We verwachten dat veel medewerkers na de zomervakantie een deel van hun tijd thuis willen blijven werken en voor een deel op de universitaire locaties. Hoe deze combinatie van thuiswerken en op de universiteit werken er precies gaat uitzien voor jou, hangt af van ... lees hier verder.

Weerzien met collega’s tijdens opening facultair jaar


Deze uitnodiging is ook per e-mail verstuurd naar alle medewerkers. 
Inmiddels hebben zich al 134 collega's vooraangemeld. Kom je ook?

Beste collega, 

De zomervakantie nadert, een periode van welverdiende rust die ik iedereen van harte gun.
Deze zomer hoeven we ons niet voor te bereiden op ingewikkelde of dubbele scenario’s. Als universiteit hebben we besloten met de kennis van nu, in te zetten op een 'gewoon' studiejaar. 
Dat is een mooi vooruitzicht, ondanks onzekerheden die er toch blijven: zonder beperkingen weer naar de campus!  Deze dagen zien we elkaar wellicht nog even online, maar na de vakantie hopelijk weer in 3D face- to-face. 

Daarom wil ik je graag uitnodigen voor een weerzien in de openlucht bij de opening van het facultaire jaar op woensdag 8 september vanaf 16:00 uur in de Hortus botanicus. 
Met het oog op de organisatie vernemen we graag nu al of je aanwezig wilt zijn via dit formulier.
Mochten er op de corona-persconferentie van 13 augustus toch nog beperkingen worden opgelegd, dan komen we met een alternatief. 

Een hele fijne zomer, en tot in september.

Namens het Faculteitsbestuur, 
Mark Rutgers 
Decaan
 

Zoals aangekondigd in de universitaire corona-update van 22 juni, maken we ons ook bij FGW op voor volledig on campus onderwijs en werken op locatie. 

Hoewel vanuit het ministerie van OCW is verzocht rekening te houden met verschillende scenario’s, heeft het CvB omwille van het welzijn van alle medewerkers besloten dat op dit moment niet van jullie te vragen: ‘bereid je voor op volledig on campus onderwijs, zonder beperkingen’.

Studenten is toegezegd dat zij, indien zij vanwege reisbeperkingen of quarantaineverplichtingen niet naar de campus kunnen komen, wel onderwijs krijgen aangeboden. Om hieraan tegemoet te komen, worden medio augustus richtlijnen voor alternatief (second best) onderwijs in een handreiking verspreid.

Op 13 augustus neemt de overheid een definitief besluit over eventuele maatregelen in het Hoger Onderwijs. Mocht op, of in aanloop naar, die datum duidelijk worden dat het onderwijs meer ingrijpende aanpassingen vergt, dan gaan we die vanaf dat moment bekendmaken.

Vrijdag 18 juni jl. heeft het kabinet aangekondigd dat werknemers vanaf 26 juni tot nader order weer naar kantoor mogen gaan.  
Dinsdag 22 juni heeft de universiteit deze corona-update geplaatst, waarin ook wordt verzocht niet allemaal tegelijk te komen. 
Om de genoemde versoepeling binnen FGW goed te laten verlopen, verzoeken we je rekening te houden met volgende uitgangspunten: 

 • Je mag voor maximaal 50% van je werktijd naar je werkplek;
 • De sticker op de deur geeft het aantal werkplekken aan dat tegelijkertijd gebruikt mag worden; 
 • Alles gaat in overleg met je leidinggevende;  
 • Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle faciliteiten, zoals webcams en headsets al aanwezig zijn;
 • Fysieke vergaderingen zijn mogelijk. De procedure voor het reserveren van vergaderruimte is ongewijzigd.

Nog steeds gelden de afspraken die we al ruim een jaar kennen: houd 1,5 meter afstand, ga niet naar kantoor bij coronagerelateerde klachten, was regelmatig je handen, hoest en nies in je elleboog. 

Over onderwijs

Informatie over de gevolgen van de versoepelingen voor het onderwijs volgt spoedig.

 

Studenten die in september 2021 een master aan de Faculteit der Geesteswetenschappen willen gaan doen, maar als gevolg van de coronacrisis vertraging hebben opgelopen, kunnen de bacheloropleiding later afronden. Bij een groot aantal opleidingen is het mogelijk om tot 24 september 2021 het BA-eindwerkstuk en eventueel een stageverslag in te leveren. Bij enkele masteropleidingen kunnen studenten in september voorwaardelijk aan de masteropleiding beginnen en gedurende het collegejaar 2021-2022 hun bacheloropleiding afronden.

Deze regelingen zijn van toepassing voor BA-studenten aan Nederlandse instellingen en voor EER-studenten.

Eén jaar uitstel

Bij zes masteropleidingen kunnen studenten instromen zonder dat zij hun bacheloropleiding volledig hebben afgerond onder de volgende voorwaarden:

 1. Per 1 september 2021 zijn 165 EC van de 180 EC van de bacheloropleiding behaald;
 2. Als op 31 augustus 2022 de bacheloropleiding niet is afgerond, wordt de inschrijving in de masteropleiding beëindigd;
 3. Eenmaal ingestroomd in de masteropleiding mag pas aan de MA-thesis worden begonnen nadat het BA-eindwerkstuk is voltooid.

Voor premasterstudenten die nog 15 EC hebben open staan van hun premasterprogramma geldt dezelfde regeling, met uitzondering van het BA-eindwerkstuk;  dat moet uiterlijk 24 september worden ingeleverd.

Deze regeling geldt voor de volgende zes niet-selectieve masteropleidingen die maar één instroommoment hebben:

 • MA African Studies
 • MA Media Studies
 • MA Middle Eastern Studies
 • MA Linguistics
 • MA Russian and Eurasian Studies
 • MA Religious Studies

Eén maand uitstel

Bij de overige 20 master- en research masteropleidingen kunnen studenten instromen zonder dat zij hun bacheloropleiding volledig hebben afgerond onder de volgende voorwaarden:

 1. Het BA-eindwerkstuk en/of stageverslag is uiterlijk vrijdag 24 september 2021 ingeleverd.
 2. Als op 30 september 2021 de bacheloropleiding niets is afgerond, ddwordt de inschrijving in de masteropleiding beëindigd.

Dit geldt ook voor de premasterstudenten.

Deze regeling geldt voor de volgende masteropleidingen:

 • MA Arts and Culture
 • MA Asian Studies (60 EC en 120 EC)
 • MA Classics and Ancient Civilizations
 • MA History
 • MA International Relations
 • MA Latin American Studies
 • MA Literary Studies
 • MA Neerlandistiek
 • MA North America Studies
 • MA Philosophy (60 en 120 EC)
 • ResMA African Studies
 • ResMA Arts, Literature and Media
 • ResMa Asian Studies
 • ResMA Classics and Ancient Civilizations
 • ResMA History
 • ResMA Latin American Studies
 • ResMA Linguistics
 • ResMA Middle Eastern Studies

Versoepeling aanvragen

Studenten die gebruik willen maken van deze regeling, moeten dat aangeven via het formulier dat te vinden is op de admissions pagina van de desbetreffende masteropleiding.

Vragen en contact

Medewerkers kunnen voor vragen contact opnemen met Onderwijsvoorbereiding via onderwijsvoorb@hum.leidenuniv.nl. Studenten kunnen met vragen terecht bij hun studiecoördinator.

Sinds 5 mei 10 uur zijn gratis zelftesten beschikbaar voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden via zelftestonderwijs.nl. Deze zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. We roepen onze studenten en docenten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid wanneer zij naar de universiteit komen – het vergroot de veiligheid op de universiteit, voor je medestudenten en collega’s. Je kunt in principe voor elk bezoek opnieuw een zelftest doen, er zijn voldoende tests beschikbaar. Het afnemen van de zelftesten is de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers, en is niet verplicht. Informatie over hoe de test werkt, vind je ook op zelftestonderwijs.nl

Als je naar de universiteit komt: doe altijd eerst de coronacheck. Houd je binnen de gebouwen aan de regels uit het campusprotocol, en volg de bewegwijzering en aanwijzingen van onze collega’s van het UFB.

Voor degenen die inmiddels gevaccineerd zijn, gelden dezelfde regels als voor de mensen die nog geen vaccinatie hebben ontvangen. Mocht dat in de nabije toekomst veranderen, dan zullen we dat in onze updates vermelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.